Liczba odwiedzin: 4739
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Spis listów

Spis Baza danych Pełny tekst

Znaleziono: 24

zachowanych: 22 + zaginionych: 2

1IDL  128 Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1519-01-22
2IDL  131 Isabella d'Aragona do Ioannes DANTISCUS, Naples, 1519-02-19
3IDL 6928     Ioannes DANTISCUS do Crisostomo COLONNA, Barcelona, 1519, before March 8 List zaginiony
4IDL  136 Crisostomo COLONNA do Ioannes DANTISCUS, Naples, 1519-03-08
5IDL  132 Isabella d'Aragona do Ioannes DANTISCUS, Naples, 1519-03-10
6IDL  135 Isabella d'Aragona do Ioannes DANTISCUS, Naples, 1519-03-12
7IDL  133 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Barcelona, 1519-03-12
8IDL  134 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Barcelona, 1519-03-12
9IDL  137 Crisostomo COLONNA do Ioannes DANTISCUS, Naples, 1519-03-28
10IDL  138 Isabella d'Aragona do Ioannes DANTISCUS, Naples, 1519-05-07
11IDL 5802 Isabella d'Aragona do Ioannes DANTISCUS, Naples, 1519-05-28
12IDL  139 Isabella d'Aragona do Ioannes DANTISCUS, Naples, 1519-06-12
13IDL  140 Isabella d'Aragona do Ioannes DANTISCUS, Naples, 1519-06-13
14IDL 5899 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, [Barcelona?], [1519, before June 25]
15IDL  141 Isabella d'Aragona do Ioannes DANTISCUS, Naples, 1519-06-26
16IDL  143 Maciej DRZEWICKI & Rafał LESZCZYŃSKI do Ioannes DANTISCUS, Frankfurt am Main, 1519-07-03
17IDL 3963 Rafał LESZCZYŃSKI do Ioannes DANTISCUS, Frankfurt am Main, 1519-07-04
18IDL  144 Isabella d'Aragona do Ioannes DANTISCUS, Naples, 1519-07-15
19IDL  142 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Barcelona, 1519-[07-30]
20IDL 6232 [Ioannes DANTISCUS] do [Piotr TOMICKI], [Barcelona], [1519-07-30]
21IDL 7288     Ioannes DANTISCUS do Erazm CIOŁEK, Barcelona, 1519-08-11 List zaginiony
22IDL  145 Isabella d'Aragona do Ioannes DANTISCUS, Naples, 1519-08-13
23IDL  146 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Barcelona, 1519-08-17
24IDL 3160 Erazm CIOŁEK do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1519-08-22