Liczba odwiedzin: 2514
» Korpus Tekstów Niemieckich Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.
Źródła rękopiśmienne

Znaleziono: 173

CBKUL
1 IDS 24475 IDL 783   CBKUL, R.III, 30, Nr 60 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
2 IDS 24491 IDL 902   CBKUL, R.III, 30, Nr 76 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
3 IDS 24516 IDL 1831  CBKUL, R.III, 30, Nr 101 (angielski regest, XX w.)
4 IDS 24541 IDL 2325  CBKUL, R.III, 30, Nr 126 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
5 IDS 24508 IDL 1367  CBKUL, R.III, 30, Nr 94 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
6 IDS 24565 IDL 2809  CBKUL, R.III, 30, Nr 150 (angielski regest, XX w.)
7 IDS 24608 IDL 1546  CBKUL, R.III, 30, Nr 195 (angielski regest, XX w.)
8 IDS 24442 IDL 544   CBKUL, R.III, 30, Nr 25 (angielski regest, XX w.)
9 IDS 24467 IDL 666   CBKUL, R.III, 30, Nr 51 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
10 IDS 24507 IDL 1356  CBKUL, R.III, 30, Nr 92 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
11 IDS 24532 IDL 2206  CBKUL, R.III, 30, Nr 117 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
12 IDS 24557 IDL 2640  CBKUL, R.III, 30, Nr 142 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
13 IDS 24434 IDL 508   CBKUL, R.III, 30, Nr 17 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
14 IDS 24581 IDL 3016  CBKUL, R.III, 30, Nr 166 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
15 IDS 24458 IDL 641   CBKUL, R.III, 30, Nr 42 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
16 IDS 24483 IDL 832   CBKUL, R.III, 30, Nr 68 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
17 IDS 24499 IDL 1118  CBKUL, R.III, 30, Nr 84 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
18 IDS 24524 IDL 1930  CBKUL, R.III, 30, Nr 109 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
19 IDS 24549 IDL 2515  CBKUL, R.III, 30, Nr 134 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
20 IDS 24426 IDL 287   CBKUL, R.III, 30, Nr 8 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
21 IDS 24573 IDL 2863  CBKUL, R.III, 30, Nr 158 (angielski regest, XX w.)
22 IDS 24450 IDL 619   CBKUL, R.III, 30, Nr 34 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
23 IDS 24527 IDL 2002  CBKUL, R.III, 30, Nr 112 (angielski regest, XX w.)
24 IDS 24552 IDL 2533  CBKUL, R.III, 30, Nr 137 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
25 IDS 24429 IDL 388   CBKUL, R.III, 30, Nr 11 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
26 IDS 24576 IDL 2949  CBKUL, R.III, 30, Nr 161 (angielski regest, XX w.)
27 IDS 24453 IDL 636   CBKUL, R.III, 30, Nr 37 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
28 IDS 24478 IDL 815   CBKUL, R.III, 30, Nr 63 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
29 IDS 24494 IDL 1003  CBKUL, R.III, 30, Nr 79 (angielski regest, XX w.)
30 IDS 24519 IDL 1849  CBKUL, R.III, 30, Nr 104 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
31 IDS 24544 IDL 2413  CBKUL, R.III, 30, Nr 129 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
32 IDS 24421 IDL 216   CBKUL, R.III, 30, Nr 3 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
33 IDS 24568 IDL 2846  CBKUL, R.III, 30, Nr 153 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
34 IDS 24611 IDL 464   CBKUL, R.III, 30, Nr 198 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
35 IDS 24445 IDL 585   CBKUL, R.III, 30, Nr 29 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
36 IDS 24470 IDL 731   CBKUL, R.III, 30, Nr 54 (angielski regest, XX w.)
37 IDS 24511 IDL 1526  CBKUL, R.III, 30, Nr 96 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
38 IDS 24535 IDL 2248  CBKUL, R.III, 30, Nr 120 (angielski regest, XX w.)
39 IDS 24560 IDL 2681  CBKUL, R.III, 30, Nr 145 (angielski regest, XX w.)
40 IDS 24437 IDL 516   CBKUL, R.III, 30, Nr 20 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
