Liczba odwiedzin: 2885
» Korpus TekstĂłw i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa ĆčrĂłdeƂ i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeĆŒone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposĂłb caƂoƛci lub częƛci danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody wƂaƛciciela praw.

Spis listĂłw

Spis Baza danych PeƂny tekst

Znaleziono: 334

zachowanych: 289 + zaginionych: 45

1IDL 2375 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1541-01-04
2IDL 2376 Samuel MACIEJOWSKI do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1541-01-05
3IDL 2377 MikoƂaj GRABIA do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1541-01-06
4IDL 6683 Ioannes DANTISCUS do Ermland (Warmia) Chapter, [Heilsber]g (Lidzbark WarmiƄski), 1541-01-[07]
5IDL 2380 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1541-01-10
6IDL 2268 [Ioannes DANTISCUS] do Cornelis [DE SCHEPPER], [Heils]berg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-01-10
7IDL 2379 [Ioannes DANTISCUS] do [Iustus Lodvicus DECIUS (DECJUSZ, DIETZ)], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-01-10
8IDL   70 [Ioannes DANTISCUS] do [Maximiliaan van EGMOND-BUREN], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-01-10
9IDL 6906     Ioannes DANTISCUS do Adolphus de SCORNACO, shortly before 1541-01-10 List zaginiony
10IDL 2378 [Ioannes DANTISCUS] do UNKNOWN [Kulm (CheƂmno) Canon?], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-01-10
11IDL 6478     Ioannes DANTISCUS do Sigmund von HERBERSTEIN, ca. 1541-01-10 List zaginiony
12IDL 4207 Albrecht VII of Mecklenburg do Ioannes DANTISCUS, Wismar, 1541-01-19
13IDL 5016 Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach do Ioannes DANTISCUS, Königsberg, 1541-01-19
14IDL 2381 Ioannes DANTISCUS do [Jerzy KONOPACKI (von KONOPAT) sr?], Allenstein (Olsztyn), 1541-01-23
15IDL 5479 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Schmolainen (Smolajny), 1541-01-24
16IDL 2383 Ermland (Warmia) Chapter do Ioannes DANTISCUS, Frauenburg (Frombork), 1541-01-24
17IDL 4821 Ioannes DANTISCUS do Ermland (Warmia) Chapter, Allenstein (Olsztyn), 1541-01-24
18IDL 6137 GdaƄsk Town Council do Ioannes DANTISCUS, GdaƄsk (Danzig), 1541-01-25
19IDL 4383 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-01-29
20IDL  733 Georg HEGEL do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1541-01-31
21IDL 6136 GdaƄsk Town Council do Ioannes DANTISCUS, GdaƄsk (Danzig), 1541-01-31
22IDL 2384 Samuel MACIEJOWSKI do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1541-02-01
23IDL 2385 GdaƄsk Town Council do Ioannes DANTISCUS, GdaƄsk (Danzig), 1541-02-10
24IDL 4822 Ioannes DANTISCUS do Ermland (Warmia) Chapter, Guttstadt (Dobre Miasto), 1541-02-10
25IDL 6746     Achatius von ZEHMEN (CEMA) do Ioannes DANTISCUS, 1541-02-12 List zaginiony
26IDL 6747     MikoƂaj GRABIA do Ioannes DANTISCUS, 1541-01-07 — 1541-02-12 List zaginiony
27IDL 2386 Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1541-02-12
28IDL 2387 Ioannes MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1541-02-14
29IDL   48 Ioannes DANTISCUS do Bona Sforza, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-02-15
30IDL 6748     Johann von WERDEN do Ioannes DANTISCUS, 1541-01-01 — 1541-02-16 List zaginiony
31IDL 4384 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-02-16
32IDL 2389 Samuel MACIEJOWSKI do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1541-02-17
33IDL 2388 [Ioannes DANTISCUS] do [Achatius von ZEHMEN (CEMA)?], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-02-17
34IDL 2390 Nicolaus HUMAN do Ioannes DANTISCUS, Guttstadt (Dobre Miasto), 1541-02-18
35IDL 6796     Ioannes DANTISCUS do StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS), 1540-11-01 — 1541-02-18 List zaginiony
36IDL 2391 [Ioannes DANTISCUS] do Mathias PLATEN, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-02-18
37IDL 7086 Ioannes DANTISCUS do UNKNOWN, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-02-18
38IDL 2392 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1541-02-20
