Liczba odwiedzin: 24258
» Korpus Tekstów Niemieckich Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.
Źródła rękopiśmienne

Znaleziono: 15

APG
1 IDS 16611 IDL 6144  APG, 300, 27, 18, k. 6v-9r (niemiecki kopia kancelaryjna)
2 IDS 22147 IDL 2631  APG, 300, 27, 18, k. 24r-5r (niemiecki kopia kancelaryjna)
3 IDS 21974 IDL 2489  APG, 300, 27, 18, k. 31v-33r (niemiecki kopia kancelaryjna)
4 IDS 16612 IDL 6145  APG, 300, 27, 18, k. 76r-77v (niemiecki kopia kancelaryjna)
5 IDS 22194 IDL 2668  APG, 300, 27, 18, k. 101v-102r (niemiecki kopia kancelaryjna)
6 IDS 16613 IDL 6146  APG, 300, 27, 18, k. 107v-110r (niemiecki kopia kancelaryjna)
7 IDS 16614 IDL 6147  APG, 300, 27, 18, k. 121v-123r (niemiecki kopia kancelaryjna)
8 IDS 16615 IDL 6148  APG, 300, 27, 18, k. 144r-v (niemiecki kopia kancelaryjna)
9 IDS 13446 IDL 4580  APG, 300, 27, 18, k. 161v-165r (niemiecki kopia kancelaryjna)
10 IDS 13450 IDL 4582  APG, 300, 27, 18, k. 172v-173r (niemiecki kopia kancelaryjna)
11 IDS 16616 IDL 6149  APG, 300, 27, 18, k. 196r-197r (niemiecki kopia kancelaryjna)
12 IDS 16617 IDL 6150  APG, 300, 27, 18, k. 197r-v (niemiecki kopia kancelaryjna)
13 IDS 16618 IDL 6151  APG, 300, 27, 18, k. 209v-210r (niemiecki kopia kancelaryjna)
14 IDS 16619 IDL 6152  APG, 300, 27, 18, k. 217v-218r (niemiecki kopia kancelaryjna)
15 IDS 16622 IDL 6153  APG, 300, 27, 18, k. 238v-240r (niemiecki kopia kancelaryjna)