Liczba odwiedzin: 3959
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Baza danych

Spis Baza danych Pełny tekst

Znaleziono: 59

zachowanych: 48 + zaginionych: 11

1IDL  232 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Madrid, 1525-02-07


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, BNW, BOZ, 2053, TG 25, Nr 3060, k. 39r-45v
2kopia język: łacina, XVI w., AGAD, LL, 23, s. 248-259
3kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 129r-135r
4kopia język: łacina, XVI w., B. Ossol., 177/II, k. 194r-201v
5kopia język: łacina, XVI w., BK, 213, a.1525, Nr 16-17, s. 303-316
6kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 37 (TN), Nr 12, s. 41-63
7kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 118, s. 157-166
8regest z ekscerptami język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8241 (TK 3), a.1525, k. 1-4

Publikacje:
1AT 7 a.1525, s. 172-179 (in extenso)
2RDHD 1889 Nr 11464, s. 1358 (łacina regest, selective - only Danish matters)
3PAZ Y MELIA 1924, 1925 s. 62-63 (hiszpański przekład)
4Españoles part II, Nr 22, s. 165-170 (ekscerpt język: hiszpański przekład)
5Españoles part IIIB, Nr 1, s. 322 (ekscerpt język: hiszpański przekład)
6Sumariusz Nr 1027, s. 122 (polski regest)
Cum tandem per pestes, bella, aestus et ... 
2IDL  233 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Madrid, 1525-02-07


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BNW, BOZ, 2053, TG 6, Nr 558, k. 1-2
2kopia język: łacina, XVI w., AGAD, LL, 23, s. 260-261
3kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 128r-129r
4kopia język: łacina, XVI w., B. Ossol., 177/II, k. 201v-202v
5kopia język: łacina, XVI w., BK, 213, a.1525, Nr 18, s. 317-318
6kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 117, s. 156-157
7kopia język: łacina, XIX w., MHMT, former BJ, Przyb. 15/52, k. 177v-178v

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8245 (TK 7), k. 321

Publikacje:
1AT 7 a.1525, s. 179-180 (in extenso)
2Sumariusz Nr 1028, s. 122 (polski regest)
Scripsi iam aliquoties non litteras, sed volumina ... 
3IDL  234 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1525-02-28
            odebrano Cantillana, 1526-03-17

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, BCz, 1601, s. 545-548

Publikacje:
1POCIECHA 2 s. 543 (ekscerpt)
Intelleximus ex scriptis Strenuitatis Tuae et alibi ... 
4IDL  228 Sigismund I Jagiellon & Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1525-03-13


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, AGAD, AZ, 2999, k. 55
2brulion język: łacina, ręką pisarza, BNW, BOZ, 2053, TG 6, Nr 608, k. 110r-v
3kopia język: łacina, XVI w., AGAD, LL, 23, s. 366-366a
4kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 154r-v
5kopia język: łacina, XVI w., B. Ossol., 177/II, k. 309r-v
6kopia język: łacina, XVI w., BK, 213, a.1525, Nr 93, s. 518-519
7kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 37 (TN), Nr 18, s. 93-94
8kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 128, s. 190-191
9kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 262, s. 163-164
10kopia język: łacina, XIX w., MHMT, former BJ, Przyb. 15/52, k. 287r-v
11regest z ekscerptami język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8241 (TK 3), a.1525, k. 5r

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8245 (TK 7), k. 322

Publikacje:
1AT 7 a.1525, s. 185 (in extenso)
2Sumariusz Nr 967, s. 116 (polski regest)
Post eam exspectationem, quae non sine quadam ... 
5IDL  235 Piotr TOMICKI do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1525-03-13


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, BCz, 247, s. 23-26
2regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 32, Nr 462

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8245 (TK 7), k. 323
Ex litteris maiestatis regiae cognoscetis, quid vos ... 
6IDL  236 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1525-03-14
            odebrano Toledo, [1525]-05-04

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, BCz, 1601, s. 553-562
Decima huius mensis comparuit hic coram nobis ... 
7IDL  237 Jan ZAMBOCKI do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1525-03-14


