Liczba odwiedzin: 14358
» Źródła
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.
Źródła rękopiśmienne

Znaleziono: 3

1 IDS 26092 IDL 260   B. PAU-PAN, 3308, k. 90r (łacina kopia, XIX w.)
2 IDS 26094 IDL 929   B. PAU-PAN, 3308, k. 90v (łacina kopia, XIX w.)
3 IDS 26093 IDL 5774  B. PAU-PAN, 3308, k. 91v (łacina kopia, XIX w.)