39IDL 6138 GdaƄsk Town Council do Ioannes DANTISCUS, GdaƄsk (Danzig), 1541-02-23
40IDL 6476     Ioannes DANTISCUS do Kaspar HANNAU, 1541-02 List zaginiony
41IDL 6479     Ioannes DANTISCUS do Cornelis DE SCHEPPER, 1541-03-01 List zaginiony
42IDL 6749     Mathias PLATEN do Ioannes DANTISCUS, 1541-02-19 — 1541-03-03 List zaginiony
43IDL 5017 Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach do Ioannes DANTISCUS, Königsberg, 1541-03-03
44IDL 2394 [Ioannes DANTISCUS] do Cornelis [DE SCHEPPER], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-03-04
45IDL 2395 Ioannes DANTISCUS do Mathias PLATEN, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-03-04
46IDL 2396 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1541-03-06
47IDL 2397 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1541-03-07
48IDL 2399 GdaƄsk Town Council do Ioannes DANTISCUS, GdaƄsk (Danzig), 1541-03-08
49IDL 2398 Nicolas PERRENOT de Granvelle do Ioannes DANTISCUS, Regensburg, 1541-03-08
50IDL 2400 Ermland (Warmia) Chapter do Ioannes DANTISCUS, Frauenburg (Frombork), 1541-03-09
51IDL 1278 Johann von WERDEN do Ioannes DANTISCUS, GdaƄsk (Danzig), 1541-03-13
52IDL 5254 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-03-14
53IDL 6139 GdaƄsk Town Council do Ioannes DANTISCUS, GdaƄsk (Danzig), 1541-03-15
54IDL 4385 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-03-15
55IDL  109 [Ioannes DANTISCUS] do [Sigismund I Jagiellon], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-03-15
56IDL 2404 Piotr GAMRAT do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1541-03-16
57IDL 2403 Piotr GAMRAT do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1541-03-16
58IDL 4892 Braunsberg Town Council do Ioannes DANTISCUS, Braunsberg (Braniewo), 1541-03-17
59IDL  106 [Ioannes DANTISCUS] do [Sigismund I Jagiellon], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-03-18
60IDL 4386 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-03-19
61IDL 4198 Nikolaus NIBSCHITZ (NIPSZYC) do [Ioannes DANTISCUS], s.l., [before 1541-03-21]
62IDL 6685 Ioannes DANTISCUS do Ermland (Warmia) Chapter, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-03-21
63IDL 2551 Sigmund von HERBERSTEIN do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1541-03-22
64IDL 5018 Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach do Ioannes DANTISCUS, Königsberg, 1541-03-22
65IDL 5019 Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach do Ioannes DANTISCUS, Königsberg, 1541-03-23
66IDL 5020 Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach do Ioannes DANTISCUS, Königsberg, 1541-03-24
67IDL 2299 Jan KOƚCIELECKI do Ioannes DANTISCUS, NakƂo nad Notecią, 1541-03-24
68IDL 4823 Ioannes DANTISCUS do Ermland (Warmia) Chapter, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-03-24
69IDL 2405 Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1541-03-25
70IDL 5255 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-03-26
71IDL 2406 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1541-03-26
72IDL 2407 Andrzej GÓRKA do Ioannes DANTISCUS, KƂodzko (Glatz), 1541-03-26
73IDL 2408 Samuel MACIEJOWSKI do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1541-03-26
74IDL 2409 Ermland (Warmia) Chapter do Ioannes DANTISCUS, Frauenburg (Frombork), 1541-03-27
75IDL 5256 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-03-29
76IDL 5021 Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach do Ioannes DANTISCUS, Königsberg, 1541-03-30
77IDL 5183 Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach do Ioannes DANTISCUS, Königsberg, 1541-03-30
78IDL 5257 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-04-01
79IDL 5375 Ioannes DANTISCUS do [StanisƂaw MACIEJOWSKI], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-04-01
80IDL 5374 Ioannes DANTISCUS do Nicolas PERRENOT de Granvelle, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-04-01
81IDL 6473     Ioannes DANTISCUS do Cornelis DE SCHEPPER, 1541-04-[04] List zaginiony
82IDL 7064     Ioannes DANTISCUS do Iustus Lodvicus DECIUS (DECJUSZ, DIETZ), 1541-04-04 List zaginiony
83IDL 2411 Ermland (Warmia) Chapter do Ioannes DANTISCUS, Frauenburg (Frombork), 1541-04-05