41 IDS 24584 IDL 3383  CBKUL, R.III, 30, Nr 170 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
42 IDS 24461 IDL 646   CBKUL, R.III, 30, Nr 45 (angielski regest, XX w.)
43 IDS 24486 IDL 837   CBKUL, R.III, 30, Nr 71 (angielski regest, XX w.)
44 IDS 24502 IDL 1143  CBKUL, R.III, 30, Nr 87 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
45 IDS 24563 IDL 2813  CBKUL, R.III, 30, Nr 148 (angielski regest, XX w.)
46 IDS 24440 IDL 538   CBKUL, R.III, 30, Nr 23 (angielski regest, XX w.)
47 IDS 24606 IDL 518   CBKUL, R.III, 30, Nr 193 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
48 IDS 24464 IDL 662   CBKUL, R.III, 30, Nr 48 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
49 IDS 24489 IDL 885   CBKUL, R.III, 30, Nr 74 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
50 IDS 24505 IDL 1297  CBKUL, R.III, 30, Nr 90 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
51 IDS 24530 IDL 2121  CBKUL, R.III, 30, Nr 115 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
52 IDS 24555 IDL 2616  CBKUL, R.III, 30, Nr 140 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
53 IDS 24432 IDL 505   CBKUL, R.III, 30, Nr 14 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
54 IDS 24579 IDL 2989  CBKUL, R.III, 30, Nr 164 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
55 IDS 24456 IDL 639   CBKUL, R.III, 30, Nr 40 (angielski regest, XX w.)
56 IDS 24481 IDL 824   CBKUL, R.III, 30, Nr 66 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
57 IDS 24497 IDL 1043  CBKUL, R.III, 30, Nr 82 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
58 IDS 24522 IDL 1861  CBKUL, R.III, 30, Nr 107 (angielski regest, XX w.)
59 IDS 24547 IDL 2461  CBKUL, R.III, 30, Nr 132 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
60 IDS 24424 IDL 220   CBKUL, R.III, 30, Nr 6 (angielski regest, XX w.)
61 IDS 24571 IDL 2855  CBKUL, R.III, 30, Nr 156 (angielski regest, XX w.)
62 IDS 24448 IDL 600   CBKUL, R.III, 30, Nr 32 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
63 IDS 24473 IDL 778   CBKUL, R.III, 30, Nr 58 (angielski regest, XX w.)
64 IDS 24514 IDL 1766  CBKUL, R.III, 30, Nr 99 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
65 IDS 24539 IDL 2253  CBKUL, R.III, 30, Nr 124 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
66 IDS 24427 IDL 355   CBKUL, R.III, 30, Nr 9 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
67 IDS 24574 IDL 2889  CBKUL, R.III, 30, Nr 159 (angielski regest, XX w.)
68 IDS 24451 IDL 621   CBKUL, R.III, 30, Nr 35 (angielski regest, XX w.)
69 IDS 24476 IDL 784   CBKUL, R.III, 30, Nr 61 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
70 IDS 24492 IDL 916   CBKUL, R.III, 30, Nr 77 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
71 IDS 24517 IDL 1838  CBKUL, R.III, 30, Nr 102 (angielski regest, XX w.)
72 IDS 24542 IDL 2341  CBKUL, R.III, 30, Nr 127 (angielski regest, XX w.)
73 IDS 24419 IDL 150   CBKUL, R.III, 30, Nr 1 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
74 IDS 24566 IDL 2817  CBKUL, R.III, 30, Nr 151 (angielski regest, XX w.)
75 IDS 24609 IDL 3378  CBKUL, R.III, 30, Nr 196 (angielski regest, XX w.)
76 IDS 24443 IDL 569   CBKUL, R.III, 30, Nr 27 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
77 IDS 24468 IDL 667   CBKUL, R.III, 30, Nr 52 (angielski regest, XX w.)
78 IDS 24508 IDL 1367  CBKUL, R.III, 30, Nr 93 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
79 IDS 24533 IDL 2228  CBKUL, R.III, 30, Nr 118 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
80 IDS 24558 IDL 2643  CBKUL, R.III, 30, Nr 143 (angielski regest, XX w.)
81 IDS 24435 IDL 513   CBKUL, R.III, 30, Nr 18 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
82 IDS 24582 IDL 3032  CBKUL, R.III, 30, Nr 167 (angielski regest, XX w.)
83 IDS 24459 IDL 643   CBKUL, R.III, 30, Nr 43 (angielski regest, XX w.)
84 IDS 24484 IDL 3828  CBKUL, R.III, 30, Nr 69 (angielski regest, XX w.)
