Liczba odwiedzin: 17601
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Pełny tekst

Spis Baza danych Pełny tekst

Znaleziono: 53

zachowanych: 38 + zaginionych: 15

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu
1IDL  197 Thorn Town Council do Ioannes DANTISCUS, Thorn (Toruń), 1524-02-21


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, BCz, 1596, s. 149-152
2IDL  199 Maciej DRZEWICKI do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1524-03-12
            odebrano [Madrid], [1524]-11-28

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BCz, 249, s. 67- 68
2kopia język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8239 (TK 1), part 1, s. 1-3 after f. 17

Publikacje:
1Starożytności s. 66, Bez daty (ekscerpt język: polski przekład)
3IDL  201 Piotr TOMICKI do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1524-03-19


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, ręką pisarza, podpis własnoręczny, BCz, 247, s. 13-14
2regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 32, Nr 460

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8245 (TK 7), k. 258
4IDL  195 Sigismund I Jagiellon do Lodovico ALIFIO & Ioannes DANTISCUS, s.l., [1524-03-25]


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1brulion język: łacina, ręką pisarza, BNW, BOZ, 2053, TG 27, Nr 3490, k. 148r-v
2kopia język: łacina, XVI w., AGAD, LL, 23, s. 175-176
3kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 60r-v
4kopia język: łacina, XVI w., B. Ossol., 177/II, k. 141r-v
5kopia język: łacina, XVI w., BK, 213, a.1524, Nr 124, s. 204-205
6kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 64 (TN), Nr 73, s. 201-203
7ekscerpt język: łacina, XVIII w., BCz, 64 (TN), Nr 74, s. 205-206
8kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 50, s. 66
9kopia język: łacina, XIX w., MHMT, former BJ, Przyb. 15/52, k. 118r-v

Podstawy źródłowe - stare druki:
1PRZYŁUSKI s. 801-802 (ekscerpt, from the beginning till iusta et honesta fuerint)

Publikacje:
1AT 7 a.1524, Nr 121, s. 111 (in extenso)
2NIEMCEWICZ 2 s. 48-49 (polski przekład)
3Sumariusz Nr 775, s. 98 (polski regest)
5IDL 6817 [Bona Sforza] do Ioannes DANTISCUS & [Lodovico ALIFIO], s.l., [1524-03-25]


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia język: łacina, XVI w., AGAD, Varia oddziału I, No. 2, k. 57v-59r
6IDL  202 Piotr TOMICKI do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1524-03-25


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, BCz, 247, s. 7-8
2regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 32, Nr 458

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8245 (TK 7), k. 259
7IDL  203 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Vienna, 1524-03-28


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BNW, BOZ, 2053, TG 5, Nr 475, k. 90
2kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 97r-v
3kopia język: łacina, XVI w., B. Ossol., 177/II, k. 133v-134r
4kopia język: łacina, XVI w., BK, 213, a.1524, Nr 125, s. 205-206
5kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 36 (TN), Nr 154, s. 509-510
6kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 90, s. 116-117
7kopia język: łacina, XIX w., MHMT, former BJ, Przyb. 15/52, k. 110v-111r
8regest z ekscerptami język: łacina, polski, XX w., B. PAU-PAN, 8241 (TK 3), a. 1524, k. 10r

Publikacje:
1AT 7 a.1524, Nr 114, s. 104-105 (in extenso)
8IDL  204 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Vienna, 1524-03-28


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BNW, BOZ, 2053, TG 5, Nr 476, k. 92
2kopia język: łacina, XVI w., AGAD, LL, 23, s. 167-168
3kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 97v-98r
4kopia język: łacina, XVI w., B. Ossol., 177/II, k. 134r-v
5kopia język: łacina, XVI w., BK, 213, a.1524, Nr 126, s. 206-207
6kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 36 (TN), Nr 133, s. 413-414
7kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 91, s. 117
8kopia język: łacina, XIX w., MHMT, former BJ, Przyb. 15/52, k. 111r-v