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BCz, 243, s. 39-46
2kopia język: łacina, XVIII w., BK, 222, Nr 42, s. 165-168
3kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 37 (TN), Nr 19, s. 95-99

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8241 (TK 3), a.1525, k. 6r

Publikacje:
1AT 7 a.1525, s. 186-187 (in extenso)
Litterae tuae Madrillis, nescio quibus ... 
8IDL  238 Andrzej KRZYCKI (CRICIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1525-03-14
            odebrano Toledo, [1525]-05-04

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, AAWO, AB, D. 66, k. 94 + f. [1] missed in numbering after 94

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8245 (TK 7), k. 325
Iactatus hoc toto anno variis fatis, partim ... 
9IDL  239 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1525-03-15
            odebrano Toledo, [1525]-07-20

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, BCz, 1601, s. 563-564

Publikacje:
1POCIECHA 2 s. 544 (ekscerpt)
Misimus Strenuitati Tuae Romam per banchum Velserorum ... 
10IDL  240 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Madrid, 1525-03-16


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BNW, BOZ, 2053, TG 6, Nr 559, k. 3-10
2kopia język: łacina, XVI w., AGAD, LL, 23, s. 262-282
3kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 135r-146r
4kopia język: łacina, XVI w., B. Ossol., 177/II, k. 204r-217r
5kopia język: łacina, XVI w., BK, 213, a.1525, Nr 19, s. 319-342
6kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 37 (TN), Nr 21, s. 103-142
7kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 119, s. 166-181
8kopia język: łacina, XIX w., MHMT, former BJ, Przyb. 15/52, k. 179r-192r

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8241 (TK 3), a.1525, k. 7r

Publikacje:
1AT 7 a.1525, s. 188-200 (in extenso)
2RDHD 1889 Nr 11489, s. 1361 (łacina regest, selective - only Danish matters)
3PAZ Y MELIA 1924, 1925 s. 64-66 (hiszpański przekład)
4Españoles part II, Nr 23, s. 170-176 (ekscerpt język: hiszpański przekład)
5Sumariusz Nr 1032, s. 122 (polski regest)
Superiori die, quae erat septima huius mensis(!) ... 
11IDL  242 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Madrid, 1525-04-09


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, BNW, BOZ, 2053, TG 6, Nr 565b, k. 27-28
2kopia język: łacina, XVI w., AGAD, LL, 23, s. 291-293
3kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 150r-151v
4kopia język: łacina, XVI w., B. Ossol., 177/II, k. 223r-224v
5kopia język: łacina, XVI w., BK, 213, a.1525, Nr 20, s. 342-345
6kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 124, s. 186-188
7kopia język: łacina, XIX w., MHMT, former BJ, Przyb. 15/52, k. 198r-199v

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8241 (TK 3), a.1525, k. 12r-v

Publikacje:
1AT 7 a.1525, s. 212-214 (in extenso)
2Españoles part IIIB, Nr 2, s. 322 (ekscerpt język: hiszpański przekład)
3Sumariusz Nr 1036, s. 123 (polski regest)
Novissime Maiestati Vestrae Serenissimae cum domino Carolo ... 
12IDL  241 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Madrid, 1525-04-09


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BNW, BOZ, 2053, TG 6, Nr 564, k. 24
2kopia język: łacina, XVI w., AGAD, LL, 23, s. 285
3kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 146r-v
4kopia język: łacina, XVI w., B. Ossol., 177/II, k. 219r
5kopia język: łacina, XVI w., BK, 213, a.1525, Nr 21, s. 345-346
6kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 120, s. 181
7kopia język: łacina, XIX w., MHMT, former BJ, Przyb. 15/52, k. 194r

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8245 (TK 7), k. 327

Publikacje:
1AT 7 a.1525, s. 214 (in extenso)
2Sumariusz Nr 1035, s. 122 (polski regest)
Scripsi iterum maiestati regiae ea, quae post ... 
13IDL  243 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1525-04-25
            odebrano Toledo, [1525]-07-29