84IDL 2271 Friedrich GUTTETER do Ioannes DANTISCUS, Breslau (Vratislavia, WrocƂaw), 1541-04-07
85IDL 3860 Georg HEGEL do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1541-04-08
86IDL 4824 Ioannes DANTISCUS do Ermland (Warmia) Chapter, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-04-08
87IDL 5022 Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach do Ioannes DANTISCUS, Königsberg, 1541-04-09
88IDL 6475     Kaspar HANNAU do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1541-04-10 List zaginiony
89IDL 7023     Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, before 1541-04-12 List zaginiony
90IDL 2413 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Binche, 1541-04-12
91IDL 5188 Thorn Town Council do Ioannes DANTISCUS, Thorn (ToruƄ), 1541-04-13
92IDL 5258 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-04-14
93IDL 2414 Georg WITZEL (VICELIUS) do Ioannes DANTISCUS, Fulda, 1541-04-18
94IDL 2415 Ermland (Warmia) Chapter do Ioannes DANTISCUS, Frauenburg (Frombork), 1541-04-20
95IDL 2416 Samuel MACIEJOWSKI do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1541-04-21
96IDL 4825 Ioannes DANTISCUS do Ermland (Warmia) Chapter, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-04-21
97IDL 2417 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1541-04-22
98IDL 4858 Georg HEGEL do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1541-04-23
99IDL 6273 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-04-23
100IDL 5023 Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach do Ioannes DANTISCUS, Königsberg, 1541-04-24
101IDL 4387 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-04-24
102IDL 2418 MichaƂ GƁOWA do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1541-04-26
103IDL 6276 Ioannes DANTISCUS do Albrecht VII of Mecklenburg, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-04-27
104IDL 5259 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-04-29
105IDL 2419 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1541-04-29
106IDL 6642     UNKNOWN do Ioannes DANTISCUS, after 1541-04-10 List zaginiony
107IDL 3210 Iustus Lodvicus DECIUS (DECJUSZ, DIETZ) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1541-04-30
108IDL 2421 Samuel MACIEJOWSKI do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1541-05-01
109IDL 2420 Samuel MACIEJOWSKI do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1541-05-01
110IDL 4826 Ioannes DANTISCUS do Ermland (Warmia) Chapter, Seeburg (Jeziorany), 1541-05-01
111IDL 5024 Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach do Ioannes DANTISCUS, Königsberg, 1541-05-03
112IDL 5025 Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach do Ioannes DANTISCUS, Königsberg, 1541-05-08
113IDL 2422 Ɓukasz GÓRKA do Ioannes DANTISCUS, WƂocƂawek, 1541-05-08
114IDL 2423 Ermland (Warmia) Chapter do Ioannes DANTISCUS, Frauenburg (Frombork), 1541-05-10
115IDL 2424 Johann von WERDEN do Ioannes DANTISCUS, Neuenburg, 1541-05-10
116IDL  112 Urbanus ULRICI do Ioannes DANTISCUS, GdaƄsk (Danzig), 1541-05-11
117IDL 2425 Ioannes LANGHANNIUS do Ioannes DANTISCUS, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-05-11
118IDL 4894 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Braunsberg (Braniewo), 1541-05-20
119IDL 4893 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Braunsberg (Braniewo), 1541-05-20
120IDL 2426 Ermland (Warmia) Chapter do Ioannes DANTISCUS, Frauenburg (Frombork), 1541-05-21
121IDL 5026 Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach do Ioannes DANTISCUS, Königsberg, 1541-05-24
122IDL 6474     Ioannes DANTISCUS do Cornelis DE SCHEPPER, 1541-05-26 List zaginiony
123IDL 6624     Ioannes DANTISCUS do Iustus Lodvicus DECIUS (DECJUSZ, DIETZ), Braunsberg (Braniewo), 1541-05-26 List zaginiony
124IDL 2427 Ioannes DANTISCUS do [Sigmund von HERBERSTEIN], Braunsberg (Braniewo), 1541-05-26
125IDL 6983     Ioannes DANTISCUS do Ioannes MAGNUS, Braunsberg (Braniewo), 1541-05-26 List zaginiony
126IDL 6750     Mathias PLATEN do Ioannes DANTISCUS, 1541-03-05 — 1541-05-28 List zaginiony