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8245 (TK 7), k. 260

Publikacje:
1AT 7 a.1524, Nr 115, s. 105 (in extenso)
2Sumariusz Nr 833, s. 103 (polski regest)
9IDL  205 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Vienna, 1524-03-30


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BNW, BOZ, 2053, TG 5, Nr 477, k. 93
2kopia język: łacina, XVI w., AGAD, LL, 23, s. 168
3kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 98r
4kopia język: łacina, XVI w., B. Ossol., 177/II, k. 134v-135r
5kopia język: łacina, XVI w., BK, 213, a.1524, Nr 127, s. 207-208
6kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 36 (TN), Nr 16, s. 49-50
7kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 92, s. 117
8kopia język: łacina, XIX w., MHMT, former BJ, Przyb. 15/52, k. 111v-112r

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8245 (TK 7), k. 262

Publikacje:
1AT 7 a.1524, Nr 116, s. 105 (in extenso)
2Sumariusz Nr 834, s. 103 (polski regest)
10IDL  206 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Vienna, 1524-03-30


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BNW, BOZ, 2053, TG 5, Nr 478, k. 94
2kopia język: łacina, XVI w., AGAD, LL, 23, s. 168-169
3kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 98v
4kopia język: łacina, XVI w., B. Ossol., 177/II, k. 135r-v
5kopia język: łacina, XVI w., BK, 213, a.1524, Nr 128, s. 208-209
6kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 36 (TN), Nr 15, s. 47-48
7kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 93, s. 117-118
8kopia język: łacina, XIX w., MHMT, former BJ, Przyb. 15/52, k. 112r-v

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8245 (TK 7), k. 261

Publikacje:
1AT 7 a.1524, Nr 117, s. 106 (in extenso)
2Sumariusz Nr 835, s. 103 (polski regest)
11IDL  207 Piotr TOMICKI do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1524-04-05


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, BCz, 247, s. 9-12
2regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 32, Nr 459

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8245 (TK 7), k. 263
12IDL  208 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Villach, 1524-04-08


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BNW, BOZ, 2053, TG 5, Nr 481, k. 97
2kopia język: łacina, XVI w., AGAD, LL, 23, s. 169-170
3kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 99r
4kopia język: łacina, XVI w., B. Ossol., 177/II, k. 135v-136v
5kopia język: łacina, XVI w., BK, 213, a.1524, Nr 129, s. 209-210
6kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 36 (TN), Nr 22, s. 63-64
7kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 94, s. 118-119
8kopia język: łacina, XIX w., MHMT, former BJ, Przyb. 15/52, k. 112v-113r

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8245 (TK 7), k. 264

Publikacje:
1AT 7 a.1524, Nr 118, s. 106-107 (in extenso)
2Sumariusz Nr 838, s. 104 (polski regest)
13IDL 5823 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1524-04-29
            odebrano Naples, [1524]-06-26

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, BCz, 1601, s. 537-538
2kopia język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8245 (TK 7), k. 265
14IDL  198 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1524-05-03
            odebrano Bari, [1524]-06-03

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, BCz, 3465, s. 115-116
2kopia język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8241 (TK 3), a.1524, k. 21
15IDL 7075     Ioannes DANTISCUS do Jan ZAMBOCKI, Venice, 1524-05-07 List zaginiony
            odebrano Cracow, 1524-05-28
List zaginiony, mentioned in IDL 210: Litterae tuae, quas 7 Maii Venetiis ad me dedisti, redditae mihi sunt Craccoviae XXVIII die eiusdem mensis
16IDL  209 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Venice, 1524-05-07, postscript 1524-05-08


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BNW, BOZ, 2053, TG 5, Nr 487, k. 103-104
2kopia język: łacina, XVI w., AGAD, LL, 23, s. 170-174
3kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 99v-101v
4kopia język: łacina, XVI w., B. Ossol., 177/II, k. 136v-139v
5kopia język: łacina, XVI w., BK, 213, a.1524, Nr 130, s. 211-215
6kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 36 (TN), Nr 27, s. 77-84
7kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 95, s. 119-122
8kopia język: łacina, XIX w., MHMT, former BJ, Przyb. 15/52, k. 113v-116r