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, BCz, 1601, s. 565-570
Habentes dignam rationem servitiorum utiliorum Sinceritatis Vestrae, ... 
14IDL 7077     Ioannes DANTISCUS do Jan ZAMBOCKI, before 1525-05-21 List zaginiony
            odebrano 1525-05-21
List zaginiony, mentioned in IDL 261 a te (utpote ex tam diverso orbe) satis crebro litterae cum ad regem, tum ad ceteros mittuntur, ad me vero ne iota quidem praeter quasdam, quas ego XXI die Maii accepi, in quibus etiam massa auri Hispanici inclusa erat
List zaginiony
15IDL  244 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Toledo, 1525-05-05


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BNW, BOZ, 2053, TG 6, Nr 565, k. 25-26
2kopia język: łacina, XVI w., AGAD, LL, 23, s. 286-288
3kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 146v-147v
4kopia język: łacina, XVI w., B. Ossol., 177/II, k. 219v-221r
5kopia język: łacina, XVI w., BK, 213, a.1525, Nr 23, s. 348-352
6kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 37 (TN), Nr 49, s. 249-253
7kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 121, s. 181-183
8kopia język: łacina, XIX w., MHMT, former BJ, Przyb. 15/52, k. 194v-196r

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8241 (TK 3), a.1525, k. 13r-v

Publikacje:
1AT 7 a.1525, s. 242-243 (in extenso)
2Sumariusz Nr 243, s. 123
Heri, cum essem apud magnum cancellarium illumque ... 
16IDL  245 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Toledo, 1525-05-05


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BNW, BOZ, 2053, TG 6, Nr 567, k. 31-32
2kopia język: łacina, XVI w., AGAD, LL, 23, s. 288-290
3kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 148r-149r
4kopia język: łacina, XVI w., B. Ossol., 177/II, k. 221r-222v
5kopia język: łacina, XVI w., BK, 213, a.1525, Nr 24, s. 353-355
6kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 37 (TN), Nr 48, s. 243-247
7kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 122, s. 183-185
8kopia język: łacina, XIX w., MHMT, former BJ, Przyb. 15/52, k. 196r-197v
9regest z ekscerptami język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8241 (TK 3), a.1525, k. 14r-v

Publikacje:
1AT 7 a.1525, s. 243-245 (in extenso)
2Españoles III.B, Nr 3, s. 322-323 (ekscerpt język: hiszpański przekład)
3Sumariusz Nr 1044, s. 123 (polski regest)
Quam me beatum et felicem litteris suis ... 
17IDL 5825 Georg KLINGENBECK do Ioannes DANTISCUS, Bilbao, 1525-05-08


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, AAWO, AB, D. 88, k. 134

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8245 (TK 7), k. 331
Der mergehabten abrede vnd sonderlich dem lezten abschide ... 
18IDL 7005     Ioannes DANTISCUS do Bona Sforza, Toledo, 1525-06-01 List zaginiony
            odebrano 1525-08-01 — 1525-08-17
List zaginiony, mentioned in IDL 259: Habuimus litteras S(inceritat)is Tuae hoc mense Augusti sub data Toleti prima Iunii, and in IDL 262
List zaginiony
19IDL  246 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Toledo, 1525-06-01


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, BNW, BOZ, 2053, TG 6, Nr 570, k. 36r-vBNW, BOZ, 2053, TG 28, Nr 3596, k. 92r-93rBNW, BOZ, 2053, TG 28, Nr 3645, k. 154r-v
2kopia język: łacina, XVI w., AGAD, LL, 23, s. 294-296
3kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 151v-153r
4kopia język: łacina, XVI w., B. Ossol., 177/II, k. 225r-226v
5kopia język: łacina, XVI w., BK, 213, a.1525, Nr 22, s. 346-348
6kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 37 (TN), Nr 54, s. 271-274
7kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 125, s. 188-189
8kopia język: łacina, XIX w., MHMT, former BJ, Przyb. 15/52, k. 200r-201v
9regest z ekscerptami język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8241 (TK 3), a.1525, k. 15r-v