127IDL 4896 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Braunsberg (Braniewo), 1541-05-29
128IDL 4895 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Braunsberg (Braniewo), 1541-05-29
129IDL 6813     GdaƄsk Town Council do Ioannes DANTISCUS, 1541-05-01 — 1541-05-29 List zaginiony
130IDL 2429 Ioannes DANTISCUS do Elbing Town Council, Braunsberg (Braniewo), 1541-05-29
131IDL 4388 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Braunsberg (Braniewo), 1541-05-29
132IDL 6751     Ioannes DANTISCUS do Samuel MACIEJOWSKI, 1541-05-01 — 1541-05-29 List zaginiony
133IDL 2430 Ioannes DANTISCUS do Mathias PLATEN, Braunsberg (Braniewo), 1541-05-29
134IDL 2428 Ioannes DANTISCUS do Johann von WERDEN, Braunsberg (Braniewo), 1541-05-29
135IDL 6331 Albrecht VII of Mecklenburg do Ioannes DANTISCUS, Schwerin, 1541-05-30
136IDL 4803 GdaƄsk Town Council do Ioannes DANTISCUS, GdaƄsk (Danzig), 1541-05-30
137IDL 2433 Ioannes DANTISCUS do [Bernhard von HÖFEN (FLACHSBINDER)?], Braunsberg (Braniewo), 1541-05-30
138IDL 6140 GdaƄsk Town Council do Ioannes DANTISCUS, GdaƄsk (Danzig), 1541-05-31
139IDL 5027 Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach do Ioannes DANTISCUS, Königsberg, 1541-06-01
140IDL 5028 Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach do Ioannes DANTISCUS, Königsberg, 1541-06-02
141IDL 4897 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Braunsberg (Braniewo), 1541-06-03
142IDL 2435 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1541-06-03
143IDL 2436 Samuel MACIEJOWSKI do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1541-06-03
144IDL 4389 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Braunsberg (Braniewo), 1541-06-03
145IDL 5029 Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach do Ioannes DANTISCUS, Königsberg, 1541-06-05
146IDL 5489 GdaƄsk Town Council do Ioannes DANTISCUS, GdaƄsk (Danzig), 1541-06-06
147IDL 4898 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Braunsberg (Braniewo), 1541-06-08
148IDL 3903 Thorn Town Council do Ioannes DANTISCUS, Thorn (ToruƄ), 1541-06-08
149IDL 4827 Ioannes DANTISCUS do Ermland (Warmia) Chapter, Braunsberg (Braniewo), 1541-06-08
150IDL 4390 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Braunsberg (Braniewo), 1541-06-09
151IDL 6757     Ioannes DANTISCUS do [Georg HEGEL?], Braunsberg (Braniewo), 1541-05-14 — 1541-06-09 List zaginiony
152IDL 6755     [Georg HEGEL?] do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1541-05-12 or 1541-06-12 List zaginiony
153IDL 2434 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Brussels, 1541-06-12
154IDL 5260 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-06-14
155IDL 7057     Daniel KOLBITZ & Georg KOLBITZ do Ioannes DANTISCUS, 1541-03-14 — 1541-06-14 List zaginiony
156IDL 4828 Ioannes DANTISCUS do Ermland (Warmia) Chapter, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-06-14
157IDL 5261 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-06-15
158IDL 2437 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1541-06-16
159IDL 2439 Ermland (Warmia) Chapter do Ioannes DANTISCUS, Frauenburg (Frombork), 1541-06-16
160IDL 2440 Iustus Lodvicus DECIUS (DECJUSZ, DIETZ) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1541-06-16
161IDL 2438 Samuel MACIEJOWSKI do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1541-06-16
162IDL 6472     Seweryn BONER do Ioannes DANTISCUS, 1541-06-17 List zaginiony
163IDL 6756     Georg HEGEL do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1541-06-17 List zaginiony
164IDL 5030 Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach do Ioannes DANTISCUS, Königsberg, 1541-06-19
165IDL 5262 Ioannes DANTISCUS & Ermland (Warmia) Chapter do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-06-20
166IDL 6461     Ioannes DANTISCUS do Ermland (Warmia) Chapter, 1541-06-20 List zaginiony
167IDL 2441 Ermland (Warmia) Chapter do Ioannes DANTISCUS, Frauenburg (Frombork), 1541-06-22
168IDL 5263 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-06-24
