Liczba odwiedzin: 2607
» Źródła
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.
Źródła rękopiśmienne

Znaleziono: 2

1 IDS 26423 BCz, 254, s. 78 (łacina kopia, XVI w.)
2 IDS 26424 BCz, 254, s. 79–88 (łacina kopia, XVI w.)