Liczba odwiedzin: 858
» Korpus Tekstów Niemieckich Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.
Źródła rękopiśmienne

Znaleziono: 2

1 IDS 26172 B. Ossol., 168, k. 257r-257v (łacina kopia, XVI w.)
2 IDS 25898 B. Ossol., 168, k. 262r-262v (łacina kopia, XVI w.)