Liczba odwiedzin: 6473
» Źródła
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.
Źródła rękopiśmienne

Znaleziono: 31

SBB
1 IDS 25501 IDT 15    SBB, MS Lat. Quart. 101 (kopia)
2 IDS 17417 IDL 287   SBB, MS Lat. Quart. 101, Nr 1, k. 4r-6r (łacina kopia, XVIII w.)
3 IDS 17705 IDL 355   SBB, MS Lat. Quart. 101, Nr 2, k. 6v-10r (łacina kopia, XVIII w.)
4 IDS 18900 IDL 778   SBB, MS Lat. Quart. 101, Nr 3, k. 10v-11v (łacina kopia, XVIII w.)
5 IDS 18928 IDL 784   SBB, MS Lat. Quart. 101, Nr 4, k. 11v-12v (łacina kopia, XVIII w.)
6 IDS 18414 IDL 600   SBB, MS Lat. Quart. 101, Nr 4.II, k. 12v-13r (łacina kopia, XVIII w.)
7 IDS 18527 IDL 635   SBB, MS Lat. Quart. 101, Nr 4.III, k. 13r-13v (łacina kopia, XVIII w.)
8 IDS 18917 IDL 783   SBB, MS Lat. Quart. 101, Nr 5, k. 13v-15v (łacina kopia, XVIII w.)
9 IDS 19016 IDL 815   SBB, MS Lat. Quart. 101, Nr 6, k. 15v-18r (łacina kopia, XVIII w.)
10 IDS 19029 IDL 819   SBB, MS Lat. Quart. 101, Nr 7, k. 18v-20v (łacina kopia, XVIII w.)
11 IDS 19192 IDL 885   SBB, MS Lat. Quart. 101, Nr 8, k. 20v-24r (łacina kopia, XVIII w.)
12 IDS 19202 IDL 886   SBB, MS Lat. Quart. 101, Nr 9, k. 24r-25v (łacina kopia, XVIII w.)
13 IDS 19286 IDL 916   SBB, MS Lat. Quart. 101, Nr 10, k. 25v-28v (łacina kopia, XVIII w.)
14 IDS 19307 IDL 922   SBB, MS Lat. Quart. 101, Nr 11, k. 29r-33r (łacina kopia, XVIII w.)
15 IDS 19520 IDL 1015  SBB, MS Lat. Quart. 101, Nr 12, k. 33v-37v (łacina kopia, XVIII w.)
16 IDS 19579 IDL 1043  SBB, MS Lat. Quart. 101, Nr 13, k. 37v-41r (łacina kopia, XVIII w.)
17 IDS 19743 IDL 1118  SBB, MS Lat. Quart. 101, Nr 14, k. 41v-47r (łacina kopia, XVIII w.)
18 IDS 20248 IDL 1356  SBB, MS Lat. Quart. 101, Nr 15, k. 47v-54v (łacina kopia, XVIII w.)
19 IDS 20313 IDL 1379  SBB, MS Lat. Quart. 101, Nr 17, k. 60r-65r (łacina kopia, XVIII w.)
20 IDS 20591 IDL 1526  SBB, MS Lat. Quart. 101, Nr 18, k. 65v-67r (łacina kopia, XVIII w.)
21 IDS 20946 IDL 1711  SBB, MS Lat. Quart. 101, Nr 19, k. 68r-69r (łacina ekscerpt, XVIII w.)
22 IDS 21435 IDL 2070  SBB, MS Lat. Quart. 101, Nr 21, k. 70r-72r (łacina kopia, XVIII w.)
23 IDS 21609 IDL 2191  SBB, MS Lat. Quart. 101, Nr 22, k. 72r-74r (łacina kopia, XVIII w.)
24 IDS 21681 IDL 2248  SBB, MS Lat. Quart. 101, Nr 23, k. 74r-79v (łacina kopia, XVIII w.)
25 IDS 20279 IDL 1367  SBB, MS Lat. Quart. 101, Nr 16, k. 54v-59v (łacina kopia, XVIII w.)
26 IDS 25435 IDL 1821  SBB, MS Lat. Quart. 101, Nr 16, k. 59v-60r (łacina ekscerpt, XVIII w.)
27 IDS 21167 IDL 1831  SBB, MS Lat. Quart. 101, Nr 20, k. 69r-v (łacina kopia, XVIII w.)
28 IDS 18156 IDL 490   SBB, MS Lat. Quart. 101, k. 80r (łacina kopia, XVIII w.)
29 IDS 11927 IDL 3482  SBB, MS Lat. Quart. 101, k. 80v-81r (łacina kopia, XVIII w.)
30 IDS 19488 IDL 1003  SBB, MS Lat. Quart. 101, pominięty w numeracji, [after No. 18, f. 67] (łacina ekscerpt, XVIII w.)
31 IDS 18596 IDL 661   SBB, MS Lat. Quart. 101, missed in numbering after No. 23, f. 81r-82r (łacina kopia, XVIII w.)