Liczba odwiedzin: 1114
» Źródła
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.
Źródła rękopiśmienne

Znaleziono: 2

GStA PK
1 IDS 19195 IDL 886   GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, H, K. 761, Nr VI.11. 29 (łacina ekscerpt, XVI w.)
2 IDS 19572 IDL 1043  GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, H, K. 761, Nr VI.11.126; VI.11.157 (łacina kopia, XVI w.)