169IDL 5031 Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach do Ioannes DANTISCUS & Ermland (Warmia) Chapter, Königsberg, 1541-06-25
170IDL 2442 Sigmund von HERBERSTEIN do Ioannes DANTISCUS, Vienna, 1541-06-25
171IDL 4829 Ioannes DANTISCUS do Ermland (Warmia) Chapter, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-06-25
172IDL 4392 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-06-25
173IDL 4391 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-06-25
174IDL 6834     Ioannes DANTISCUS do Nicolaus COPERNICUS, shortly before 1541-06-27 List zaginiony
175IDL 6462     Kaspar HANNAU do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1541-06-27 List zaginiony
176IDL 6471     Kaspar HANNAU do Ioannes DANTISCUS, 1541-01-01 — 1541-06-27 List zaginiony
177IDL 2443 Ermland (Warmia) Chapter do Ioannes DANTISCUS, Frauenburg (Frombork), 1541-06-27
178IDL 5774 Nicolaus COPERNICUS do Ioannes DANTISCUS, Frauenburg (Frombork), 1541-06-27
179IDL 4830 Ioannes DANTISCUS do Ermland (Warmia) Chapter, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-06-29
180IDL 6797     Georg von PREUCKEN? do Ioannes DANTISCUS, before 1541-07-04 List zaginiony
181IDL 5032 Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach do Ioannes DANTISCUS, Königsberg, 1541-07-04
182IDL 2444 Ioannes DANTISCUS do [Bartholomeus VOGT?], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-07-04
183IDL 2373 Ioannes DANTISCUS do Braunsberg Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-07-05
184IDL 5033 Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach do Ioannes DANTISCUS, Königsberg, 1541-07-05
185IDL 2446 Ioannes DANTISCUS do [Georg? von] PREUCKEN, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-07-05
186IDL 4881 UNKNOWN do Ioannes DANTISCUS, [Hungary?], [1541, before July 6]
187IDL 4269 GdaƄsk Town Council do Ioannes DANTISCUS, GdaƄsk (Danzig), 1541-07-06
188IDL 6753     Ioannes DANTISCUS do Johann von WERDEN, 1541-05-30 — 1541-07-07 List zaginiony
189IDL 2447 [Ioannes DANTISCUS] do UNKNOWN, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-07-07
190IDL 2448 Ioannes [DANTISCUS] do UNKNOWN [Ermland (Warmia) Canon?], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-07-07
191IDL 6752     Johann von WERDEN do Ioannes DANTISCUS, 1541-05-31 — 1541-07-08 List zaginiony
192IDL 4393 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-07-09
193IDL 2450 [Ioannes DANTISCUS] do [Ɓukasz GÓRKA], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-07-09
194IDL 2451 Ioannes DANTISCUS do Johann von WERDEN, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-07-09
195IDL 2455 [Ioannes DANTISCUS] do [Achatius] von ZEHMEN, [Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski)?], [1541-07-09]
196IDL 6443     UNKNOWN [Ermland canon, possibly PaweƂ PƁOTOWSKI or Johann TYMMERMANN] do Ioannes DANTISCUS, before 1541-07-14 List zaginiony
197IDL 4798 Georg von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI) do Ioannes DANTISCUS, Mewe (Gniew), 1541-07-13
198IDL 2452 [Ioannes DANTISCUS] do UNKNOWN [Ermland (Warmia) Canon], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-07-13
199IDL 2454 Ioannes DANTISCUS do [Braunsberg Town Council?], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-07-14
200IDL 7024     Ioannes DANTISCUS do Cornelis DE SCHEPPER, shortly before 1541-07-15 List zaginiony
201IDL 6754     Ioannes DANTISCUS do Mathias PLATEN, 1541-05-30 — 1541-07-14 List zaginiony
202IDL 2453 Ioannes [DANTISCUS] do UNKNOWN [Ermland (Warmia) Canon, possibly PaweƂ PƁOTOWSKI or Johann TYMMERMANN], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-07-14
203IDL 2374 [Ioannes DANTISCUS] do Jakob [BARTHEN], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), [1541-07-15]
204IDL 2459 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Brussels, 1541-07-15
205IDL 2458 [Ioannes DANTISCUS] do Cornelis [DE SCHEPPER], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-07-15
206IDL 2463 [Ioannes DANTISCUS] do [StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS)], H[eilsberg] (Lidzbark WarmiƄski), 1541-[07-12] — 1541-[07-15]
207IDL 2369 Ioannes DANTISCUS do [Samuel MACIEJOWSKI], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-07-15
