Liczba odwiedzin: 4190
» Korpus Tekstów Niemieckich Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.
Źródła rękopiśmienne

Znaleziono: 3

1 IDS 26247 IDL 748   BJ, 44, k. 39r-v (łacina kopia, XVI w.)
2 IDS 26248 IDL 5799  BJ, 44, k. 80r (łacina kopia, XVI w.)
3 IDS 26249 IDL 5702  BJ, 44, k. 80r-v (łacina kopia, XVI w.)