Liczba odwiedzin: 13189
» Źródła
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.
Źródła rękopiśmienne

Znaleziono: 3

BJ
1 IDS 25340 IDL 165   BJ, 6556, k. 64v (tp) (łacina kopia, XVI w.)
2 IDS 25342 IDL 3482  BJ, 6556, k. 223r-223v (łacina kopia, XVI w.)
3 IDS 25341 IDL 661   BJ, 6556, k. 199v-200v (łacina kopia, XVI w.)