Liczba odwiedzin: 4818
» Korpus Tekstów Niemieckich Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.
Źródła rękopiśmienne

Znaleziono: 1

AAWO
1 IDS 19055 IDL 833   AAWO, AB, D. 64, k. 7 (łacina czystopis ręką pisarza, podpis własnoręczny, XVI w.)