Liczba odwiedzin: 310
» Korpus Tekstów Niemieckich Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.
Źródła rękopiśmienne

Znaleziono: 94

BCz
1 IDS 17572 IDL 326   BCz, 40 (TN), Nr 4, s. 17-26 (łacina kopia, XVIII w.)
2 IDS 17579 IDL 5736  BCz, 40 (TN), Nr 16, s. 61-62 (łacina kopia, XVIII w.)
3 IDS 17584 IDL 329   BCz, 40 (TN), Nr 26, s. 111 (łacina kopia, XVIII w.)
4 IDS 17614 IDL 336   BCz, 40 (TN), Nr 51, s. 207-212 (łacina kopia, XVIII w.)
5 IDS 17606 IDL 334   BCz, 40 (TN), Nr 52, s. 213-214 (łacina kopia, XVIII w.)
6 IDS 17601 IDL 333   BCz, 40 (TN), Nr 53, s. 215-216 (łacina kopia, XVIII w.)
7 IDS 17610 IDL 335   BCz, 40 (TN), Nr 54, s. 217-218 (łacina kopia, XVIII w.)
8 IDS 17620 IDL 337   BCz, 40 (TN), Nr 55, s. 219-222 (łacina kopia, XVIII w.)
9 IDS 17642 IDL 341   BCz, 40 (TN), Nr 56, s. 223-234 (łacina kopia, XVIII w.)
10 IDS 17648 IDL 342   BCz, 40 (TN), Nr 57, s. 235-238 (łacina kopia, XVIII w.)
11 IDS 17637 IDL 340   BCz, 40 (TN), Nr 58, s. 239-240 (łacina kopia, XVIII w.)
12 IDS 17632 IDL 339   BCz, 40 (TN), Nr 59, s. 241-242 (łacina kopia, XVIII w.)
13 IDS 17626 IDL 338   BCz, 40 (TN), Nr 60, s. 243-255 (łacina kopia, XVIII w.)
14 IDS 17666 IDL 346   BCz, 40 (TN), Nr 64, s. 279-284 (łacina kopia, XVIII w.)
15 IDS 17655 IDL 344   BCz, 40 (TN), Nr 65, s. 285-286 (łacina kopia, XVIII w.)
16 IDS 17684 IDL 351   BCz, 40 (TN), Nr 78, s. 341-344 (łacina kopia, XVIII w.)
17 IDS 17680 IDL 350   BCz, 40 (TN), Nr 79, s. 345-348 (łacina kopia, XVIII w.)
18 IDS 17689 IDL 352   BCz, 40 (TN), Nr 80, s. 349-354 (łacina kopia, XVIII w.)
19 IDS 17694 IDL 353   BCz, 40 (TN), Nr 82, s. 357-362 (łacina kopia, XVIII w.)
20 IDS 17707 IDL 355   BCz, 40 (TN), Nr 89, s. 379-384 (łacina kopia, XVIII w.)
21 IDS 17722 IDL 359   BCz, 40 (TN), Nr 96, s. 407-409, 411 (łacina kopia, XVIII w.)
22 IDS 17723 IDL 6345  BCz, 40 (TN), Nr 96, s. 409-411 (łacina kopia, XVIII w.)
23 IDS 17733 IDL 361   BCz, 40 (TN), Nr 97, s. 413-414 (łacina kopia, XVIII w.)
24 IDS 17739 IDL 362   BCz, 40 (TN), Nr 104, s. 431-436 (łacina kopia, XVIII w.)
25 IDS 17759 IDL 366   BCz, 40 (TN), Nr 105, s. 437-470 (łacina kopia, XVIII w.)
26 IDS 17753 IDL 365   BCz, 40 (TN), Nr 106, s. 471-472 (łacina kopia, XVIII w.)
27 IDS 17747 IDL 364   BCz, 40 (TN), Nr 107, s. 473 (łacina kopia, XVIII w.)
28 IDS 17766 IDL 367   BCz, 40 (TN), Nr 108, s. 475-478 (łacina kopia, XVIII w.)
29 IDS 17771 IDL 368   BCz, 40 (TN), Nr 109, s. 479-480 (łacina kopia, XVIII w.)
30 IDS 16191 IDL 5899  BCz, 40 (TN), Nr 110, s. 481-482 (łacina kopia, XVIII w.)
31 IDS 17777 IDL 369   BCz, 40 (TN), Nr 113, s. 511 (łacina kopia, XVIII w.)