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8241 (TK 3), a.1524, k. 16r

Publikacje:
1AT 7 a.1524, Nr 119, s. 107-109 (in extenso)
2Españoles part II, Nr 14, s. 156-159 (ekscerpt język: hiszpański przekład)
3Sumariusz Nr 842, s. 104 (polski regest)
4Sumariusz Nr 843, s. 104 (polski regest)
17IDL 5824 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1524-05-16
            odebrano Naples, [1524]-06-27

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, BCz, 1601, s. 539-540
18IDL  196 [Sigismund I Jagiellon] & [Bona Sforza] do Lodovico ALIFIO & Ioannes DANTISCUS, s.l., [1524-03-25 — 1524-06-10]


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1brulion język: łacina, ręką pisarza, BNW, BOZ, 2053, TG 27, Nr 3505, k. 163r-v
2kopia język: łacina, XVI w., AGAD, LL, 23, s. 176-177
3kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 63v-64r
4kopia język: łacina, XVI w., B. Ossol., 177/II, k. 142r-v
5kopia język: łacina, XVI w., BK, 213, a.1524, Nr 131, s. 216
6kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 64 (TN), Nr 78, s. 219-220
7kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 54, s. 70-71
8kopia język: łacina, XIX w., MHMT, former BJ, Przyb. 15/52, k. 119r

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8245 (TK 7), k. 307

Publikacje:
1AT 7 a.1524, Nr 125, s. 114
2Sumariusz Nr 776, s. 98 (polski regest)
19IDL  192 Sigismund I Jagiellon & Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1524-[06-10]


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, AGAD, AZ, 2999, k. 50
2brulion język: łacina, BNW, BOZ, 2053, TG 27, Nr 3508, k. 167r-v
3kopia język: łacina, ręką pisarza, XVI w., AGAD, LL, 23, s. 179
4kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 65r-v
5kopia język: łacina, XVI w., B. Ossol., 177/II, k. 144r-v
6kopia język: łacina, XVI w., BK, 213, a.1524, Nr 135, s. 219-220
7kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 36 (TN), Nr 179, s. 583-585
8kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 64 (TN), Nr 82, s. 227-228
9kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 58, s. 72-73
10kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 262, s. 100-101
11kopia język: łacina, XIX w., MHMT, former BJ, Przyb. 15/52, k. 121r-v

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8241 (TK 3), a.1524, k. 56-57

Publikacje:
1AT 7 a.1524, Nr 129, s. 116 (in extenso, postscript omitted)
2POCIECHA 2 s. 541, footnote 258 (ekscerpt, postscript only)
3Sumariusz Nr 780, s. 98 (polski regest)
20IDL  210 Jan ZAMBOCKI do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1524-06-10
            odebrano Madrid, [1524]-11-28

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BCz, 247, s. 17-20
2regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 32, Nr 461

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8241 (TK 3), a.1524, k. 15v

Publikacje:
1Starożytności s. 71 (ekscerpt język: polski przekład)
21IDL  215 Sigismund I Jagiellon & Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1524-[06]-29


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, AGAD, AZ, 2999, k. 49
2brulion język: łacina, BNW, BOZ, 2053, TG 27, Nr 3507, k. 165r-166r
3kopia język: łacina, XVI w., AGAD, LL, 23, s. 182-183
4kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 67v-68r
5kopia język: łacina, XVI w., B. Ossol., 177/II, k. 147r-148r
6kopia język: łacina, XVI w., BK, 213, a.1524, Nr 139, s. 224-225
7kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 36 (TN), Nr 180, s. 587-589
8kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 64 (TN), Nr 87, s. 239-241
9kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 62, s. 76
10kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 262, s. 98-99
11kopia język: łacina, XIX w., MHMT, former BJ, Przyb. 15/52, k. 124r-125r

