Liczba odwiedzin: 5824
» Źródła
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.
Źródła rękopiśmienne

Znaleziono: 8

BK
1 IDS 25374 IDL 133   BK, 224, Nr 13, k. 8r-10r (łacina kopia, XIX w.)
2 IDS 25375 IDL 134   BK, 224, Nr 14, k. 10r-v (łacina kopia, XIX w.)
3 IDS 25376 IDL 128   BK, 224, Nr 15, k. 10v-11r (łacina kopia)
4 IDS 25377 IDL 142   BK, 224, Nr 83, k. 73v-76r (łacina kopia, XIX w.)
5 IDS 25378 IDL 146   BK, 224, Nr 84, k. 76r-77v (łacina kopia, XIX w.)
6 IDS 25849 BK, 224, Nr 10, k. 5r-6v (łacina kopia, XIX w.)
7 IDS 25858 IDT 284   BK, 224, Nr 11, k. 6v-7v (kopia, XIX w.)
8 IDS 25867 IDT 410   BK, 224, Nr 12, k. 7v-8r (łacina kopia, XIX w.)