Liczba odwiedzin: 8959
» Korpus Tekstów Niemieckich Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.
Źródła rękopiśmienne

Znaleziono: 16

BCz
1 IDS 17151 IDL 206   BCz, 36 (TN), Nr 15, s. 47-48 (łacina kopia, XVIII w.)
2 IDS 17145 IDL 205   BCz, 36 (TN), Nr 16, s. 49-50 (łacina kopia, XVIII w.)
3 IDS 17159 IDL 208   BCz, 36 (TN), Nr 22, s. 63-64 (łacina kopia, XVIII w.)
4 IDS 17164 IDL 209   BCz, 36 (TN), Nr 27, s. 77-84 (łacina kopia, XVIII w.)
5 IDS 17174 IDL 214   BCz, 36 (TN), Nr 62, s. 193-194 (łacina kopia, XVIII w.)
6 IDS 17194 IDL 218   BCz, 36 (TN), Nr 77, s. 231-232 (łacina kopia, XVIII w.)
7 IDS 17188 IDL 217   BCz, 36 (TN), Nr 78, s. 233-235 (łacina kopia, XVIII w.)
8 IDS 17204 IDL 222   BCz, 36 (TN), Nr 79, s. 237-238 (łacina kopia, XVIII w.)
9 IDS 16017 IDL 5807  BCz, 36 (TN), Nr 93, s. 271-291 (łacina kopia, XVIII w.)
10 IDS 17215 IDL 224   BCz, 36 (TN), Nr 95, s. 297-298 (łacina kopia, XVIII w.)
11 IDS 17221 IDL 226   BCz, 36 (TN), Nr 103, s. 317-332 (łacina kopia, XVIII w.)
12 IDS 17227 IDL 227   BCz, 36 (TN), Nr 104, s. 333-338 (łacina kopia, XVIII w.)
13 IDS 17139 IDL 204   BCz, 36 (TN), Nr 133, s. 413-414 (łacina kopia, XVIII w.)
14 IDS 17133 IDL 203   BCz, 36 (TN), Nr 154, s. 509-510 (łacina kopia, XVIII w.)
15 IDS 17090 IDL 192   BCz, 36 (TN), Nr 179, s. 583-585 (łacina kopia, XVIII w.)
16 IDS 17180 IDL 215   BCz, 36 (TN), Nr 180, s. 587-589 (łacina kopia, XVIII w.)