Liczba odwiedzin: 988
» Korpus Tekstów Niemieckich Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.
Źródła rękopiśmienne

Znaleziono: 4

BJ
1 IDS 25362 IDL 361   BJ, 6550, k. 534r (łacina kopia, XVI w.)
2 IDS 25361 IDL 399   BJ, 6550, k. 534v (łacina kopia, XVI w.)
3 IDS 26034 IDL 361   BJ, 6550, k. 482r-482v (łacina kopia, XVI w.)
4 IDS 26033 BJ, 6550, k. 534v (łacina kopia, XVI w.)