32 IDS 17783 IDL 370   BCz, 40 (TN), Nr 114, s. 512-513 (łacina kopia, XVIII w.)
33 IDS 17788 IDL 371   BCz, 40 (TN), Nr 115, s. 515-517 (łacina kopia, XVIII w.)
34 IDS 17793 IDL 372   BCz, 40 (TN), Nr 116, s. 519-520 (łacina kopia, XVIII w.)
35 IDS 17798 IDL 373   BCz, 40 (TN), Nr 121, s. 535-536 (łacina kopia, XVIII w.)
36 IDS 15855 IDL 5744  BCz, 40 (TN), Nr 130, s. 561-562 (łacina kopia, XVIII w.)
37 IDS 15861 IDL 5746  BCz, 40 (TN), Nr 141, s. 589-590 (łacina kopia, XVIII w.)
38 IDS 15864 IDL 5747  BCz, 40 (TN), Nr 143, s. 597 (łacina kopia, XVIII w.)
39 IDS 17823 IDL 382   BCz, 40 (TN), Nr 151, s. 629-630 (łacina kopia, XVIII w.)
40 IDS 17818 IDL 381   BCz, 40 (TN), Nr 152, s. 631-633 (łacina kopia, XVIII w.)
41 IDS 17828 IDL 383   BCz, 40 (TN), Nr 153, s. 635-636 (łacina kopia, XVIII w.)
42 IDS 17841 IDL 385   BCz, 40 (TN), Nr 154, s. 637-647 (łacina kopia, XVIII w.)
43 IDS 17846 IDL 386   BCz, 40 (TN), Nr 157, s. 661-663 (łacina kopia, XVIII w.)
44 IDS 17849 IDL 125   BCz, 40 (TN), Nr 158, s. 665-667 (łacina kopia, XVIII w.)
45 IDS 15878 IDL 5752  BCz, 40 (TN), Nr 254, s. 973 (b.p.) (łacina kopia, XVIII w.)
46 IDS 15895 IDL 5759  BCz, 40 (TN), Nr 254, s. 973 (t.p.) (łacina kopia, XVIII w.)
47 IDS 15901 IDL 5761  BCz, 40 (TN), Nr 254, s. 974 (c.p.) (łacina kopia, XVIII w.)
48 IDS 15898 IDL 5760  BCz, 40 (TN), Nr 254, s. 974 (t.p. ) (łacina kopia, XVIII w.)
49 IDS 15938 IDL 5776  BCz, 40 (TN), Nr 254, s. 974-975 (łacina kopia, XVIII w.)
50 IDS 15941 IDL 5777  BCz, 40 (TN), Nr 254, s. 975 (łacina kopia, XVIII w.)
51 IDS 15944 IDL 5778  BCz, 40 (TN), Nr 254, s. 975-976 (łacina kopia, XVIII w.)
52 IDS 15884 IDL 5755  BCz, 40 (TN), Nr 254, s. 976 (łacina kopia, XVIII w.)
53 IDS 23442 IDL 5754  BCz, 40 (TN), Nr 254, s. 976-977 (łacina kopia, XVIII w.)
54 IDS 15948 IDL 5779  BCz, 40 (TN), Nr 254, s. 977 (c.p.1) (łacina kopia, XVIII w.)
55 IDS 15950 IDL 5780  BCz, 40 (TN), Nr 254, s. 977 (c.p.2) (łacina kopia, XVIII w.)
56 IDS 15908 IDL 5764  BCz, 40 (TN), Nr 254, s. 977-978 (łacina kopia, XVIII w.)
57 IDS 16893 IDL 100   BCz, 40 (TN), Nr 254, s. 978-979 (łacina kopia, XVIII w.)
58 IDS 15852 IDL 5743  BCz, 40 (TN), Nr 254, s. 979 (c.p. 1) (łacina kopia, XVIII w.)
59 IDS 15953 IDL 5781  BCz, 40 (TN), Nr 254, s. 979 (c.p.2) (łacina kopia, XVIII w.)
60 IDS 15955 IDL 5782  BCz, 40 (TN), Nr 254, s. 979-980 (łacina kopia, XVIII w.)
61 IDS 15887 IDL 5756  BCz, 40 (TN), Nr 254, s. 980 (łacina kopia, XVIII w.)
62 IDS 15914 IDL 5766  BCz, 40 (TN), Nr 254, s. 980 (t.p. ) (łacina kopia, XVIII w.)
