Liczba odwiedzin: 108
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.
Źródła rękopiśmienne

Znaleziono: 90

BCz
1 IDS 17074 IDL 188   BCz, 247, s. 1-2 (łacina czystopis ręką pisarza, podpis własnoręczny, XVI w.)
2 IDS 25729 IDT 376   BCz, 247, s. 129-130 (czystopis)
3 IDS 25645 IDT 304   BCz, 247, s. 427-428 (zapis autorski)
4 IDS 25646 IDT 305   BCz, 247, s. 429-430 (czystopis)
5 IDS 17129 IDL 202   BCz, 247, s. 7-8 (łacina czystopis ręką pisarza, podpis własnoręczny, XVI w.)
6 IDS 17154 IDL 207   BCz, 247, s. 9-12 (łacina czystopis ręką pisarza, podpis własnoręczny, XVI w.)
7 IDS 17127 IDL 201   BCz, 247, s. 13-14 (łacina czystopis autograf, ręką pisarza, podpis własnoręczny, XVI w.)
8 IDS 17167 IDL 210   BCz, 247, s. 17-20 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
9 IDS 17255 IDL 235   BCz, 247, s. 23-26 (łacina czystopis ręką pisarza, podpis własnoręczny, XVI w.)
10 IDS 17342 IDL 266   BCz, 247, s. 29- 32 (łacina czystopis ręką pisarza, podpis własnoręczny, XVI w.)
11 IDS 17344 IDL 267   BCz, 247, s. 33-36 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
12 IDS 17368 IDL 275   BCz, 247, s. 43-46 (łacina czystopis ręką pisarza, podpis własnoręczny, XVI w.)
13 IDS 17434 IDL 292   BCz, 247, s. 49-56 (łacina czystopis autograf, ręką pisarza, XVI w.)
14 IDS 17903 IDL 399   BCz, 247, s. 61-64 (łacina czystopis ręką pisarza, podpis własnoręczny, XVI w.)
15 IDS 18139 IDL 485   BCz, 247, s. 73-76 (łacina czystopis ręką pisarza, podpis własnoręczny, XVI w.)
16 IDS 18202 IDL 512   BCz, 247, s. 81-84 (łacina czystopis ręką pisarza, podpis własnoręczny, XVI w.)
17 IDS 18284 IDL 542   BCz, 247, s. 87-88 (łacina czystopis, XVI w.)
18 IDS 18465 IDL 617   BCz, 247, s. 97-98 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
19 IDS 18613 IDL 671   BCz, 247, s. 103-106 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
20 IDS 18626 IDL 679   BCz, 247, s. 107-110 (łacina czystopis ręką pisarza, podpis własnoręczny, XVI w.)
21 IDS 18659 IDL 692   BCz, 247, s. 111-112 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
22 IDS 18692 IDL 699   BCz, 247, s. 113-116 (łacina czystopis ręką pisarza, podpis własnoręczny, XVI w.)
23 IDS 18822 IDL 749   BCz, 247, s. 117-120 (łacina czystopis ręką pisarza, podpis własnoręczny, XVI w.)
24 IDS 18847 IDL 762   BCz, 247, s. 121-124 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
25 IDS 18938 IDL 786   BCz, 247, s. 125-128 (łacina czystopis ręką pisarza, podpis własnoręczny, XVI w.)
26 IDS 18997 IDL 809   BCz, 247, s. 132-133 (łacina kopia kancelaryjna ręką pisarza)
27 IDS 18994 IDL 807   BCz, 247, s. 134-135 (łacina kopia kancelaryjna ręką pisarza)
28 IDS 18995 IDL 808   BCz, 247, s. 135 (łacina kopia kancelaryjna ręką pisarza)
29 IDS 18993 IDL 806   BCz, 247, s. 136 (łacina kopia kancelaryjna ręką pisarza)
30 IDS 19020 IDL 817   BCz, 247, s. 151-152 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
31 IDS 19021 IDL 818   BCz, 247, s. 153-156 (łacina czystopis ręką pisarza, XVI w.)
32 IDS 19142 IDL 866   BCz, 247, s. 157-160 (łacina czystopis ręką pisarza, podpis własnoręczny, XVI w.)
33 IDS 19400 IDL 964   BCz, 247, s. 169-172 (łacina czystopis ręką pisarza, podpis własnoręczny, XVI w.)
34 IDS 19710 IDL 1104  BCz, 247, s. 177-184 (łacina czystopis ręką pisarza, podpis własnoręczny, XVI w.)
35 IDS 19714 IDL 1105  BCz, 247, s. 185-186 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
36 IDS 19786 IDL 1142  BCz, 247, s. 187-194 (łacina czystopis ręką pisarza, podpis własnoręczny, XVI w.)
37 IDS 19864 IDL 1175  BCz, 247, s. 197-200 (łacina czystopis ręką pisarza, podpis własnoręczny, XVI w.)
38 IDS 19854 IDL 1170  BCz, 247, s. 201-202 (łacina czystopis ręką pisarza, podpis własnoręczny, XVI w.)
39 IDS 19949 IDL 1213  BCz, 247, s. 203-210 (łacina czystopis, XVI w.)
40 IDS 19953 IDL 1215  BCz, 247, s. 211-212 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
41 IDS 19957 IDL 1217  BCz, 247, s. 213-220 (łacina czystopis ręką pisarza, podpis własnoręczny, XVI w.)
42 IDS 20020 IDL 1246  BCz, 247, s. 221-224 (łacina czystopis ręką pisarza, podpis własnoręczny, XVI w.)
43 IDS 20041 IDL 1256  BCz, 247, s. 225-236 (łacina czystopis ręką pisarza, podpis własnoręczny, XVI w.)
44 IDS 20194 IDL 1332  BCz, 247, s. 237-240 (łacina czystopis ręką pisarza, podpis własnoręczny, XVI w.)