85 IDS 24500 IDL 1128  CBKUL, R.III, 30, Nr 85 (angielski regest, XX w.)
86 IDS 24525 IDL 1987  CBKUL, R.III, 30, Nr 110 (angielski regest, XX w.)
87 IDS 24550 IDL 2519  CBKUL, R.III, 30, Nr 135 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
88 IDS 24487 IDL 859   CBKUL, R.III, 30, Nr 72 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
89 IDS 24503 IDL 1144  CBKUL, R.III, 30, Nr 88 (angielski regest, XX w.)
90 IDS 24528 IDL 2070  CBKUL, R.III, 30, Nr 113 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
91 IDS 24553 IDL 2567  CBKUL, R.III, 30, Nr 138 (angielski regest, XX w.)
92 IDS 24430 IDL 442   CBKUL, R.III, 30, Nr 12 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
93 IDS 24577 IDL 2957  CBKUL, R.III, 30, Nr 162 (angielski regest, XX w.)
94 IDS 24454 IDL 635   CBKUL, R.III, 30, Nr 38 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
95 IDS 24479 IDL 819   CBKUL, R.III, 30, Nr 64 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
96 IDS 24495 IDL 1004  CBKUL, R.III, 30, Nr 80 (angielski regest, XX w.)
97 IDS 24520 IDL 3829  CBKUL, R.III, 30, Nr 105 (angielski regest, XX w.)
98 IDS 24545 IDL 2414  CBKUL, R.III, 30, Nr 130 (angielski regest, XX w.)
99 IDS 24422 IDL 14    CBKUL, R.III, 30, Nr 4 (angielski regest, XX w.)
100 IDS 24569 IDL 2848  CBKUL, R.III, 30, Nr 154 (angielski regest, XX w.)
101 IDS 25829 IDT 94    CBKUL, R.III, 30, Nr 55 (łacina ekscerpt, XX w.)
102 IDS 24446 IDL 588   CBKUL, R.III, 30, Nr 30 (angielski regest, XX w.)
103 IDS 24471 IDL 737   CBKUL, R.III, 30, Nr 56 (angielski regest, XX w.)
104 IDS 24512 IDL 1539  CBKUL, R.III, 30, Nr 97 (angielski regest, XX w.)
105 IDS 24537 IDL 2244  CBKUL, R.III, 30, Nr 122 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
106 IDS 24561 IDL 2752  CBKUL, R.III, 30, Nr 146 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
107 IDS 24438 IDL 534   CBKUL, R.III, 30, Nr 21 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
108 IDS 24597 IDL 1982  CBKUL, R.III, 30, Nr 183 (angielski regest, XX w.)
109 IDS 24462 IDL 651   CBKUL, R.III, 30, Nr 46 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
110 IDS 24540 IDL 2296  CBKUL, R.III, 30, Nr 125 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
111 IDS 24564 IDL 2804  CBKUL, R.III, 30, Nr 149 (angielski regest, XX w.)
112 IDS 24441 IDL 545   CBKUL, R.III, 30, Nr 24 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
113 IDS 24607 IDL 1421  CBKUL, R.III, 30, Nr 194 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
114 IDS 24465 IDL 6395  CBKUL, R.III, 30, Nr 49 (angielski regest, XX w.)
115 IDS 24490 IDL 886   CBKUL, R.III, 30, Nr 75 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
116 IDS 24506 IDL 1341  CBKUL, R.III, 30, Nr 91 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
117 IDS 24531 IDL 2191  CBKUL, R.III, 30, Nr 116 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
118 IDS 24556 IDL 2635  CBKUL, R.III, 30, Nr 141 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
119 IDS 24433 IDL 506   CBKUL, R.III, 30, Nr 15 (angielski regest, XX w.)
120 IDS 24580 IDL 3001  CBKUL, R.III, 30, Nr 165 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
121 IDS 24457 IDL 640   CBKUL, R.III, 30, Nr 41 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
122 IDS 24482 IDL 831   CBKUL, R.III, 30, Nr 67 (angielski regest, XX w.)
123 IDS 24498 IDL 1119  CBKUL, R.III, 30, Nr 83 (angielski regest, XX w.)
124 IDS 24523 IDL 2969  CBKUL, R.III, 30, Nr 108 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
125 IDS 24548 IDL 2467  CBKUL, R.III, 30, Nr 133 (angielski regest, XX w.)
126 IDS 24425 IDL 221   CBKUL, R.III, 30, Nr 7 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
127 IDS 24572 IDL 2862  CBKUL, R.III, 30, Nr 157 (angielski regest, XX w.)
128 IDS 24449 IDL 605   CBKUL, R.III, 30, Nr 33 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
129 IDS 24474 IDL 777   CBKUL, R.III, 30, Nr 59 (angielski regest, XX w.)
