Liczba odwiedzin: 2467
» Korpus Tekstów Niemieckich Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.
Źródła rękopiśmienne

Znaleziono: 1

1 IDS 21791 IDL 2337  NAUK, PRO SP 1/163, k. 1-2 (łacina czystopis autograf, ręką pisarza, podpis własnoręczny, XVI w.)