Liczba odwiedzin: 19567
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Baza danych

Spis Baza danych Pełny tekst

Znaleziono: 269

zachowanych: 239 + zaginionych: 30

1IDL   93 Ioannes DANTISCUS do Clergy of Ermland (Warmia), Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-01-01


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, UUB, Obr 68:395, page bound between cover and title page
2czystopis język: łacina, ręką pisarza, BNW, SD XVI O.517, page bound between cover and title page

Publikacje:
1URBAŃSKI 1996 s. 40-41 (in extenso)
Cum passim hoc nostro tempore diversi ab ... 
2IDL 5117 Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach do Ioannes DANTISCUS, Königsberg, 1546-01-02
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-02-05

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, BCz, 403, s. 812-813
2kopia kancelaryjna język: niemiecki, GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, Ostpr. Fol., 69, s. 176-178

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 254

Publikacje:
1HARTMANN 1525-1550 Nr 1035, s. 528 (niemiecki regest)
Seinthemal E L sich vff vnnser gethanes jungstes ... 
3IDL 5330 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-01-03


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, autograf, GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, C 1, Nr 1028

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 265

Publikacje:
1HARTMANN 1525-1550 Nr 1028, s. 525 (niemiecki regest)
Wie mir nechten spath / von meinemm ... 
4IDL 7044     Ioannes DANTISCUS do Kaspar HANNAU, 1546-01-03 List zaginiony
            odebrano 1546-03-06
List zaginiony, reconstructed on the basis of IDL 2941: redditae mihi sunt a Reverendissima Amplitudine Vestra binae: alteras, quae 21 diem Novembris asscriptu habebant Patavium attulerat O famulus, alteras, 3 Ianuarii datas, sexta huius mihi reddidit Sampson a Warein omnino salvas cum 14 argenteis simulacris
List zaginiony
5IDL 2896 Achatius von ZEHMEN (CEMA) do Ioannes DANTISCUS, Stuhm (Sztum), 1546-01-09
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-01-13

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, BCz, 1599, s. 615-618
Ich fuge Eur Hochwirdichsten Gnaden dinstlich wissen, dasz ... 
6IDL 2897 Wolf RUPRICHT do Ioannes DANTISCUS, Thorn (Toruń), 1546-01-11
            odebrano [Heilsberg (Lidzbark Warmiński)], 1546-01-16

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, AAWO, AB, D. 70, k. 253
Myr ysth Awer Ffurstelyche Genade schreybenn der datto ... 
7IDL 2899 Samson WOREIN do Ioannes DANTISCUS, Thorn (Toruń), 1546-01-12
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-01-16

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, BCz, 1599, s. 623-626
Reverendissimae Celsitudini Vestrae gratias immortales ago, quae ... 
8IDL 2898 Jan TARNOWSKI do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1546-01-12
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-02-01

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, BCz, 1599, s. 619-622
Gratissimum mihi fecit Rverendissima Dominatio Vestra, quod me ... 
9IDL 2900 Andrzej ZEBRZYDOWSKI do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1546-01-15
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-02-01

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BCz, 1599, s. 633- 636

Publikacje:
1AZK Nr 821, s. 441-442 (in extenso)
Etsi mihi non sit dubium, quo amore ... 
10IDL 5113 Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach do Ioannes DANTISCUS, Königsberg, 1546-01-16


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1brulion język: niemiecki, GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, C 1, Nr 1029
2kopia kancelaryjna język: niemiecki, GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, Ostpr. Fol., 80, s. 528-531

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 266

Publikacje:
1HARTMANN 1525-1550 Nr 1029, s. 525 (niemiecki regest)
2BENNINGHOVEN Nr 200a, s. 93 (niemiecki regest)
Wir haben, als wir iungsten aus Teutzschlanden in ... 
11IDL 2901 Piotr KMITA Sobieński do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1546-01-16
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-02-01

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, BCz, 1599, s. 627-630
Simulque ei gratiam habeo magnam, quod non tantum ... 
12IDL 2902 Seweryn BONER do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1546-01-17
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-02-01

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, BCz, 1599, s. 637- 640
Gratissimae mihi fuerunt Reverendissimae Dominationis Vestrae litterae, quibus ... 
13IDL 5114 Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach do Ioannes DANTISCUS, Königsberg, 1546-01-18


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1brulion język: niemiecki, GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, C 1, Nr 1034
2kopia kancelaryjna język: niemiecki, GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, Ostpr. Fol., 80, s. 531-533