208IDL 2457 [Ioannes DANTISCUS] do [Samuel MACIEJOWSKI], [Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski)], [1541-07-15]
209IDL 2456 Ioannes DANTISCUS do [Mathias PLATEN?], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-07-15
210IDL 2460 [Ioannes DANTISCUS] do [Samuel MACIEJOWSKI], [Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski)], 1541-07-17
211IDL 2372 [Ioannes DANTISCUS] do UNKNOWN [a Bishop at the Polish Royal Court], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-07-17
212IDL 2461 Eustathius KNOBELSDORF do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1541-07-18
213IDL 2462 [Ioannes DANTISCUS] do [Tiedemann GIESE], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 15[41]-07-18
214IDL 6406     Ioannes DANTISCUS do Eustathius KNOBELSDORF, before 1541-07-18 List zaginiony
215IDL 6358 Hans LOCK, MichaƂ Ć»ELISƁAWSKI & Fabian WOLSKI do [Ioannes DANTISCUS?], Marienburg (Malbork), 1541-07-19
216IDL 5034 Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach do Ioannes DANTISCUS, Königsberg, 1541-07-19
217IDL   68 [Ioannes DANTISCUS] do [Samuel MACIEJOWSKI], [Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski)], 15[41]-07-19
218IDL 2370 [Ioannes DANTISCUS] do [Samuel MACIEJOWSKI], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-07-19
219IDL   57 [Ioannes DANTISCUS] do UNKNOWN, [Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski)], [1541-07-13 — 1541-07-19]
220IDL 2466 [Ioannes DANTISCUS] do [Georg von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI)], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-07-20
221IDL 2467 Gemma Frisius do Ioannes DANTISCUS, Leuven (Lovanium), 1541-07-20
222IDL 4394 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-07-20
223IDL 2465 Ioannes DANTISCUS do UNKNOWN, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-07-20
224IDL 2468 [Ioannes DANTISCUS] do [Seweryn BONER], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-07-21
225IDL 2464 Ioannes DANTISCUS do [Georg HEGEL?], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-07-21
226IDL 2259 Ioannes DANTISCUS do Johann Albrecht of Brandenburg-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 15[41]-07-[20] — 15[41]-07-[21]
227IDL 2469 [Ioannes DANTISCUS] do [Nicolas PERRENOT de Granvelle], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-07-21
228IDL 2470 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-07-23
229IDL 2471 [Ioannes DANTISCUS] do UNKNOWN [Ermland (Warmia) Canon, possibly Achatius TRENCK], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-07-23
230IDL 2472 [Ioannes DANTISCUS] do UNKNOWN [Ermland (Warmia) Canon, possibly Achatius TRENCK], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-07-26
231IDL 5035 Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach do Ioannes DANTISCUS, Königsberg, 1541-07-28
232IDL 6203 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-07-30
233IDL 6204 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, s.l., 1541-[07-31]
234IDL 2473 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1541-07-31
235IDL 5037 Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach do Ioannes DANTISCUS, Königsberg, 1541-08-01
236IDL 5038 Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach do Ioannes DANTISCUS, Königsberg, 1541-08-02
237IDL 2474 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1541-08-03
238IDL 2475 Samuel MACIEJOWSKI do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1541-08-03
239IDL 6908     Ioannes DANTISCUS do Cornelis DE SCHEPPER, 1541-08-06 List zaginiony
240IDL 6549     Ioannes DANTISCUS do Nicolas PERRENOT de Granvelle, 1541-08-07 List zaginiony
241IDL 6441     Dietrich von RHEDEN do Ioannes DANTISCUS, before 1541-08-09 List zaginiony
242IDL 3895 Georg HEGEL do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1541-08-08
243IDL 2476 Seweryn BONER do Ioannes DANTISCUS, Balice, 1541-08-09
244IDL 2477 Nicolaus HUMAN do Ioannes DANTISCUS, Guttstadt (Dobre Miasto), 1541-08-09
245IDL 6440     Ioannes DANTISCUS do Dietrich von RHEDEN, 1541-08-09 List zaginiony
