Liczba odwiedzin: 2809
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.
Źródła rękopiśmienne

Znaleziono: 20

BCz
1 IDS 25580 IDT 235   BCz, 249, s. 135 (kopia)
2 IDS 16981 IDL 143   BCz, 249, s. 39-40 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
3 IDS 17123 IDL 199   BCz, 249, s. 67- 68 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
4 IDS 18105 IDL 474   BCz, 249, s. 89-90 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
5 IDS 18127 IDL 480   BCz, 249, s. 91-92 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
6 IDS 18308 IDL 553   BCz, 249, s. 101-104 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
7 IDS 18799 IDL 742   BCz, 249, s. 123-126 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
8 IDS 19327 IDL 933   BCz, 249, s. 127-130 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
9 IDS 19420 IDL 973   BCz, 249, s. 137-138 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
10 IDS 19564 IDL 1039  BCz, 249, s. 143-146 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
11 IDS 19591 IDL 1049  BCz, 249, s. 147-150 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
12 IDS 19987 IDL 1230  BCz, 249, s. 155-158 (łacina czystopis ręką pisarza, podpis własnoręczny, XVI w.)
13 IDS 20072 IDL 1270  BCz, 249, s. 163-166 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
14 IDS 20112 IDL 1291  BCz, 249, s. 167-170 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
15 IDS 20153 IDL 1311  BCz, 249, s. 181-184 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
16 IDS 20160 IDL 1315  BCz, 249, s. 185-188 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
17 IDS 19699 IDL 1099  BCz, 249, s. 189-192 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
18 IDS 19802 IDL 1149  BCz, 249, s. 201-204 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
19 IDS 19809 IDL 1153  BCz, 249, s. 205-208 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
20 IDS 20031 IDL 1250  BCz, 249, s. 217-220 (łacina czystopis autograf, XVI w.)