Publikacje:
1AT 7 a.1525, Nr 37, s. 269-271 (in extenso)
2Sumariusz Nr 1047, s. 123 (polski regest)
Cum mihi hic litterae Maiestatis Vestrae Serenissimae ... 
20IDL  247 Ioannes DANTISCUS do [Piotr TOMICKI], Toledo, 1525-06-01


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BNW, BOZ, 2053, TG 6, Nr 569, k. 35
2kopia język: łacina, XVI w., AGAD, LL, 23, s. 348-349
3kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 149v-150r
4kopia język: łacina, XVI w., B. Ossol., 177/II, k. 267r-v
5kopia język: łacina, XVI w., BK, 213, a.1525, Nr 56, s. 453-454
6kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 37 (TN), Nr 56, s. 279-280
7kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 123, s. 185-186
8kopia język: łacina, XIX w., MHMT, former BJ, Przyb. 2/52, k. 105r
9kopia język: łacina, XIX w., MHMT, former BJ, Przyb. 15/52, k. 243r-v

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8241 (TK 3), a.1525, k. 16

Publikacje:
1AT 7 a.1525, s. 271 (in extenso)
2Sumariusz Nr 1048, s. 124 (polski regest)
Quinta die mensis praeteriti scripsi pauca, quod ... 
21IDL  248 Andrzej KRZYCKI (CRICIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1525-06-11
            odebrano Toledo, [1525]-08-10

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, ręką pisarza, BK, 230, s. [395-398]AAWO, AB, D. 66, k. 93

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8245 (TK 7), k. 335
Tametsi gravissimis sim laboribus districtus, scribendo subito ... 
22IDL  249 Piotr TOMICKI do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1525-06-11
            odebrano Toledo, [1525]-08-10

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, BCz, 243, s. 19-22
2kopia język: łacina, XVIII w., BK, 222, Nr 40, s. 157-160
3kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 37 (TN), Nr 59, s. 291-296

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8241 (TK 3), a.1525, k. 17r-v

Publikacje:
1AT 7 a.1525, s. 273-275 (in extenso)
2Españoles part IIIB, Nr 4, s. 323 (ekscerpt język: hiszpański przekład)
3Españoles part II, Nr 24, s. 176-177 (ekscerpt język: hiszpański przekład)
Si rarius ad vos scribimus, quam vos ... 
23IDL  229 Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1525-06-12
            odebrano Toledo, 1525-08-10

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, BJ, 91, k. 1-2
2brulion język: łacina, BNW, BOZ, 2053, TG 27, Nr 3524, k. 183r-v
3kopia język: łacina, XVI w., AGAD, LL, 23, s. 349-350
4ekscerpt język: łacina, XVI w., BJ, 6549, s. 508-509
5ekscerpt język: łacina, XVI w., B. Ossol., 177/II, k. 267v-268r
6kopia język: łacina, XVI w., BK, 213, a.1525, Nr 57, s. 455-456
7kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 37 (TN), Nr 230, s. 957-958
8ekscerpt język: łacina, XIX w., MHMT, former BJ, Przyb. 15/52, k. 243v-244r

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8241 (TK 3), a.1525, k. 20r-v

Podstawy źródłowe - stare druki:
1HARTKNOCH 1686 s. 275 (ekscerpt; ekscerpt język: niemiecki przekład)
2PRZYŁUSKI s. 777-778 (ekscerpt, text slightly differs from the fair copy)
3SCULTETUS 1618 s. 296 (ekscerpt)

Publikacje:
1AT 7 a.1525, s. 287 (ekscerpt)
2Sumariusz Nr 950, s. 115 (polski regest)
Post reditum secretarii nostri, doctoris Borgk, significaveramus ... 
24IDL  251 Sigismund I Jagiellon & Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1525-06-12
            odebrano Toledo, [1525]-08-10

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, AGAD, AZ, 2999, k. 57-58
2brulion język: łacina, BNW, BOZ, 2053, TG 29, Nr 3840, k. 233r-v
3kopia język: łacina, XVI w., AGAD, LL, 23, s. 369-370
4kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 155r-156r
5kopia język: łacina, XVI w., B. Ossol., 177/II, k. 311v-312v
6kopia język: łacina, XVI w., BK, 213, a.1525, Nr 99, s. 527-530
7kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 37 (TN), Nr 57, s. 281-284
8kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 130, s. 192-193
9kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 262, s. 142-145
10kopia język: łacina, XIX w., MHMT, former BJ, Przyb. 15/52, k. 289v-290v
11regest z ekscerptami język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8241 (TK 3), a.1525, k. 18-19