63 IDS 23443 IDL 5762  BCz, 40 (TN), Nr 254, s. 980-981 (łacina kopia, XVIII w.)
64 IDS 15957 IDL 5783  BCz, 40 (TN), Nr 254, s. 981 (łacina kopia, XVIII w.)
65 IDS 15843 IDL 5740  BCz, 40 (TN), Nr 254, s. 981-982 (łacina kopia, XVIII w.)
66 IDS 15962 IDL 5785  BCz, 40 (TN), Nr 254, s. 982 (łacina kopia, XVIII w.)
67 IDS 15906 IDL 5763  BCz, 40 (TN), Nr 254, s. 982-983 (łacina kopia, XVIII w.)
68 IDS 15960 IDL 5784  BCz, 40 (TN), Nr 254, s. 983 (c.p. 1) (łacina kopia, XVIII w.)
69 IDS 15875 IDL 5751  BCz, 40 (TN), Nr 254, s. 983 (c.p. 2) (łacina kopia, XVIII w.)
70 IDS 15892 IDL 5758  BCz, 40 (TN), Nr 254, s. 983-984 (łacina kopia, XVIII w.)
71 IDS 15849 IDL 5742  BCz, 40 (TN), Nr 254, s. 984 (b.p. ) (łacina kopia, XVIII w.)
72 IDS 15965 IDL 5786  BCz, 40 (TN), Nr 254, s. 984 (c.p. 1) (łacina kopia, XVIII w.)
73 IDS 15912 IDL 5765  BCz, 40 (TN), Nr 254, s. 984-985 (łacina kopia, XVIII w.)
74 IDS 15971 IDL 5788  BCz, 40 (TN), Nr 254, s. 985 (łacina kopia, XVIII w.)
75 IDS 15974 IDL 5789  BCz, 40 (TN), Nr 254, s. 985-986 (łacina kopia, XVIII w.)
76 IDS 15968 IDL 5787  BCz, 40 (TN), Nr 254, s. 986 (łacina kopia, XVIII w.)
77 IDS 15986 IDL 5793  BCz, 40 (TN), Nr 254, s. 986-987 (łacina kopia, XVIII w.)
78 IDS 15983 IDL 5792  BCz, 40 (TN), Nr 254, s. 987 (b.p.) (łacina kopia, XVIII w.)
79 IDS 15989 IDL 5794  BCz, 40 (TN), Nr 254, s. 987 (t.p.) (łacina kopia, XVIII w.)
80 IDS 15846 IDL 5741  BCz, 40 (TN), Nr 254, s. 988 (c.p.) (łacina kopia, XVIII w.)
81 IDS 15992 IDL 5795  BCz, 40 (TN), Nr 254, s. 988 (t.p.) (łacina kopia, XVIII w.)
82 IDS 15997 IDL 5797  BCz, 40 (TN), Nr 254, s. 988-989 (łacina kopia, XVIII w.)
83 IDS 15867 IDL 5748  BCz, 40 (TN), Nr 254, s. 989 (c.p.) (łacina kopia, XVIII w.)
84 IDS 15995 IDL 5796  BCz, 40 (TN), Nr 254, s. 989 (t.p.) (łacina kopia, XVIII w.)
85 IDS 15870 IDL 5749  BCz, 40 (TN), Nr 254, s. 990-991 (łacina kopia, XVIII w.)
86 IDS 15858 IDL 5745  BCz, 40 (TN), Nr 254, s. 990-992 (łacina kopia, XVIII w.)
87 IDS 15924 IDL 5770  BCz, 40 (TN), Nr 254, s. 991-992 (łacina kopia, XVIII w.)
88 IDS 12652 IDL 4019  BCz, 40 (TN), Nr 254, s. 992 (b.p.) (łacina kopia, XVIII w.)
89 IDS 15917 IDL 5767  BCz, 40 (TN), Nr 254, s. 992 (c.p.) (łacina kopia, XVIII w.)
90 IDS 15872 IDL 5750  BCz, 40 (TN), Nr 254, s. 994 (łacina kopia, XVIII w.)
91 IDS 15980 IDL 5791  BCz, 40 (TN), Nr 255, s. 995 (łacina kopia, XVIII w.)
92 IDS 15977 IDL 5790  BCz, 40 (TN), Nr 256, s. 997 (łacina kopia, XVIII w.)
93 IDS 15920 IDL 5768  BCz, 40 (TN), Nr 257, s. 999 (łacina kopia, XVIII w.)
94 IDS 15890 IDL 5757  BCz, 40 (TN), Nr 258, s. 1001 (łacina kopia, XVIII w.)