Liczba odwiedzin: 3548
» Korpus Tekstów Niemieckich Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.
Źródła rękopiśmienne

Znaleziono: 1

1 IDS 16755 IDL 6283  GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, H, K. 762, Nr VI.11.120 (łacina ekscerpt, XVI w.)