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8241 (TK 3), a.1524, k. 20r-v

Publikacje:
1AT 7 a.1524, Nr 133, s. 119 (in extenso)
2Sumariusz Nr 784, s. 99 (polski regest)
22IDL 7098     Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Naples, 1524-07-19 List zaginiony
            odebrano Valladolid, 1524-11
List zaginiony, reconstructed on the basis of IDL 226: Ex Neapoli a domino Ludovico, collega meo, de sequestro interposito in Valleoleti binas accepi, de 19 Iulii et 12 Augusti, in mense praeterito
23IDL 7102     Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, 1524-07-20 List zaginiony

List zaginiony, reconstructed on the basis of IDL 226: et cum iam has occludere vellem, ternae iterum ex Barchinone - de 20 Iulii, prima et 12 Augusti - mihi sunt redditae, omnes fere eiusdem tenoris
24IDL  212 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1524-07-30
            odebrano Valladolid, [1524]-10-20

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, BCz, 1601, s. 541-544
25IDL 7103     Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, 1524-08-01 List zaginiony

List zaginiony, reconstructed on the basis of IDL 226: et cum iam has occludere vellem, ternae iterum ex Barchinone - de 20 Iulii, prima et 12 Augusti - mihi sunt redditae, omnes fere eiusdem tenoris
26IDL  193 Sigismund I Jagiellon & Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1524-08-08


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, AGAD, AZ, 2999, k. 53
2brulion język: łacina, ręką pisarza, BNW, BOZ, 2053, TG 27, Nr 3516, k. 175r
3kopia język: łacina, XVI w., AGAD, LL, 23, s. 188
4kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 70v
5kopia język: łacina, XVI w., B. Ossol., 177/II, k. 149v
6kopia język: łacina, XVI w., BK, 213, a.1524, Nr 145, s. 230-231
7kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 64 (TN), Nr 94, s. 259
8kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 69, s. 80
9kopia język: łacina, XIX w., MHMT, former BJ, Przyb. 15/52, k. 128v

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8245 (TK 7), k. 311
2regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8241 (TK 3), a.1524, k. 1-2

Publikacje:
1AT 7 a.1524, Nr 137, s. 121 (in extenso)
2Sumariusz Nr 790, s. 99 (polski regest)
27IDL 6517     Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, 1524-01-01 — 1524-08-09 List zaginiony

List zaginiony, reconstructed on the basis of IDL 213
28IDL  214 Piotr TOMICKI do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1524-08-09


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, AAWO, AB, D. 9, k. 6
2kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 36 (TN), Nr 62, s. 193-194
3kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 262, s. 103-104

Publikacje:
1AT 7 a.1524, Nr 124, s. 113 (in extenso)
29IDL  213 Francesco MARSUPINI do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1524-08-09


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, UUB, H. 154, k. 2
2regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 30, Nr 2

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8245 (TK 7), k. 271

Publikacje:
1DE VOCHT 1961 Nr DE, 11, s. 12 (wzmianka)
30IDL 7099     Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Naples, 1524-08-12 List zaginiony
            odebrano Valladolid, 1524-11
List zaginiony, reconstructed on the basis of IDL 226: Ex Neapoli a domino Ludovico, collega meo, de sequestro interposito in Valleoleti binas accepi, de 19 Iulii et 12 Augusti, in mense praeterito
31IDL 7104     Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, 1524-08-12 List zaginiony

List zaginiony, reconstructed on the basis of IDL 226: et cum iam has occludere vellem, ternae iterum ex Barchinone - de 20 Iulii, prima et 12 Augusti - mihi sunt redditae, omnes fere eiusdem tenoris
32IDL 7100     Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Naples, 1524-08-29 List zaginiony
            odebrano Madrid
List zaginiony, reconstructed on the basis of IDL 226: Ex Neapoli a domino Ludovico, collega meo, de sequestro interposito in Valleoleti binas accepi, de 19 Iulii et 12 Augusti, in mense praeterito, hic rursus binas, 29 Augusti et 22 Septembris scriptas
33IDL 7148     Ioannes DANTISCUS do Jan ZAMBOCKI, Lyon?, 1524-08 List zaginiony