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 266

Publikacje:
1HARTMANN 1525-1550 Nr 1030, s. 526 (niemiecki regest)
Wir fugen E L wolmeinlich zuuernhemen, das vns, ... 
14IDL 2783 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 154[6]-01-19
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-02-01

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, BCz, 3465, s. 301-302
Tametsi non habemus, quod Paternitati Vestrae scribamus, ... 
15IDL 2903 Szczęsny (Feliks) SRZEŃSKI (SOKOŁOWSKI) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1546-01-19
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-02-01

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, BCz, 1599, s. 641-644
Quod me humanissimis litteris hoc tempore visere ... 
16IDL 5331 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-01-20
            odebrano 1546-01-22

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, ręką pisarza, podpis własnoręczny, GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, C 1, Nr 1031

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 267

Publikacje:
1HARTMANN 1525-1550 Nr 1031, s. 526 (niemiecki regest)
Euer F Dt freuntlich vnd vilgunstigs schreiben zu ... 
17IDL 2904 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1546-01-20
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-04-04

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, BCz, 3465, s. 317-320
Georgius Pliemieczki iudex Culmensis rettulit nobis nominationem ... 
18IDL 2784 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 154[6]-01-22
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-02-01

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BCz, 1618, s. 609-612 (557-560)

Publikacje:
1HE 1 Nr 181, s. 173-174 (in extenso; łacina regest)
De Alexandro litterae in hunc usque diem ... 
19IDL 2905 Samuel MACIEJOWSKI do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1546-01-23
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-02-01

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, BCz, 1599, s. 645- 648
Ex iis, quae scripserunt Gedanenses, facile apparet cubicularium ... 
20IDL 5115 Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach do Ioannes DANTISCUS, Königsberg, 1546-01-24


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1brulion język: niemiecki, GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, C 1, Nr 1032
2kopia kancelaryjna język: niemiecki, GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, Ostpr. Fol., 80, s. 535-537

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 266

Publikacje:
1HARTMANN 1525-1550 Nr 1032, s. 526-527 (niemiecki regest)
Wir habenn E L schreiben, darinnen ein zettell ... 
21IDL 2906 Ermland (Warmia) Chapter do Ioannes DANTISCUS, Frauenburg (Frombork), 1546-01-26
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-01-28

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, BCz, 1599, s. 649-650
Non grata solum, verum etiam iucunda nobis accidit ... 
22IDL 2907 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1546-01-31
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-02-15

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BCz, 1618, s. 639-642 (587-590)

Publikacje:
1HE 1 Nr 211, s. 204 (in extenso; łacina regest)
Domino Gotschalco Czimmerman praesto affui pro virili ... 
23IDL 7050 [Johann LEHMANN] do [Ioannes DANTISCUS], [Gdańsk (Danzig)], [1546, before February 4]


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1brulion język: łacina, autograf, BCz, 1615, s. 85r-v
Satis feliciter tunc ad meos veni ... 
24IDL 5332 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-02-06
            odebrano 1546-02-07

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, ręką pisarza, podpis własnoręczny, GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, C 1, Nr 1036

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 269

Publikacje:
1HARTMANN 1525-1550 Nr 1036, s. 528 (niemiecki regest)
Uns ist gestrigs tags Euer Furstlichen Durchlaucht shreiben ... 
25IDL 2909 Nikolaus FRIEDWALD do Ioannes DANTISCUS, Elbing (Elbląg), 1546-02-06
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-02-07

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, BCz, 1599, s. 651-652
Ich habe gesteriges tage bey einem jungen gesellen ... 
26IDL 4629 Johann von WERDEN do Ioannes DANTISCUS, Preußisch Mark, 1546-02-06
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-02-09

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: dolnoniemiecki, AAWO, AB, D. 97, k. 85 + f. [1] missed in numbering after f. 87

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 269
Myr ist E G bryff, geben Heylssbergk den ... 
27IDL 2910 Thorn Town Council do Ioannes DANTISCUS, Thorn (Toruń), 1546-02-09
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-02-19

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, BCz, 1599, s. 653-656
Es yst in kurcz beygewychenen tagen vor vns ... 
28IDL 5118 Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach do Ioannes DANTISCUS, Königsberg, 1546-02-10


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: niemiecki, GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, Ostpr. Fol., 69, s. 182-184