Publikacje:
1AT 7 a.1525, s. 275-277 (in extenso)
2Sumariusz Nr 972, s. 117 (polski regest)
Cum doctor Borgk investituram caesareae maiestatis et ... 
25IDL  252 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1525-06-13
            odebrano Toledo, [1525]-08-10

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, BCz, 1596, s. 163-168
Posteaquam a caesarea maiestate discessit venerabilis Stanislaus ... 
26IDL 7006     Ioannes DANTISCUS do Bona Sforza, Toledo, 1525-06-15 List zaginiony
            odebrano 1525-09-07
List zaginiony, mentioned in IDL 264: Septima huius Tuas ultimas sub data Toleti ad Fagum XV Iunii ... accepimus litteras
List zaginiony
27IDL 6540     Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Laredo, before 1525-07-06 List zaginiony

List zaginiony, mentioned in IDL 254: Ego vero ad te ex Asturum portu Loredo transscripsi de rebus meis easque litteras Hieronymo Viromando iuveni docto et probo, qui a secretis est nobilis et generosi domini Wynckfyldt regiae maiestatis Angliae oratoris, puto Bilibaldi Cantabrorum datas esse, ut ad te transferret. Is si hoc ipsum fecit, bene quidem fecit, uti hominem ingenuum decet, sin minus, sane non habes, quod de me conqueri possis.
List zaginiony
28IDL  253 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1525-07-05
            odebrano Toledo, [1525]-10-22

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, BCz, 3465, s. 149-154
2kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 37 (TN), Nr 69, s. 349-353
3kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 262, s. 147-150

Publikacje:
1AT 7 a.1525, s. 297-298 (in extenso)
2POCIECHA 2 s. 545 (ekscerpt)
3Españoles part IIIB, Nr 5, s. 323 (ekscerpt język: hiszpański przekład)
Prima huius habuimus litteras Strenuitatis Tuae ... 
29IDL  254 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Plymouth, 1525-07-06


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, AAWO, AB, D. 3, k. 8-9
2kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 37 (TN), Nr 225, s. 937-939
3kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 262, s. 155-156
4regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 32, Nr 455

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8245 (TK 7), k. 341-342
2regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 31, Nr 206

Publikacje:
1AT 7 a.1525, Nr 66, s. 299-300 (in extenso)
2DE VOCHT 1961 Nr DE, 18, s. 17 (angielski regest)
3Españoles part II, Nr 25, s. 177-178 (ekscerpt język: hiszpański przekład)
4CEID 2/2 (Letter No. 1) s. 49-53 (in extenso; angielski regest)
Ego vero ad te ex Asturum portu Loredo ... 
30IDL 6173 Georg KLINGENBECK do Ioannes DANTISCUS, Antwerp, 1525-07-08
            odebrano Toledo, 1525-07-21

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, AAWO, AB, D. 88, k. 129
Dy brief, so Ir mit Jacob Vochlinger zubehendigen ... 
31IDL  255 Vicar of St. Nicholas Church in Bari & Chapter of St. Nicholas Church in Bari do Ioannes DANTISCUS, Bari, 1525-07-27
            odebrano Toledo, [1525]-09-25

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, BCz, 243, s. 23-24

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8245 (TK 7), k. 344

Publikacje:
1POCIECHA 2 s. 548 (ekscerpt)
Circumspecta virtus tua ac summa erga Deum ... 
32IDL  256 Vicar of St. Nicholas Church in Bari & Chapter of St. Nicholas Church in Bari do Ioannes DANTISCUS, Bari, 1525-08-03
            odebrano Toledo, [1525]-09-25

