Liczba odwiedzin: 7263
» Źródła
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.
Źródła rękopiśmienne

Znaleziono: 2

BJ
1 IDS 25339 IDL 5692  BJ, 6559, k. 195r (łacina kopia, XVI w.)
2 IDS 25338 IDL 1832  BJ, 6559, k. 115r-v (łacina kopia, XVI w.)