Publikacje:
1HARTMANN 1525-1550 Nr 1037, s. 528 (niemiecki regest)
Wir fuegen E L freunntlichen zuuornhemen, das wir ... 
29IDL 6698     Ioannes DANTISCUS do Cornelis DE SCHEPPER, 1545 December or 1546 January List zaginiony

List zaginiony, mentioned in IDL 2974: Optatissimas litteras tuas, postquam diu per Brabantiam Hannoniamque vagatae fuere, tandem sub finem Quadragesimae Londini in Anglia recepi. — — Utcumque sit, pervenere illae ad me integrae sanaeque, quod in ea temporum iniuria obsidentibus mare Gallorum Anglorumque classibus miraculi loco haberi debet. Quodque magis mirere, pertulit eas ad me veredarius Anglicae gentis, homo, qui, si compertum habuisset, quod illae continent de sua gente regeque, sane haud umquam exhibuisset. — — Ceterum hominis mihi singulari indissolubilique amicitia coniuncti consuetudine uti frui non est datum ab eo tempore, quo tuae ad me perlatae sunt litterae — — Redibo nunc ad epistolam tuam, qua me admones, uti perpendam me ex privigna avum effectum praeter matheseos meae voluntatem — — Et hactenus ad litteras. — — Serenissimae reginae Mariae commendationes tuas feci. Quae certe tui est amantissima avideque audivit recensentem nonnulla capita epistulae tuae — — De iis, quae tum ad te perferebantur de caesare, cum litteras eas scriberes, scio pridem te veritatem intellexisse; IDL 3001: Scripsi ad te superiore mense Iunio de iis, quae tunc occurrebant atque, ut opinor, satis copiose ad litteras tuas
List zaginiony
30IDL  102 [Ioannes DANTISCUS] do [Sigismund I Jagiellon], Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-02-10


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia język: łacina, XVI w., APG, 300, 53, 269, s. 91-92
Serenissimam Maiestatem Vestram clementer meminisse arbitror ... 
31IDL 2911 Kaspar HANNAU do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1546-02-13
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-04-10

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, AAWO, AB, D. 6, k. 84-86 + f. [1] missed in numbering after 86

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 270
2regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 31, Nr 363
Scripsi duodecima Decembris futurum ut .... ... 
32IDL 2912 Olaus MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Trent, 1546-02-14
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-04-28 or 1546-04-26

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BK, 230, s. 159-162

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 32, Nr 613

Publikacje:
1Españoles part II, Nr 88, s. 270-272 (hiszpański przekład)
Multo iam temporum intervallo et ego, et carissimus ... 
33IDL 5333 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-02-16
            odebrano 1546-02-18

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, ręką pisarza, GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, C 1, Nr 1038

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 271

Publikacje:
1HARTMANN 1525-1550 Nr 1038, s. 528-529 (niemiecki regest)
Wir wollen Euer Furstlichen Durchlaucht auff der ... 
34IDL 6216 Paul III do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1546-02-16


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1brulion język: łacina, ręką pisarza, ASV, Arm. XLI 35, k. 172r-175v
Volentes charissimo in Christo filio nostro Sigismundo Poloniae ... 
35IDL 2914 Achatius von ZEHMEN (CEMA) do Ioannes DANTISCUS, Stuhm (Sztum), 1546-02-17
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-02-19

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, BCz, 1599, s. 657-660
Dyweille meyn diner sich enheme thut begeben vnd ... 
36IDL 2915 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1546-02-18
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-03-05

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BCz, 1618, s. 647-650 (595-598)

Publikacje:
1HE 1 Nr 212, s. 205 (in extenso; łacina regest)
Et commissio, et litterae scriptae sunt iuxta ... 
37IDL 5334 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-02-19


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, ręką pisarza, podpis własnoręczny, GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, C 1, Nr 1039

Publikacje:
1HARTMANN 1525-1550 Nr 1039, s. 529 (niemiecki regest)
Es seint alhie zu vnns komenn gegenwertige zeiger ... 
38IDL 2916 Maciej KALECKI of Mąkolin do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1546-02-21
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-03-10

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, BCz, 1599, s. 661-664
Pudet me profecto silentii mei, sed causa in ... 
39IDL 5119 Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach do Ioannes DANTISCUS, Königsberg, 1546-02-22


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: niemiecki, GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, Ostpr. Fol., 69, s. 192-195

Publikacje:
1HARTMANN 1525-1550 Nr 1040, s. 529 (niemiecki regest)
Wir haben E L anntwort vff vnnser schreibenn, ... 
40IDL 6156 Gdańsk Town Council do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1546-02-23


