Liczba odwiedzin: 1473
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.
Źródła rękopiśmienne

Znaleziono: 7

AAWO
1 IDS 20104 IDL 1287  AAWO, AB, D. 88, k. 106 (niemiecki czystopis, XVI w.)
2 IDS 16652 IDL 6173  AAWO, AB, D. 88, k. 129 (niemiecki czystopis, XVI w.)
3 IDS 16044 IDL 5825  AAWO, AB, D. 88, k. 134 (niemiecki czystopis, XVI w.)
4 IDS 16621 IDL 6152  AAWO, AB, D. 88, k. 142 (niemiecki czystopis, XVI w.)
5 IDS 20080 IDL 1275  AAWO, AB, D. 88, k. 151-152 (niemiecki czystopis, XVI w.)
6 IDS 16046 IDL 5826  AAWO, AB, D. 88, k. 162-163 (niemiecki czystopis, XVI w.)
7 IDS 20055 IDL 1260  AAWO, AB, D. 88, k. 172 (niemiecki czystopis, XVI w.)