Liczba odwiedzin: 3129
» Korpus Tekstów Niemieckich Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.
Źródła rękopiśmienne

Znaleziono: 16

BK
1 IDS 25382 IDL 578   BK, 227, Nr 110, k. 113r-116r (łacina kopia, XVII w.)
2 IDS 25388 IDL 603   BK, 227, Nr 111, k. 116r (łacina kopia, XVII w.)
3 IDS 25383 IDL 608   BK, 227, Nr 112, k. 116v-117v (łacina kopia, XVII w.)
4 IDS 25384 IDL 628   BK, 227, Nr 113, k. 118r-125r (łacina kopia, XVII w.)
5 IDS 25385 IDL 629   BK, 227, Nr 114, k. 125r-v (łacina kopia, XVII w.)
6 IDS 25386 IDL 642   BK, 227, Nr 115, k. 125v-127r (łacina kopia, XVII w.)
7 IDS 25387 IDL 653   BK, 227, Nr 116, k. 127v-131v (łacina kopia, XVII w.)
8 IDS 25397 IDL 698   BK, 227, Nr 117, k. 132r (łacina kopia, XVII w.)
9 IDS 25391 IDL 797   BK, 227, Nr 118, k. 132v-133r (łacina kopia, XVII w.)
10 IDS 25392 IDL 660   BK, 227, Nr 119, k. 133r-134r (łacina kopia, XVII w.)
11 IDS 25393 IDL 699   BK, 227, Nr 120, k. 134r-135r (łacina kopia, XVII w.)
12 IDS 25394 IDL 680   BK, 227, Nr 133, k. 145v-146v (łacina kopia, XVII w.)
13 IDS 25395 IDL 679   BK, 227, Nr 134, k. 147r-148r (łacina kopia, XVII w.)
14 IDS 25396 IDL 695   BK, 227, Nr 178, k. 192v (łacina kopia, XVII w.)
15 IDS 25390 IDL 701   BK, 227, Nr 179, k. 192v-193r (łacina kopia, XVII w.)
16 IDS 25389 IDL 700   BK, 227, Nr 180, k. 193r-196v (łacina kopia, XVII w.)