Liczba odwiedzin: 2613
» Korpus Tekstów Niemieckich Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.
Źródła rękopiśmienne

Znaleziono: 4

1 IDS 26013 IDL 5695  BG PAN, 1506, k. 117 (łacina kopia, XVI w.)
2 IDS 26010 IDL 748   BG PAN, 1506, k. 42v (łacina kopia, XVI w.)
3 IDS 26011 IDL 5799  BG PAN, 1506, k. 64r (łacina kopia, XVI w.)
4 IDS 26012 IDL 5702  BG PAN, 1506, k. 64r-v (łacina kopia, XVI w.)