45 IDS 20198 IDL 1334  BCz, 247, s. 241-244 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
46 IDS 20224 IDL 1347  BCz, 247, s. 245-248 (łacina czystopis ręką pisarza, podpis własnoręczny, XVI w.)
47 IDS 20365 IDL 1401  BCz, 247, s. 249-252 (łacina czystopis, XVI w.)
48 IDS 20381 IDL 1412  BCz, 247, s. 253-257 (łacina czystopis ręką pisarza, podpis własnoręczny, XVI w.)
49 IDS 20405 IDL 1427  BCz, 247, s. 259-262 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
50 IDS 20335 IDL 1387  BCz, 247, s. 263-266 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
51 IDS 20403 IDL 1426  BCz, 247, s. 267-268 (łacina czystopis ręką pisarza, podpis własnoręczny, XVI w.)
52 IDS 20534 IDL 1493  BCz, 247, s. 269-270 (łacina czystopis ręką pisarza, XVI w.)
53 IDS 20632 IDL 1544  BCz, 247, s. 271-274 (łacina czystopis ręką pisarza, podpis własnoręczny, XVI w.)
54 IDS 20633 IDL 1545  BCz, 247, s. 275-276 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
55 IDS 20643 IDL 1550  BCz, 247, s. 277-280 (łacina czystopis autograf, podpis własnoręczny, XVI w.)
56 IDS 20948 IDL 1712  BCz, 247, s. 281-284 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
57 IDS 18452 IDL 611   BCz, 247, s. 285-288 (niemiecki czystopis, XVI w.)
58 IDS 20842 IDL 1652  BCz, 247, s. 289-292 (łacina czystopis ręką pisarza, XVI w.)
59 IDS 20844 IDL 1653  BCz, 247, s. 293-298 (łacina czystopis ręką pisarza, XVI w.)
60 IDS 20822 IDL 1640  BCz, 247, s. 299-302 (łacina czystopis ręką pisarza, XVI w.)
61 IDS 20886 IDL 1677  BCz, 247, s. 303-304 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
62 IDS 20681 IDL 1567  BCz, 247, s. 305-306 (łacina czystopis, XVI w.)
63 IDS 11874 IDL 3457  BCz, 247, s. 307-308 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
64 IDS 21041 IDL 1764  BCz, 247, s. 309-312 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
65 IDS 21227 IDL 1882  BCz, 247, s. 313-316 (łacina czystopis ręką pisarza, podpis własnoręczny, XVI w.)
66 IDS 21261 IDL 1916  BCz, 247, s. 317-320 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
67 IDS 21415 IDL 2058  BCz, 247, s. 321-322 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
68 IDS 21559 IDL 2158  BCz, 247, s. 323-324 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
69 IDS 21647 IDL 2223  BCz, 247, s. 325-328 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
70 IDS 21649 IDL 2224  BCz, 247, s. 329-332 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
71 IDS 21815 IDL 2360  BCz, 247, s. 341-356 (łacina czystopis, XVI w.)
72 IDS 21845 IDL 2387  BCz, 247, s. 357-360 (łacina czystopis ręką pisarza, podpis własnoręczny, XVI w.)
73 IDS 21911 IDL 2440  BCz, 247, s. 361-364 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
74 IDS 22091 IDL 2591  BCz, 247, s. 369-372 (łacina czystopis ręką pisarza, XVI w.)
75 IDS 22093 IDL 2592  BCz, 247, s. 373-376 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
76 IDS 22017 IDL 2524  BCz, 247, s. 379-383, 387-388 (łacina czystopis, XVI w.)
77 IDS 22097 IDL 2595  BCz, 247, s. 384-388 (łacina czystopis, XVI w.)
78 IDS 22285 IDL 2748  BCz, 247, s. 389-392 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
79 IDS 22395 IDL 2837  BCz, 247, s. 393-396 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
80 IDS 22438 IDL 2871  BCz, 247, s. 397-400 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
81 IDS 13548 IDL 4635  BCz, 247, s. 401-402, 405-406 (łacina czystopis ręką pisarza, podpis własnoręczny, XVI w.)
82 IDS 22532 IDL 2942  BCz, 247, s. 407-410 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
83 IDS 22599 IDL 2993  BCz, 247, s. 411-414 (łacina czystopis ręką pisarza, podpis własnoręczny, XVI w.)
84 IDS 22617 IDL 3003  BCz, 247, s. 415-418 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
85 IDS 22806 IDL 3130  BCz, 247, s. 419-422 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
86 IDS 22867 IDL 3174  BCz, 247, s. 423-426 (łacina czystopis ręką pisarza, podpis własnoręczny, XVI w.)
87 IDS 11699 IDL 3335  BCz, 247, s. 431-434 (łacina czystopis, XVI w.)
88 IDS 11810 IDL 3417  BCz, 247, s. 435-438 (polski czystopis, XVI w.)
89 IDS 11705 IDL 3339  BCz, 247, s. 439-442 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
90 IDS 18372 IDL 580   BCz, 247, s. 95-96 (łacina czystopis autograf, XVI w.)