Liczba odwiedzin: 9630
» Korpus Tekstów Niemieckich Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.
Źródła rękopiśmienne

Znaleziono: 14

BJ
1 IDS 17813 IDL 380   BJ, BAS, Nr 6. 15 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
2 IDS 13970 IDL 4879  BJ, BAS, Nr 6. 61 (łacina czystopis ręką pisarza, podpis własnoręczny, XVI w.)
3 IDS 20159 IDL 1314  BJ, BAS, Nr 6. 19 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
4 IDS 16008 IDL 5801  BJ, BAS, Nr 58 (łacina czystopis ręką pisarza, podpis własnoręczny, XVI w.)
5 IDS 16011 IDL 5804  BJ, BAS, Nr 6. 22 (niemiecki czystopis, XVI w.)
6 IDS 19497 IDL 1007  BJ, BAS, Nr 6. 6 (łacina czystopis, XVI w.)
7 IDS 15835 IDL 5736  BJ, BAS, Nr 6. 61 (łacina czystopis ręką pisarza, podpis własnoręczny, XVI w.)
8 IDS 19073 IDL 839   BJ, BAS, Nr 32 (łacina czystopis ręką pisarza, podpis własnoręczny, XVI w.)
9 IDS 16009 IDL 5802  BJ, BAS, Nr 6. 2 (łacina czystopis ręką pisarza, podpis własnoręczny, XVI w.)
10 IDS 17717 IDL 358   BJ, BAS, Nr 6. 91 (łacina czystopis ręką pisarza, podpis własnoręczny, XVI w.)
11 IDS 19585 IDL 1045  BJ, BAS, Nr 6. 23 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
12 IDS 16007 IDL 5800  BJ, BAS, Nr 106 (łacina czystopis ręką pisarza, podpis własnoręczny, XVI w.)
13 IDS 26091 IDT 361   BJ, BAS (czystopis, XVI w.)
14 IDS 16010 IDL 5803  BJ, BAS, Nr 6. 17 (łacina czystopis ręką pisarza, podpis własnoręczny, XVI w.)