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, BCz, 243, s. 25-28

Publikacje:
1POCIECHA 2 s. 548 (ekscerpt)
Etsi alteras externis diebus ad Magnificentiam Dominationis Vestrae ... 
33IDL  258 Prior of St. Nicholas Church in Bari do Ioannes DANTISCUS, Naples, 1525-08-20
            odebrano Toledo, 1525-09-25

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, AAWO, AB, D. 66, k. 118 + f. [1] missed in numbering after f. 118

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8245 (TK 7), k. 346
2regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 31, Nr 438, 118
Regalis ecclesia sancti Nicolai de Baro, cui ego ... 
34IDL  259 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1525-08-24
            odebrano Toledo, [1525]-10-16

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, BCz, 1601, s. 571-576

Publikacje:
1POCIECHA 2 s. 546 (ekscerpt)
Habuimus litteras Strenuitatis Tuae hoc ... 
35IDL  261 Jan ZAMBOCKI do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1525-08-25
            odebrano Toledo, [1525]-10-16

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BCz, 243, s. 31-34
2kopia język: łacina, XVIII w., BK, 222, Nr 41, s. 161-164
3kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 37 (TN), Nr 83, s. 425-429

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8241 (TK 3), a.1525, k. 26

Publikacje:
1AT 7 a.1525, s. 320-322 (in extenso)
2Españoles part II, Nr 26, s. 179 (hiszpański przekład)
Magnum chaos est inter nos et vos, itaque ... 
36IDL  262 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1525-08-26
            odebrano Toledo, [1525]-10-16

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, BCz, 1601, s. 577-584

Publikacje:
1POCIECHA 2 s. 546 (ekscerpt)
Licet heri scripserimus iam Strenuitati Tuae pares ... 
37IDL   69 Prior of St. Nicholas Church in Bari do Ioannes DANTISCUS, Naples, 1525-09-01
            odebrano Toledo, 1525-11-26

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, AAWO, AB, D. 66, k. 22-24

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8245 (TK 7), k. 346
Regalis ecclesia sancti Nicolai de Baro, cui ... 
38IDL 7027     Ioannes DANTISCUS do Jan ZAMBOCKI, Toledo, 1525-09-01 List zaginiony
            odebrano Gdańsk (Danzig), 1526-05-04
List zaginiony, reconstructed on the basis of IDL 291: Litterae tuae, quibus me de obitu Catelli mei solatus es Kalendis Septembris e Toleto scriptae redditae mihi tandem post longam intercapedinem sunt Gdani eo die, quo severa nimium et acerba quaestio habita est de Gdanensibus tuis, quorum quasi princeps quidam fuisse videbatur quidam Hanns Schulcz. Is dies fuit quartus Maii mensis.
List zaginiony
39IDL  263 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Toledo, 1525-09-04


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BNW, BOZ, 2053, TG 6, Nr 582, k. 59-63
2kopia język: łacina, XVI w., AGAD, LL, 23, s. 373-379
3kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 160v-164v
4kopia język: łacina, XVI w., B. Ossol., 177/II, k. 315r-319v
5kopia język: łacina, XVI w., BK, 213, a.1525, Nr 107, s. 540-550
6kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 37 (TN), Nr 89, s. 447-461
7kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 139, s. 199-204
8kopia język: łacina, XIX w., MHMT, former BJ, Przyb. 15/52, k. 293r-298v

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8241 (TK 3), a.1525, k. 27r-28v

Publikacje:
1AT 7 a.1525, Nr 88, s. 322-327 (in extenso)
2Sumariusz Nr 1063, s. 125
Accepi hic litteras Dominationis Vestrae Reverendissimae cum ... 
40IDL 6555     Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Toledo, 1525-09-10 or shortly before List zaginiony

List zaginiony, mentioned in IDL 276: Accepi hic 10 Decembris a domino collega meo litteras Neapoli 16 Novembris datas, in quibus mihi scribit, Pantaleonem nondum advenisse, quem ego hinc 10 Septembris cum omnium rerum expeditione et longo litterarum volumine ad Maiestatem Vestram Serenissimam expediveram; IDL 263
List zaginiony
41IDL  264 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1525-09-11
            odebrano Toledo, [1525]-11-12