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: niemiecki, APG, 300, 27, 19, k. 172r-v
Es hott vnns der gestrenge vnnd erentfeste herr ... 
41IDL 4849 Ioannes DANTISCUS do Ermland (Warmia) Chapter, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-02-23


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, C 1a, K. 497
Acceptum Fraternitatibus Vestris referimus, quod nepotem nostrum ... 
42IDL 6451     Ioannes DANTISCUS do Mauritius FERBER, jr., 1546-02-23 List zaginiony

List zaginiony, mentioned in IDL 2945: Accepi litteras Reverendissimae Paternitatis Vestrae XXIII Februarii ad me quam clementissime scriptas, quae gratiosissimum prodeunt testimonium me excusatione atque legitima recommendatione Eustachii Knobelsdorf in pristinam clementiam apud Reverendissimam Paternitatem Vestram reconciliatum esse
List zaginiony
43IDL 2917 Nikolaus FRIEDWALD do Ioannes DANTISCUS, Elbing (Elbląg), 1546-02-24
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-03-03

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, BCz, 1599, s. 737-738
Nach deme ich abermols bey Hans Krollen, dem ... 
44IDL 5335 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-02-26
            odebrano 1546-02-28

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, ręką pisarza, podpis własnoręczny, GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, C 1, Nr 1041

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 271

Publikacje:
1HARTMANN 1525-1550 Nr 1041, s. 529-530 (niemiecki regest)
Wir haben auff vnsere negste grundtliche entschuldigung ... 
45IDL 4850 Ioannes DANTISCUS do Ermland (Warmia) Chapter, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-02-28


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, C 1a, K. 497
Toties iam a plebano Tolckemitensi ratione decimarum ... 
46IDL 4446 Ioannes DANTISCUS do Gdańsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-02-28
            odebrano Gdańsk (Danzig), 1546-03-04

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, ręką pisarza, APG, 300, 53, 269, s. 87-94
Wir haben gerne Ewer Erbarkeit wilferigen willen ... 
47IDL   98 [Ioannes DANTISCUS] do [Sigismund I Jagiellon], Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-02-28


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia język: łacina, XVI w., APG, 300, 53, 269, s. 89
Rogavit me spectabilis magistratus Gedanensis, cum mihi ... 
48IDL 6760     Georg SCHEWECKE do Ioannes DANTISCUS, before 1546-03-02 List zaginiony

List zaginiony, mentioned in IDL 2921
List zaginiony
49IDL 6761     Achatius von ZEHMEN (CEMA) do Ioannes DANTISCUS, before 1546-03-02 List zaginiony

List zaginiony, mentioned in IDL 2923
List zaginiony
50IDL 4638 Wolf RUPRICHT do Ioannes DANTISCUS, Thorn (Toruń), 1546-03-01
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-04-05

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, AAWO, AB, D. 97, k. 99

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 272
Beschicht ditts allein mir herr Simon Hanaw von ... 
51IDL 2918 Stanisław WŁOSZEK do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1546-03-01
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-03-10

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, BCz, 1599, s. 665-668
Litteras Reverendissimae Paternitatis Vestrae et magnifici domini castellani ... 
52IDL 2919 Maciej KALECKI of Mąkolin do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1546-03-02
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-03-10

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, BCz, 1599, s. 669-672

Publikacje:
1POCIECHA 1960 s. 92 (ekscerpt)
Tametsi nihil habeam, quod ad praesens scribam, pro ... 
53IDL 2925 Sigismund II Augustus Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1546-03-02
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-03-10

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, BCz, 1618, s. 67-70 (21-24)
Admonitionem Paternitatis Vestrae de bonis Puczko pergrato ... 
54IDL 2922 Ioannes DANTISCUS do Georg von HÖFEN (FLACHSBINDER), Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-03-02


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1brulion język: niemiecki, autograf, BCz, 245, s. 293 (c.p.)

