Liczba odwiedzin: 2599
» Korpus Tekstów Niemieckich Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.
Źródła rękopiśmienne

Znaleziono: 2

AAWO
1 IDS 16654 IDL 6174  AAWO, AB, D. 69, k. 85-87 (niemiecki czystopis, XVI w.)
2 IDS 14582 IDL 5177  AAWO, AB, D. 69, k. 235-237 (niemiecki czystopis, XVI w.)