Liczba odwiedzin: 7649
» Źródła
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.
Źródła rękopiśmienne

Znaleziono: 17

AAWO
1 IDS 16633 IDL 6162  AAWO, AB, D.122, k. 10 (niemiecki czystopis, XVI w.)
2 IDS 21043 IDL 1765  AAWO, AB, D.122, k. 11 (łacina czystopis ręką pisarza, XVI w.)
3 IDS 16635 IDL 6163  AAWO, AB, D.122, k. 13-14 (łacina czystopis ręką pisarza, XVI w.)
4 IDS 16636 IDL 6164  AAWO, AB, D.122, k. 15 (łacina czystopis ręką pisarza, XVI w.)
5 IDS 16637 IDL 6165  AAWO, AB, D.122, k. 16 (łacina czystopis ręką pisarza, XVI w.)
6 IDS 16638 IDL 6166  AAWO, AB, D.122, k. 17 (łacina czystopis ręką pisarza, XVI w.)
7 IDS 16640 IDL 6167  AAWO, AB, D.122, k. 18 (łacina czystopis ręką pisarza, XVI w.)
8 IDS 16642 IDL 6168  AAWO, AB, D.122, k. 19 (łacina czystopis ręką pisarza, XVI w.)
9 IDS 16644 IDL 6169  AAWO, AB, D.122, k. 20 (łacina czystopis ręką pisarza, XVI w.)
10 IDS 16646 IDL 6170  AAWO, AB, D.122, k. 21 (łacina czystopis ręką pisarza, XVI w.)
11 IDS 16648 IDL 6171  AAWO, AB, D.122, k. 22 (łacina czystopis ręką pisarza, XVI w.)
12 IDS 16650 IDL 6172  AAWO, AB, D.122, k. 23 (łacina czystopis ręką pisarza, XVI w.)
13 IDS 12736 IDL 4100  AAWO, AB, D.122, k. 24 (łacina czystopis ręką pisarza, XVI w.)
14 IDS 12730 IDL 4095  AAWO, AB, D.122, k. 25 (łacina czystopis ręką pisarza, XVI w.)
15 IDS 14607 IDL 5191  AAWO, AB, D.122, k. 26 (łacina czystopis ręką pisarza, XVI w.)
16 IDS 14115 IDL 4944  AAWO, AB, D.122, k. 27 (łacina czystopis ręką pisarza, XVI w.)
17 IDS 12769 IDL 4133  AAWO, AB, D.122, k. 28 (łacina czystopis ręką pisarza, XVI w.)