List zaginiony, mentioned in IDL 237: Scribis te et bene habere et pancratice valere, gratulor tibi, idque ut scirem a multis diebus me summopere desiderasse scias, nam ab eo tempore, quo cum Syradiensi palatino Lugduni coieras et de eo conventu litteras ad me dederas, nihil de te audivi ideoque nec percontantibus de rebus tuis respondere potui; cf. IDL 217 (1524-10-03): A christianissimo rege Galliae in Lugduno humaniter et auditus et habitus sum. Illius maiestas libenter mihi dedit liberum transitum.
34IDL  216 Mercurino Arborio di GATTINARA do Ioannes DANTISCUS, Valladolid, 1524-09-21
            odebrano Cabezón de Pisuerga, [1524]-09-21

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, UUB, H. 154, k. 3
2regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 30, Nr 3

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8245 (TK 7), k. 275

Publikacje:
1DE VOCHT 1961 Nr DE, 12, s. 12 (angielski regest)
2Españoles Appendix to part II, Nr 1, s. 273 (hiszpański przekład)
3CEID 2/3 (Supplement Letter No. 74) s. 299-300 (in extenso; angielski regest; polski regest)
35IDL 6808     Ioannes DANTISCUS do Mercurino Arborio di GATTINARA, Cabezón de Pisuerga, 1524-09-20 — 1524-09-21 List zaginiony

List zaginiony, mentioned in IDL 216
36IDL 7101     Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Naples, 1524-09-22 List zaginiony
            odebrano Madrid
List zaginiony, reconstructed on the basis of IDL 226: Ex Neapoli a domino Ludovico, collega meo, de sequestro interposito in Valleoleti binas accepi, de 19 Iulii et 12 Augusti, in mense praeterito, hic rursus binas, 29 Augusti et 22 Septembris scriptas
37IDL  217 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Valladolid, 1524-10-03


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BNW, BOZ, 2053, TG 5, Nr 524, k. 160
2kopia język: łacina, XVI w., AGAD, LL, 23, s. 195-196
3kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 106r-v
4kopia język: łacina, XVI w., B. Ossol., 177/II, k. 155r-v
5kopia język: łacina, XVI w., BK, 213, a.1524, Nr 154, s. 239-240
6kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 36 (TN), Nr 78, s. 233-235
7kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 107, s. 127-128
8kopia język: łacina, XIX w., MHMT, former BJ, Przyb. 15/52, k. 134r-v

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8245 (TK 7), k. 276

Publikacje:
1AT 7 a.1524, Nr 146, s. 126-127 (in extenso)
2Españoles part II, Nr 15, s. 159-160 (ekscerpt język: hiszpański przekład)
3Sumariusz Nr 885, s. 108 (polski regest)
38IDL  218 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Valladolid, 1524-10-03


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BNW, BOZ, 2053, TG 5, Nr 525, k. 161
2kopia język: łacina, XVI w., AGAD, LL, 23, s. 197
3kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 107v-108r
4kopia język: łacina, XVI w., B. Ossol., 177/II, k. 156r-v
5kopia język: łacina, XVI w., BK, 213, a.1524, Nr 155, s. 241
6kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 36 (TN), Nr 77, s. 231-232
7kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 109, s. 129
8kopia język: łacina, XIX w., MHMT, former BJ, Przyb. 15/52, k. 135r

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8245 (TK 7), k. 277

Publikacje:
1AT 7 a.1524, Nr 147, s. 127 (in extenso)
2Sumariusz Nr 886, s. 109 (polski regest)
39IDL  219 Mercurino Arborio di GATTINARA do Ioannes DANTISCUS, Tordesillas, 1524-10-10


