Liczba odwiedzin: 1796
» Źródła
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.
Źródła rękopiśmienne

Znaleziono: 2

ONB
1 IDS 22168 IDL 2647  ONB, Cod. 13.598, k. 41 (łacina czystopis autograf, XVI w.)
2 IDS 22181 IDL 2658  ONB, Cod. 13.598, k. 56 (łacina czystopis autograf, XVI w.)