Liczba odwiedzin: 1983
» Korpus Tekstów Niemieckich Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.
Źródła rękopiśmienne

Znaleziono: 2

1 IDS 26114 IDL 230   AGAD, MK, LL, 5, k. 215r-217v (łacina kopia kancelaryjna)
2 IDS 26115 IDL 289   AGAD, MK, LL, 5, k. 291r-292r (łacina kopia kancelaryjna)