Liczba odwiedzin: 1255
» Źródła
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.
Źródła rękopiśmienne

Znaleziono: 1

GStA PK
1 IDS 16756 IDL 6284  GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, Konzepte K 2, K.1316, Nr VII.3.216 (niemiecki brulion)