Liczba odwiedzin: 8630
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Pełny tekst

Spis Baza danych Pełny tekst

Znaleziono: 4

zachowanych: 2 + zaginionych: 2

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu
1IDL  116 Ioannes DANTISCUS do [Jan BALIŃSKI], Pressburg (Bratislava), 1515-05-25
            odebrano [Marienburg (Malbork)], [1515-06-13]

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, BCz, 1594, s. 225
2kopia język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8239 (TK 1), part 1, k. [1] missed in numbering after f. 173
3regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 32, Nr 518
2IDL 4852 Ioannes DANTISCUS do Joachim von WATT (VADIANUS), Hall, 1515-10-02


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, VSSG, Ms 30, k. 58

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8245 (TK 7), k. 70r-v

Publikacje:
1ARBENZ 1890 24/1 Nr 55, s. 141-142 (in extenso; niemiecki regest)
3IDL 6676     Ioannes DANTISCUS do Matthäus LANG, shortly before 1516-01-01 List zaginiony

List zaginiony, mentioned in IDL 5093
4IDL 6675     Ioannes DANTISCUS do Sebastian SPERANTIUS, Innsbruck, shortly before 1516-01-01 List zaginiony
            odebrano 1516-01-04
List zaginiony, mentioned in IDL 5093, IDL 5157