130 IDS 24515 IDL 1821  CBKUL, R.III, 30, Nr 100 (angielski regest, XX w.)
131 IDS 24551 IDL 2534  CBKUL, R.III, 30, Nr 136 (angielski regest, XX w.)
132 IDS 24428 IDL 3827  CBKUL, R.III, 30, Nr 10 (angielski regest, XX w.)
133 IDS 24575 IDL 2940  CBKUL, R.III, 30, Nr 160 (angielski regest, XX w.)
134 IDS 24452 IDL 492   CBKUL, R.III, 30, Nr 36 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
135 IDS 24477 IDL 788   CBKUL, R.III, 30, Nr 62 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
136 IDS 24493 IDL 922   CBKUL, R.III, 30, Nr 78 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
137 IDS 24518 IDL 1844  CBKUL, R.III, 30, Nr 103 (angielski regest, XX w.)
138 IDS 24543 IDL 2359  CBKUL, R.III, 30, Nr 128 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
139 IDS 24420 IDL 213   CBKUL, R.III, 30, Nr 2 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
140 IDS 24567 IDL 2818  CBKUL, R.III, 30, Nr 152 (angielski regest, XX w.)
141 IDS 24610 IDL 463   CBKUL, R.III, 30, Nr 197 (angielski regest, XX w.)
142 IDS 24444 IDL 581   CBKUL, R.III, 30, Nr 28 (angielski regest, XX w.)
143 IDS 24469 IDL 684   CBKUL, R.III, 30, Nr 53 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
144 IDS 24510 IDL 1379  CBKUL, R.III, 30, Nr 95 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
145 IDS 24534 IDL 2248  CBKUL, R.III, 30, Nr 119 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
146 IDS 24559 IDL 2664  CBKUL, R.III, 30, Nr 144 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
147 IDS 24436 IDL 515   CBKUL, R.III, 30, Nr 19 (angielski regest, XX w.)
148 IDS 24583 IDL 3106  CBKUL, R.III, 30, Nr 169 (angielski regest, XX w.)
149 IDS 24460 IDL 644   CBKUL, R.III, 30, Nr 44 (angielski regest, XX w.)
150 IDS 24485 IDL 836   CBKUL, R.III, 30, Nr 70 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
151 IDS 24501 IDL 1138  CBKUL, R.III, 30, Nr 86 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
152 IDS 24526 IDL 1997  CBKUL, R.III, 30, Nr 111 (angielski regest, XX w.)
153 IDS 24439 IDL 532   CBKUL, R.III, 30, Nr 22 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
154 IDS 24605 IDL 186   CBKUL, R.III, 30, Nr 192 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
155 IDS 24463 IDL 655   CBKUL, R.III, 30, Nr 47 (angielski regest, XX w.)
156 IDS 24488 IDL 881   CBKUL, R.III, 30, Nr 73 (angielski regest, XX w.)
157 IDS 24504 IDL 1148  CBKUL, R.III, 30, Nr 89 (angielski regest, XX w.)
158 IDS 24529 IDL 2099  CBKUL, R.III, 30, Nr 114 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
159 IDS 24554 IDL 101   CBKUL, R.III, 30, Nr 139 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
160 IDS 24431 IDL 496   CBKUL, R.III, 30, Nr 13 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
161 IDS 24578 IDL 2974  CBKUL, R.III, 30, Nr 163 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
162 IDS 24455 IDL 637   CBKUL, R.III, 30, Nr 39 (angielski regest, XX w.)
163 IDS 24480 IDL 822   CBKUL, R.III, 30, Nr 65 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
164 IDS 24496 IDL 1015  CBKUL, R.III, 30, Nr 81 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
165 IDS 24521 IDL 1862  CBKUL, R.III, 30, Nr 106 (angielski regest, XX w.)
166 IDS 24546 IDL 2414  CBKUL, R.III, 30, Nr 131 (angielski regest, XX w.)
167 IDS 24423 IDL 219   CBKUL, R.III, 30, Nr 5 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
168 IDS 24570 IDL 2850  CBKUL, R.III, 30, Nr 155 (angielski regest, XX w.)
169 IDS 24447 IDL 590   CBKUL, R.III, 30, Nr 31 (angielski regest, XX w.)
170 IDS 24472 IDL 776   CBKUL, R.III, 30, Nr 57 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
171 IDS 24513 IDL 1711  CBKUL, R.III, 30, Nr 98 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
172 IDS 24538 IDL 2250  CBKUL, R.III, 30, Nr 123 (łacina, angielski regest z ekscerptami, XX w.)
173 IDS 24562 IDL 2759  CBKUL, R.III, 30, Nr 147 (angielski regest, XX w.)