Liczba odwiedzin: 6776
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.
Źródła rękopiśmienne

Znaleziono: 15

BJ
1 IDS 19270 IDL 912   BJ, 6553, k. 66v (łacina kopia, XVI w.)
2 IDS 19788 IDL 1142  BJ, 6553, k. 405v-407v (łacina kopia, XVI w.)
3 IDS 19838 IDL 1166  BJ, 6553, k. 408 (łacina kopia, XVI w.)
4 IDS 19936 IDL 1208  BJ, 6553, k. 411-413r (łacina kopia, XVI w.)
5 IDS 19960 IDL 1217  BJ, 6553, k. 413v-415v (łacina kopia, XVI w.)
6 IDS 20027 IDL 1249  BJ, 6553, k. 418v-425v (łacina kopia, XVI w.)
7 IDS 19914 IDL 1198  BJ, 6553, k. 425v-427v (łacina kopia, XVI w.)
8 IDS 20168 IDL 1320  BJ, 6553, k. 432v-438v (łacina kopia, XVI w.)
9 IDS 26328 IDL 1104  BJ, 6553, k. 189r-190r (łacina kopia, XVI w.)
10 IDS 19845 IDL 1167  BJ, 6553, k. 408v-409r (łacina kopia, XVI w.)
11 IDS 26329 IDL 1239  BJ, 6553, k. 415v-416r (łacina kopia, XVI w.)
12 IDS 26171 BJ, 6553, k. 427v (łacina kopia, XVI w.)
13 IDS 26330 IDL 1256  BJ, 6553, k. 429v-432v (łacina kopia, XVI w.)
14 IDS 26331 IDL 1324  BJ, 6553, k. 439r–v (łacina kopia, XVI w.)
15 IDS 26332 IDL 3565  BJ, 6553, k. 87r-v (łacina kopia, XVI w.)