Liczba odwiedzin: 7600
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Spis listów

Spis Baza danych Pełny tekst

Znaleziono: 59

zachowanych: 48 + zaginionych: 11

1IDL  232 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Madrid, 1525-02-07
2IDL  233 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Madrid, 1525-02-07
3IDL  234 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1525-02-28
4IDL  228 Sigismund I Jagiellon & Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1525-03-13
5IDL  235 Piotr TOMICKI do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1525-03-13
6IDL  236 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1525-03-14
7IDL  237 Jan ZAMBOCKI do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1525-03-14
8IDL  238 Andrzej KRZYCKI (CRICIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1525-03-14
9IDL  239 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1525-03-15
10IDL  240 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Madrid, 1525-03-16
11IDL  242 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Madrid, 1525-04-09
12IDL  241 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Madrid, 1525-04-09
13IDL  243 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1525-04-25
14IDL 7077     Ioannes DANTISCUS do Jan ZAMBOCKI, before 1525-05-21 List zaginiony
15IDL  244 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Toledo, 1525-05-05
16IDL  245 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Toledo, 1525-05-05
17IDL 5825 Georg KLINGENBECK do Ioannes DANTISCUS, Bilbao, 1525-05-08
18IDL 7005     Ioannes DANTISCUS do Bona Sforza, Toledo, 1525-06-01 List zaginiony
19IDL  246 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Toledo, 1525-06-01
20IDL  247 Ioannes DANTISCUS do [Piotr TOMICKI], Toledo, 1525-06-01
21IDL  248 Andrzej KRZYCKI (CRICIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1525-06-11
22IDL  249 Piotr TOMICKI do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1525-06-11
23IDL  229 Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1525-06-12
24IDL  251 Sigismund I Jagiellon & Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1525-06-12
25IDL  252 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1525-06-13
26IDL 7006     Ioannes DANTISCUS do Bona Sforza, Toledo, 1525-06-15 List zaginiony
27IDL 6540     Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Laredo, before 1525-07-06 List zaginiony
28IDL  253 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1525-07-05
29IDL  254 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Plymouth, 1525-07-06
30IDL 6173 Georg KLINGENBECK do Ioannes DANTISCUS, Antwerp, 1525-07-08
31IDL  255 Vicar of St. Nicholas Church in Bari & Chapter of St. Nicholas Church in Bari do Ioannes DANTISCUS, Bari, 1525-07-27
32IDL  256 Vicar of St. Nicholas Church in Bari & Chapter of St. Nicholas Church in Bari do Ioannes DANTISCUS, Bari, 1525-08-03
33IDL  258 Prior of St. Nicholas Church in Bari do Ioannes DANTISCUS, Naples, 1525-08-20
34IDL  259 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1525-08-24
35IDL  261 Jan ZAMBOCKI do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1525-08-25
36IDL  262 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1525-08-26
37IDL   69 Prior of St. Nicholas Church in Bari do Ioannes DANTISCUS, Naples, 1525-09-01
38IDL 7027     Ioannes DANTISCUS do Jan ZAMBOCKI, Toledo, 1525-09-01 List zaginiony
39IDL  263 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Toledo, 1525-09-04
40IDL 6555     Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Toledo, 1525-09-10 or shortly before List zaginiony
41IDL  264 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1525-09-11
42IDL  265 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1525-09-11
43IDL  230 Sigismund I Jagiellon & Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1525-09-11
44IDL  266 Piotr TOMICKI do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1525-09-12
45IDL  267 [Jan ZAMBOCKI] do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1525-09-12
46IDL  268 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1525-10-05
47IDL  269 Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1525-10-05
48IDL  270 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1525-10-24
49IDL  271 Giovanni BRITIO do Ioannes DANTISCUS, Bari, 1525-10-29
50IDL  313 Prior of St. Nicholas Church in Bari & Chapter of St. Nicholas Church in Bari do Ioannes DANTISCUS, Bari, 152[5]-10-30
51IDL  314 Citizens of Bari do Ioannes DANTISCUS, Bari, 152[5]-10-31
52IDL  272 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Toledo, 1525-11-01
53IDL  273 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Toledo, 1525-11-01
54IDL  274 [Andrea Matteo ACQUAVIVA] do Ioannes DANTISCUS, Naples, 1525-11-14
55IDL 6538     Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Naples, 1525-11-16 List zaginiony
56IDL 6550     Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, 1525-11-16 List zaginiony
57IDL 7106     Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Toledo, 1525-11-16 List zaginiony
58IDL 6553     Ioannes DANTISCUS do Lodovico ALIFIO, 1525-12-10 List zaginiony
59IDL 6554     Ioannes DANTISCUS do Lodovico ALIFIO, 1525-12-31 List zaginiony