Liczba odwiedzin: 4436
» Korpus Tekstów Niemieckich Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.
Źródła rękopiśmienne

Znaleziono: 5

1 IDS 26174 BCz, 51 (TN) (łacina kopia, XVIII w.)
2 IDS 20004 IDL 1239  BCz, 51 (TN), Nr 28, s. 113-114 (łacina kopia, XVIII w.)
3 IDS 20016 IDL 1244  BCz, 51 (TN), Nr 36, s. 137 (łacina kopia, XVIII w.)
4 IDS 20030 IDL 1249  BCz, 51 (TN), Nr 53, s. 191-215 (łacina kopia, XVIII w.)
5 IDS 19917 IDL 1198  BCz, 51 (TN), Nr 106, s. 411-417 (łacina kopia, XVIII w.)