Liczba odwiedzin: 2472
» Korpus Tekstów Niemieckich Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.
Źródła rękopiśmienne

Znaleziono: 1

1 IDS 26346 IDT 702   BNW, BOZ, 2053, TG 21, Nr 2580, k. 76r (łacina kopia kancelaryjna ręką pisarza, poprawki ręką pisarza)