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, UUB, H. 154, k. 5
2regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 30, Nr 5

Publikacje:
1CEID 2/3 (Supplement Letter No. 75) s. 301-303 (in extenso; angielski regest; polski regest)
40IDL 6809     Ioannes DANTISCUS do Mercurino Arborio di GATTINARA, Valladolid, 1524-10-12 — 1524-10-13 List zaginiony

List zaginiony, mentioned in IDL 5807
41IDL 6810     Ioannes DANTISCUS do Mercurino Arborio di GATTINARA, Valladolid, 1524-10-12 — 1524-10-14 List zaginiony

List zaginiony, mentioned in IDL 5807
42IDL 4191 Hendrik III of Nassau-Breda do Ioannes DANTISCUS, Tordesillas, 1524-10-17


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, BCz, 1637, s. 521-522

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 32, Nr 555
43IDL   14 Mercurino Arborio di GATTINARA do Ioannes DANTISCUS, [Valladolid], [1524-10-12 — 1524-11-01]


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, UUB, H. 154, k. 4
2kopia język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8241 (TK 3), a.1526, k. 52

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 30, Nr 4

Publikacje:
1CEID 2/3 (Supplement Letter No. 76) s. 304-305 (in extenso; angielski regest; polski regest)
44IDL  220 Mercurino Arborio di GATTINARA do Ioannes DANTISCUS, Tordesillas, 1524-11-02


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, UUB, H. 154, k. 6
2kopia język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8241 (TK 3), a.1524, k. 22

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 30, Nr 6

Publikacje:
1CEID 2/3 (Supplement Letter No. 77) s. 306-307 (in extenso; angielski regest; polski regest)
45IDL 6518     Ioannes DANTISCUS do Mercurino Arborio di GATTINARA, ca. 1524-11-03 List zaginiony
            odebrano Tordesillas, 1524-11-03
List zaginiony, Reconstructed on the basis of IDL 221
46IDL  221 Mercurino Arborio di GATTINARA do Ioannes DANTISCUS, Tordesillas, 1524-11-03


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, UUB, H. 154, k. 7
2kopia język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8241 (TK 3), a.1524, k. 23
3regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 30, Nr 7

Publikacje:
1CEID 2/3 (Supplement Letter No. 78) s. 308-309 (in extenso; angielski regest; polski regest)
47IDL 5807 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Valladolid, 1524-11-12


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 113r-118v
2kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 36 (TN), Nr 93, s. 271-291
3kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 111, s. 135-143
4regest z ekscerptami język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8241 (TK 3), a.1524, k. 36-43

Publikacje:
1Españoles part II, Nr 19, s. 161 (ekscerpt język: hiszpański przekład)
48IDL  224 Ioannes DANTISCUS do Krzysztof SZYDŁOWIECKI, Valladolid, 1524-11-12


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BNW, BOZ, 2053, TG 5, Nr 530, k. 168
2kopia język: łacina, XVI w., AGAD, LL, 23, s. 201-202
3kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 120r-v
4kopia język: łacina, XVI w., B. Ossol., 177/II, k. 158v-159r
5kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 36 (TN), Nr 95, s. 297-298
6kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 113, s. 144-145
7kopia język: łacina, XIX w., MHMT, former BJ, Przyb. 15/52, k. 137v-138r

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8245 (TK 7), k. 287

Publikacje:
1AT 7 a.1524, Nr 150, s. 130 (in extenso)
2Sumariusz Nr 899, s. 110 (polski regest)
49IDL  222 Ioannes DANTISCUS do Mikołaj SZYDŁOWIECKI, Valladolid, 1524-11-12


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BNW, BOZ, 2053, TG 5, Nr 529, k. 167
2kopia język: łacina, XVI w., AGAD, LL, 23, s. 198-199
3kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 107r-v
4kopia język: łacina, XVI w., B. Ossol., 177/II, k. 156v-157r
5kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 36 (TN), Nr 79, s. 237-238
6kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 108, s. 128-129
7kopia język: łacina, XIX w., MHMT, former BJ, Przyb. 15/52, k. 135v-136r