246IDL 6205 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, s.l., 1541-08-10
247IDL 5036 Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach do Ioannes DANTISCUS, Königsberg, 1541-08-10
248IDL 2478 Samuel MACIEJOWSKI do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1541-08-10
249IDL 5071 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, s.l., 1541-08-12
250IDL 2479 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1541-08-13
251IDL 2480 Dietrich von RHEDEN do Ioannes DANTISCUS, Königsberg, 1541-08-14
252IDL 5039 Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach do Ioannes DANTISCUS, Königsberg, 1541-08-14
253IDL 2481 Samuel MACIEJOWSKI do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1541-08-15
254IDL 5040 Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach do Ioannes DANTISCUS, Königsberg, 1541-08-16
255IDL 6619     Ioannes DANTISCUS do Ɓukasz GÓRKA, 1541-08-16 List zaginiony
256IDL 2482 Fabian von ZEHMEN (CEMA) do Ioannes DANTISCUS, Wiener Neustadt, 1541-08-17
257IDL 3199 Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1541-08-20
258IDL 2484 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1541-08-23
259IDL 2483 [Samuel MACIEJOWSKI] do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1541-08-23
260IDL 2485 Johann von WERDEN do Ioannes DANTISCUS, Königsberg, 1541-08-24
261IDL 5041 Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach do Ioannes DANTISCUS, Königsberg, 1541-08-26
262IDL 3714 Anton FUGGER do Ioannes DANTISCUS, Augsburg, 1541-08-26
263IDL 5264 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-08-27
264IDL 2487 Johann von WERDEN do Ioannes DANTISCUS, Preußisch Mark, 1541-08-29
265IDL 5265 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-08-30
266IDL 2488 Georg von BAYSEN (BAĆ»YƃSKI) do Ioannes DANTISCUS, Mewe (Gniew), 1541-08-30
267IDL 4831 Ioannes DANTISCUS do Ermland (Warmia) Chapter, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-08-30
268IDL 6923     Ioannes DANTISCUS do Cornelis DE SCHEPPER, 1541-08 List zaginiony
269IDL 6924     Ioannes DANTISCUS do Cornelis DE SCHEPPER, 1541-08 List zaginiony
270IDL 5042 Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach do Ioannes DANTISCUS, Königsberg, 1541-09-02
271IDL 2491 Ioannes MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1541-09-03
272IDL 2492 Ermland (Warmia) Chapter do Ioannes DANTISCUS, Frauenburg (Frombork), 1541-09-03
273IDL 2493 Samuel MACIEJOWSKI do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1541-09-03
274IDL 5266 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-09-05
275IDL 4105 Johann Albrecht of Brandenburg-Ansbach do Ioannes DANTISCUS, Halle an der Saale, 1541-09-10
276IDL 2494 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1541-09-11
277IDL 4919 Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach do Ioannes DANTISCUS, Lyck, 1541-09-15
278IDL 6141 GdaƄsk Town Council do Ioannes DANTISCUS, GdaƄsk (Danzig), 1541-09-22
279IDL 5267 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-09-23
280IDL 4920 Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach do Ioannes DANTISCUS, Lyck, 1541-09-23
281IDL 2497 Ioannes DANTISCUS do [Council of Royal Prussia?], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-09-23
282IDL 6457     Ioannes DANTISCUS do Nicolaus WOLRAB, before 1541-09-23 List zaginiony
283IDL 2495 Ioannes [DANTISCUS] do UNKNOWN [Ermland (Warmia) Canon, possibly PaweƂ PƁOTOWSKI or Johann TYMMERMANN], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-09-23
284IDL 2496 Ioannes [DANTISCUS] do UNKNOWN [Ermland (Warmia) Canon, possibly PaweƂ PƁOTOWSKI or Johann TYMMERMANN], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-09-23
285IDL 2490 [Ioannes DANTISCUS] do Georg WITZEL (VICELIUS), Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-09-24
286IDL 2498 Ioannes [DANTISCUS] do UNKNOWN [Ermland (Warmia) Canon], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-09-28
287IDL 5268 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-09-30
288IDL 2499 [Ioannes DANTISCUS] do [Andrzej GÓRKA], Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-09-30
