Liczba odwiedzin: 302
» Źródła
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.
Źródła rękopiśmienne

Znaleziono: 4

1 IDS 25977 IDT 447   AGAD, Varia oddziału I, No. 2, s. 159v (hiszpański kopia, XVI w.)
2 IDS 25579 IDT 233   AGAD, Varia oddziału I, No. 2, k. 161v-163v (łacina kopia)
3 IDS 25979 IDL 6817  AGAD, Varia oddziału I, No. 2, k. 57v-59r (łacina kopia, XVI w.)
4 IDS 25992 IDT 527   AGAD, Varia oddziału I, No. 2, k. 59v-60r (łacina kopia, XVI w.)