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, BCz, 1601, s. 587-594

Publikacje:
1POCIECHA 2 s. 546-547 (ekscerpt)
Septima huius Tuas ultimas sub ... 
42IDL  265 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1525-09-11
            odebrano Toledo, [1525]-11-28

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, BCz, 1596, s. 171-179, 188
Septima huius Tuas ultimas sub data ... 
43IDL  230 Sigismund I Jagiellon & Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1525-09-11
            odebrano Toledo, 1525-11-12

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, BJ, 91, k. 10-11
2brulion język: łacina, BNW, BOZ, 2053, TG 6, Nr 601, k. 99
3kopia kancelaryjna język: łacina, AGAD, LL, 5, k. 215r-217v
4kopia język: łacina, XVI w., AGAD, LL, 23, s. 515-516
5kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 158r-159v
6kopia język: łacina, XVI w., B. Ossol., 177/II, k. 306r-307r
7kopia język: łacina, XVI w., BK, 213, a.1525, Nr 96, s. 521-524
8kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 37 (TN), Nr 227, s. 945-949
9kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 135, s. 196-197
10kopia język: łacina, XIX w., MHMT, former BJ, Przyb. 15/52, k. 284r-285r
11regest z ekscerptami język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8241 (TK 3), a.1525, k. 29r-29v

Podstawy źródłowe - stare druki:
1PRZYŁUSKI (Mandati fragmentum) s. 804-805 (ekscerpt)

Publikacje:
1AT 7 a.1525, Nr 134, s. 316-318 (in extenso)
2Españoles part IIIB, Nr 6, s. 323-324 (ekscerpt język: hiszpański przekład)
3Sumariusz Nr 916, s. 112 (polski regest)
4Sumariusz Nr 1016, s. 121 (polski regest)
Recte facis, quod crebro litteras ad nos ... 
44IDL  266 Piotr TOMICKI do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1525-09-12
            odebrano Toledo, [1525]-11-28

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, BCz, 247, s. 29- 32

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8245 (TK 7), k. 351
2regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 32, Nr 463
Scripsimus vobis de mense Iunio satis diffuse ... 
45IDL  267 [Jan ZAMBOCKI] do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1525-09-12
            odebrano Toledo, [1525]-11-28

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BCz, 247, s. 33-36

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8245 (TK 7), k. 352
2regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 32, Nr 464
Si vales, gaudeo, tametsi frequentes ... 
46IDL  268 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1525-10-05
            odebrano Toledo, [1526]-01-10

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, BCz, 3465, s. 179-182

Publikacje:
1POCIECHA 2 s. 547-548 (ekscerpt)
Post tot fatigas, diligentias et impensas nostras ... 
47IDL  269 Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1525-10-05
            odebrano Toledo, [1526]-01-10

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, AGAD, AZ, 2999, k. 61
2kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, BNW, BOZ, 2053, TG 29, Nr 3758, k. 131r
3kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, GWLB, Ms XXXIV 1777, k. 263r-v
4kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 225v-226r
5kopia język: łacina, XVI w., BCz, 257, s. 619-620
6kopia język: łacina, XVI w., BNW, 12547, k. 251r-v
7kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 37 (TN), Nr 99, s. 489-490
8kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 64 (TN), Nr 99, s. 269-270
9kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 166, s. 283-284
10kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 262, s. 162

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8245 (TK 7), k. 353

Publikacje:
1AT 7 a.1525, s. 327 (in extenso)
2AT 8 Nr 240, s. 324 (in extenso)
Etsi pro debito muneris tibi iniuncti crebro ... 
48IDL  270 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1525-10-24
            odebrano Granada, 1526-06-26

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, BCz, 1601, s. 595-598

Publikacje:
1POCIECHA 2 s. 547 (ekscerpt)
Cum hic forent apud nos magnificus dominus ... 
49IDL  271 Giovanni BRITIO do Ioannes DANTISCUS, Bari, 1525-10-29
            odebrano Seville, [1526]-04-05

