Liczba odwiedzin: 5793
» Korpus Tekstów Niemieckich Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.
Źródła rękopiśmienne

Znaleziono: 1

1 IDS 18116 IDL 476   ГПИБ, ОИК, рук. ин. БФ. 10: Wypisy z Biblioteki Zamoyskiej, k. 63v-68r (łacina kopia)