289IDL  151 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1541-10-01
290IDL 6332 Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach do Ioannes DANTISCUS, Arys, 1541-10-01
291IDL 2501 Johann von WERDEN do Ioannes DANTISCUS, Neuenburg, 1541-10-02
292IDL 2505 Council of Royal Prussia do Ioannes DANTISCUS, Graudenz (Grudziądz), 1541-10-04
293IDL 3101 Council of Royal Prussia do Ioannes DANTISCUS, Graudenz (Grudziądz), 1541-10-04
294IDL 2502 Nikolaus von der LINDE & Johann KOYE do Ioannes DANTISCUS, Graudenz (Grudziądz), 1541-10-05
295IDL 5269 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-10-11
296IDL 5043 Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach do Ioannes DANTISCUS, Königsberg, 1541-10-11
297IDL 1235 Königsberg Town Council do Ioannes DANTISCUS, Königsberg, 1541-10-11
298IDL 5270 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-10-14
299IDL 2503 Johann von WERDEN do Ioannes DANTISCUS, Neuenburg, 1541-10-17
300IDL 4395 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-10-19
301IDL 1021 Georg HEGEL do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1541-10-21
302IDL 5044 Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach do Ioannes DANTISCUS, Königsberg, 1541-10-22
303IDL 2504 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1541-10-28
304IDL 5271 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-10-29
305IDL 2506 Ɓukasz GÓRKA do Ioannes DANTISCUS, SzamotuƂy, 1541-10-31
306IDL 5706 Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1541-11-01
307IDL 2507 Samuel MACIEJOWSKI do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1541-11-02
308IDL 1360 Johann Albrecht of Brandenburg-Ansbach do Ioannes DANTISCUS, Halle an der Saale, 1541-11-04
309IDL 2510 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1541-11-05
310IDL 2509 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1541-11-05
311IDL 2508 Jan LEWICKI do Ioannes DANTISCUS, CzerwiƄsk, 1541-11-05
312IDL 2511 Ɓukasz GÓRKA do Ioannes DANTISCUS, SzamotuƂy, 1541-11-07
313IDL 4832 Ioannes DANTISCUS do Ermland (Warmia) Chapter, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-11-07
314IDL 5045 Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach do Ioannes DANTISCUS, Königsberg, 1541-11-12
315IDL 2512 Anton FUGGER do Ioannes DANTISCUS, Augsburg, 1541-11-14
316IDL 5272 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-11-16
317IDL 5376 Ioannes DANTISCUS do Samuel MACIEJOWSKI, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-11-16
318IDL 7061     Ioannes DANTISCUS do Balthasar von PROMNITZ & WrocƂaw Town Council, 1541-11-15 — 1541-11-16 List zaginiony
319IDL 5377 Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-11-16
320IDL 2513 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1541-11-18
321IDL 2515 Eustathius KNOBELSDORF do Ioannes DANTISCUS, Paris, 1541-11-23
322IDL 4461 Ioannes DANTISCUS do GdaƄsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-11-23
323IDL 2516 Ermland (Warmia) Chapter do Ioannes DANTISCUS, Frauenburg (Frombork), 1541-11-26
324IDL 5137 Georg HEGEL do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1541-11-29
325IDL 4833 Ioannes DANTISCUS do Ermland (Warmia) Chapter, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-11-30
326IDL 2517 GdaƄsk Town Council do Ioannes DANTISCUS, GdaƄsk (Danzig), 1541-12-05
327IDL 4203 Georg von POLENTZ do Ioannes DANTISCUS, Balga, 1541-12-14
328IDL 2518 [Eustathius KNOBELSDORF] do Ioannes DANTISCUS, Paris, 1541-12-17
329IDL 2519 Nicolas PERRENOT de Granvelle do Ioannes DANTISCUS, Siena, 1541-12-20
330IDL 2520 StanisƂaw HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1541-12-23
331IDL 5046 Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach do Ioannes DANTISCUS, Königsberg, 1541-12-25
332IDL 5273 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), 1541-12-29
333IDL   90 [Ioannes DANTISCUS] do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark WarmiƄski), [1541?]
334IDL   44 Georgius ROGENELLUS do Ioannes DANTISCUS, s.l., [1540 (end of the year) or 1541]