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, BCz, 243, s. 35-36

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8245 (TK 7), k. 356

Publikacje:
1POCIECHA 2 s. 544 (ekscerpt)
Cum religiosus iste ad Dominationem Vestram se ... 
50IDL  313 Prior of St. Nicholas Church in Bari & Chapter of St. Nicholas Church in Bari do Ioannes DANTISCUS, Bari, 152[5]-10-30
            odebrano Seville, [1526]-04-05

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, BCz, 243, s. 73-74
Nuper nonnullas ad Excellentem Dominationem Vestram dedimus litteras ... 
51IDL  314 Citizens of Bari do Ioannes DANTISCUS, Bari, 152[5]-10-31
            odebrano Seville, [1526]-04-05

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, BCz, 243, s. 63-64

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8245 (TK 7), k. 398

Publikacje:
1POCIECHA 2 s. 548 (ekscerpt)
Confisi de Vestrae Excellentiae amore et benevolentia ... 
52IDL  272 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Toledo, 1525-11-01


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BNW, BOZ, 2053, TG 6, Nr 590, k. 76-79
2kopia język: łacina, XVI w., AGAD, LL, 23, s. 380-385
3kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 164v-168r
4kopia język: łacina, XVI w., B. Ossol., 177/II, k. 320r-323v
5kopia język: łacina, XVI w., BK, 213, a.1525, Nr 108, s. 550-558
6kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 37 (TN), Nr 102, s. 495-506
7kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 140, s. 204-209
8kopia język: łacina, XIX w., MHMT, former BJ, Przyb. 15/52, k. 298r-301v

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8241 (TK 3), a.1525, k. 30r-v

Publikacje:
1AT 7 a.1525, s. 328-332 (in extenso)
2Españoles part II, Nr 27, s. 180-182 (hiszpański przekład)
3Sumariusz Nr 1068, s. 126 (polski regest)
Cum hinc nuntium, quem dominus collega meus ... 
53IDL  273 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Toledo, 1525-11-01


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BNW, BOZ, 2053, TG 6, Nr 591, k. 80-81
2kopia język: łacina, XVI w., AGAD, LL, 23, s. 386
3kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 168r-v
4kopia język: łacina, XVI w., B. Ossol., 177/II, k. 324r
5kopia język: łacina, XVI w., BK, 213, a.1525, Nr 109, s. 558-559
6kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 37 (TN), Nr 103, s. 507-508
7kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 141, s. 209
8kopia język: łacina, XIX w., MHMT, former BJ, Przyb. 15/52, k. 302r

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8245 (TK 7), k. 358

Publikacje:
1AT 7 a.1525, s. 332 (in extenso)
2Sumariusz Nr 1069, s. 126 (polski regest)
Vix mihi tantum suppetebat temporis, ut has ... 
54IDL  274 [Andrea Matteo ACQUAVIVA] do Ioannes DANTISCUS, Naples, 1525-11-14
            odebrano Toledo, [1525]-12-05

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: włoski, BCz, 243, s. 37-38

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8245 (TK 7), k. 359

Publikacje:
1POCIECHA 2 s. 548-549 (ekscerpt)
Da Ioanuite de Constantinis homo mio ho ... 
55IDL 6538     Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS, Naples, 1525-11-16 List zaginiony
            odebrano Toledo?, 1525-12-10
List zaginiony, mentioned in IDL 276
List zaginiony
56IDL 6550     Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, 1525-11-16 List zaginiony

List zaginiony, mentioned in IDL 276
List zaginiony
57IDL 7106     Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Toledo, 1525-11-16 List zaginiony

List zaginiony, reconstructed on the basis of IDL 278: Ex litteris sacrae regiae maiestatis domini et consortis nostri clementissimi sub data Toleti ad Tagum XVI Novembris per Tuam Strenuitatem scriptis, intelleximus, quo in ordine istuc pendeant res nostrae
List zaginiony
58IDL 6553     Ioannes DANTISCUS do Lodovico ALIFIO, 1525-12-10 List zaginiony

List zaginiony, mentioned in IDL 276
List zaginiony
59IDL 6554     Ioannes DANTISCUS do Lodovico ALIFIO, 1525-12-31 List zaginiony

List zaginiony, mentioned in IDL 276
List zaginiony