Liczba odwiedzin: 19275
» Korpus Tekstów Niemieckich Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.
Źródła rękopiśmienne

Znaleziono: 4

KBSG
1 IDS 14028 IDL 4904  VSSG, Ms 30, Nr 84 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
2 IDS 14525 IDL 5148  VSSG, Ms 30, k. 46 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
3 IDS 13926 IDL 4852  VSSG, Ms 30, k. 58 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
4 IDS 14549 IDL 5161  VSSG, Ms 30, k. 31 (łacina czystopis autograf, XVI w.)