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 273
Wir tragen nicht klein mitleidenn ... 
55IDL 2921 Ioannes DANTISCUS do Georg SCHEWECKE, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-03-02


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1brulion język: niemiecki, autograf, BCz, 245, s. 293 (t.p.)
2kopia kancelaryjna język: niemiecki, ręką pisarza, BCz, 245, s. 293-294
3regest z ekscerptami język: niemiecki, polski, XX w., B. PAU-PAN, 8244 (TK 6), a.1546, k. 4r-v

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 273
Ewer Herlichkeit diner hot uns gestrigs ... 
56IDL 2923 Ioannes DANTISCUS do ZEHMEN, [Achatius] von, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-03-02


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1brulion język: niemiecki, autograf, BCz, 245, s. 294 (c.p.)
Wir habnn negst Ewer Herlichkeit schreibnn ... 
57IDL 6763     Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, 1546-02-04 — 1546-03-04 List zaginiony
            odebrano 1546-03-05
List zaginiony, mentioned in IDL 2929
List zaginiony
58IDL 2926 Piotr KMITA Sobieński do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1546-03-05
            odebrano 1546-03-16

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, postscript in another hand than main letter, AAWO, AB, D. 9, k. 22, 24
2kopia język: łacina, XVIII w., BK, 222, Nr 68, s. 216-218
3kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 63 (TN), Nr 9, s. 43-45
4ekscerpt język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8244 (TK 6), a.1546, k. 5r-v

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 272
Quia omnia regum et senatus consulta commodum Reipublicae ... 
59IDL 2929 [Ioannes DANTISCUS] do Achatius von ZEHMEN (CEMA), Johann von BAYSEN (BAŻYŃSKI) & Mikołaj DZIAŁYŃSKI (von DZIALIN), Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-03-06


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1brulion język: niemiecki, autograf, BCz, 245, s. 294 (b.p.)

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 274
Uns ist gestrigs tags koniglicher majestet, unsers ... 
60IDL 2928 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1546-03-06
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-03-16

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BCz, 1618, s. 643-646 (591-594)

Publikacje:
1HE 1 Nr 214, s. 206-207 (in extenso; łacina regest)
Fuit apud me Constellatus bis, multa mecum ... 
61IDL 2927 [Ioannes DANTISCUS] do [Stanisław] KOSTKA, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-03-06


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1brulion język: niemiecki, autograf, BCz, 245, s. 296 (t.p.)
Konigliche commission schick wir Ewer Herlichkeit wider ... 
62IDL 5336 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-03-08
            odebrano 1546-03-11

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, ręką pisarza, podpis własnoręczny, GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, C 1, Nr 1042

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 271

Publikacje:
1HARTMANN 1525-1550 Nr 1042, s. 530 (niemiecki regest)
Es ist heut dato zu vns kommen der ... 
63IDL 2931 Stanisław KOSTKA & Achatius von ZEHMEN (CEMA) do Ioannes DANTISCUS, Marienburg (Malbork), 1546-03-08
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-03-10

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, BCz, 1599, s. 673-676
Szo dann aus gemeinen geruchte yzunder lautbar dy ... 
64IDL 2930 Stanisław KOSTKA do Ioannes DANTISCUS, Marienburg (Malbork), 1546-03-08
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-03-10

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, BCz, 1599, s. 747-752
Szo dann E F G denn tag weither, ... 
65IDL 5725 Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1546-03-09
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-03-27

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, AGAD, AZ, 2999, k. 258
2kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 63 (TN), Nr 14, s. 61
3kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 284, Nr 163, s. 355

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 275
Quae scribit ad nos Paternitas Vestra de ... 
66IDL 4188 Wilhelm von Hohenzollern do Ioannes DANTISCUS, Lemsal, 1546-03-10
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-04-15

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, BCz, 1637, s. 481-482
Wir fugenn E L hiemit freundtlichenn zuuornhemenn, das ... 
67IDL 2932 Samuel MACIEJOWSKI do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1546-03-11
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-03-20

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, BCz, 1599, s. 677-680
Quaternas litteras accepisse videor a Reverendissima Dominatione Vestra, ... 
68IDL 4635 Jan TARNOWSKI do Ioannes DANTISCUS, Sandomierz, 1546-03-11
            odebrano Marienburg (Malbork), 1546-05-12

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, BCz, 247, s. 401-402, 405-406

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 278
Nobiles Pliemyenczki domini iudicis Culmensis filii, quorum alter ... 
69IDL 2934 [Ioannes DANTISCUS] do Stanisław KOSTKA & Achatius von ZEHMEN (CEMA), Heilsberg (Lidzbark Warmiński), [1546]-03-11


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1brulion język: niemiecki, autograf, BCz, 245, s. 296 (b.p.)

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 280
Wir haben aus Ewer Herlichkeiten schreiben, ... 
70IDL 2933 Ioannes DANTISCUS do Stanisław KOSTKA, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-03-11


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1brulion język: niemiecki, autograf, BCz, 245, s. 295 (t.p.)