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8245 (TK 7), k. 285

Publikacje:
1AT 7 a.1524, Nr 148, s. 127-128 (in extenso)
2Españoles part II, Nr 17, s. 160 (ekscerpt język: hiszpański przekład)
3Sumariusz Nr 881, s. 108 (polski regest)
50IDL  223 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Valladolid, 1524-11-12


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BNW, BOZ, 2053, TG 5, Nr 531, k. 169-170
2kopia język: łacina, XVI w., AGAD, LL, 23, s. 199-201
3kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 118v-119v
4kopia język: łacina, XVI w., B. Ossol., 177/II, k. 157r-158v
5kopia język: łacina, XVI w., BK, 213, a.1524, Nr 156, s. 242-244
6kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 112, s. 143-144
7kopia język: łacina, XIX w., MHMT, former BJ, Przyb. 15/52, k. 136r-137r

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8241 (TK 3), a.1524, k. 34-35

Publikacje:
1AT 7 a.1524, Nr 149, s. 128-129 (in extenso)
2Españoles part II, Nr 18, s. 160-161 (ekscerpt język: hiszpański przekład)
3Sumariusz Nr 799, s. 100 (polski regest)
51IDL 7149     Ioannes DANTISCUS do Jan ZAMBOCKI, Madrid, 1524-12-17 List zaginiony
            odebrano Cracow, 1525-03-13
List zaginiony, mentioned in IDL 237: Litterae tuae Madri[llis], nescio quibus (neque enim in catalogo nostro uspiam sunt), 17 die X-bris datae, redditae mihi sunt Craccoviae ab aegritudine decumbenti III Idus Martii. Eas attulit doctor Borg...
52IDL  226 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon & Bona Sforza, Madrid, 1524-12-18


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BNW, BOZ, 2053, TG 5, Nr 533, k. 172-175
2kopia język: łacina, XVI w., AGAD, LL, 23, s. 205-214
3kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 122r-126r
4kopia język: łacina, XVI w., B. Ossol., 177/II, k. 160v-165v
5kopia język: łacina, XVI w., BK, 213, a.1524, Nr 157, s. 244-254
6kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 36 (TN), Nr 103, s. 317-332
7kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 115, s. 147-154
8kopia język: łacina, XIX w., MHMT, former BJ, Przyb. 15/52, k. 140v-145v
9kopia język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8617, k. 1-14

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8241 (TK 3), a.1524, k. 44-45v

Publikacje:
1AT 7 a.1524, Nr 154, s. 132-138 (in extenso)
2RDHD 1889 Nr 11426, s. 1354 (łacina regest, selective - only Danish matters)
3Españoles part II, Nr 21, s. 163-165 (ekscerpt język: hiszpański przekład)
4Sumariusz Nr 904, s. 110 (polski regest)
53IDL  227 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Madrid, 1524-12-19


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, address in Dantiscus' own hand, BNW, BOZ, 2053, TG 5, Nr 534, k. 176-177
2kopia język: łacina, XVI w., AGAD, LL, 23, s. 202-205
3kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 120v-122r
4kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 126v-128r
5kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 169r-170v
6kopia język: łacina, XVI w., BK, 213, a.1524, Nr 158, s. 255-258
7kopia język: łacina, XVI w., B. Ossol., 177/II, k. 159v-160r
8kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 36 (TN), Nr 104, s. 333-338
9kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 114, s. 145-147
10kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 116, s. 154-156
11kopia język: łacina, XIX w., MHMT, former BJ, Przyb. 15/52, k. 138v-140r

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8241 (TK 3), a.1524, k. 46r-v

Publikacje:
1AT 7 a.1524, Nr 155, s. 138-140 (in extenso)
2Sumariusz Nr 95, s. 110 (polski regest)