Liczba odwiedzin: 3518
» Korpus Tekstów Niemieckich Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.
Źródła rękopiśmienne

Znaleziono: 14

BCz
1 IDS 19030 IDL 819   BCz, 48 (TN), Nr 44, s. 109-110 (łacina ekscerpt, XVIII w.)
2 IDS 19047 IDL 828   BCz, 48 (TN), Nr 50, s. 139-140 (łacina kopia, XVIII w.)
3 IDS 19066 IDL 835   BCz, 48 (TN), Nr 53, s. 147-148 (łacina kopia, XVIII w.)
4 IDS 19061 IDL 834   BCz, 48 (TN), Nr 54, s. 149-152 (łacina kopia, XVIII w.)
5 IDS 19081 IDL 840   BCz, 48 (TN), Nr 64, s. 175-180 (łacina kopia, XVIII w.)
6 IDS 19092 IDL 845   BCz, 48 (TN), Nr 75, s. 215-216 (łacina kopia, XVIII w.)
7 IDS 19111 IDL 853   BCz, 48 (TN), Nr 90, s. 263-265 (łacina kopia, XVIII w.)
8 IDS 19124 IDL 860   BCz, 48 (TN), Nr 105, s. 315-318 (łacina kopia, XVIII w.)
9 IDS 19136 IDL 862   BCz, 48 (TN), Nr 106, s. 319-322 (łacina kopia, XVIII w.)
10 IDS 19130 IDL 861   BCz, 48 (TN), Nr 107, s. 323-326 (łacina kopia, XVIII w.)
11 IDS 18918 IDL 783   BCz, 48 (TN), Nr 127, s. 419-421 (łacina kopia, XVIII w.)
12 IDS 16003 IDL 5798  BCz, 48 (TN), Nr 136, s. 451-452 (łacina kopia, XVIII w.)
13 IDS 18795 IDL 739   BCz, 48 (TN), Nr 190, s. 657-658 (łacina kopia, XVIII w.)
14 IDS 25986 IDT 227   BCz, 48 (TN), Nr 80, s. 229 – 233 (łacina kopia, XVIII w.)