Liczba odwiedzin: 621
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.
Źródła rękopiśmienne

Znaleziono: 1

GStA PK
1 IDS 22893 IDL 31    GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, B 4, Nr 102 (niemiecki ekscerpt, XVI w.)