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 279
Wir haben aus Ewer Herlichkeit schreiben mit ... 
71IDL 2938 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1546-03-17
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-03-31

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, AAWO, AB, D. 19, Nr 54

Publikacje:
1HE 1 Nr 215, s. 207-208 (in extenso; łacina regest)
Scripturus eram per Cornelium Reverendissimae Dominationi Vestrae ... 
72IDL 5726 Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1546-03-17
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-03-31

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, AGAD, AZ, 2999, k. 260
Accepimus litteras Paternitatis Vestrae, quibus a nobis ... 
73IDL 6350 Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1546-03-17
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-04-03

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, BCz, 1601, s. 505-506
Tenet procul dubio memoria Paternitas Vestra ... 
74IDL 2937 Szczęsny (Feliks) SRZEŃSKI (SOKOŁOWSKI) do Ioannes DANTISCUS, Szreńsk, 1546-03-17
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-03-20

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, BCz, 1599, s. 681-684
Ex litteris postremo ad me datis accepi, quod ... 
75IDL 2935 [Ioannes DANTISCUS] do Georg von HÖFEN (FLACHSBINDER), Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-03-17


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1brulion język: niemiecki, autograf, BCz, 245, s. 295 (c.p.)

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 280
Weil du ummer so mit svacheith und ... 
76IDL 2936 Ioannes DANTISCUS do Mathias PLATEN, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-03-17


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1brulion język: niemiecki, autograf, BCz, 245, s. 295 (b.p.)
Wie es in Cornelii sachen fert ... 
77IDL 2939 Sigismund II Augustus Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1546-03-18
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-03-31

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, BCz, 1618, s. 71-74 (25-28)
Quid sit controversiae inter hunc hominem Benedictum ... 
78IDL 4632 Braunsberg Town Council do Ioannes DANTISCUS, Braunsberg (Braniewo), 1546-03-22


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, AAWO, AB, D. 97, k. 89 + f. [1] missed in numbering after f. 94
Wyr geben E F G in hoher demuth ... 
79IDL 6351 Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS & Tiedemann GIESE, Cracow, 1546-03-22
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-04-05

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, BCz, 1601, s. 509-510
Accepimus litteras Paternitatum Vestrarum, quibus causam ... 
80IDL 6686 Ioannes DANTISCUS do Ermland (Warmia) Chapter, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-03-22


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, RA, Extranea IX Polen, vol. 148, k. 12-13

Publikacje:
1PROWE 1853 s. 26 (wzmianka)
Proficiscitur ad ecclesiam Venerabilis Dominus Ioannes Hannow ... 
81IDL 2940 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, London, 1546-03-24
            odebrano Marienburg (Malbork), 1546-05-09

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, UUB, H. 155, k. 114-115
2kopia język: łacina, XVIII w., LSB, BR 19, Nr 63

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 281
2regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 30, Nr 160

Publikacje:
1DE VOCHT 1961 Nr DE, 466, s. 382 (angielski regest)
2CEID 2/2 (Letter No. 84) s. 511-515 (in extenso; angielski regest)
Quia manum agnoscis eius, qui tibi ex ... 
82IDL 2941 Kaspar HANNAU do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1546-03-27


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, AAWO, AB, D. 6, k. 87-92BCz, 240, s. 189-190

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 283
2regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 31, Nr 364
Scripsi novissime per R, quod ... chronographia quam ... 
83IDL 2943 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1546-03-28
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-04-10

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, BCz, 3465, s. 321-322
2kopia język: łacina, XVIII w., BK, 222, Nr 78, s. 231
3kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 63 (TN), Nr 20, s. 73

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 285
Pro novitatibus, quas nobis Vestra Paternitas perscripsit, ... 
84IDL 2942 Stanisław GÓRSKI do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1546-03-28
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-04-10

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BCz, 247, s. 407-410

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 284

Publikacje:
1Starożytności s. 77-78 (ekscerpt język: polski przekład)
Quid rerum hic egerit vir iste ambitiosus, non ... 
85IDL 5337 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-03-31


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, ręką pisarza, podpis własnoręczny, GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, C 1, Nr 1043

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 271

Publikacje:
1HARTMANN 1525-1550 Nr 1043, s. 530 (niemiecki regest)
Wir haben zuvor an Euer Furstliche Durchlaucht ... 
86IDL 5120 Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach do Ioannes DANTISCUS, Königsberg, 1546-04-01
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-04-03

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, BCz, 403, s. 842-853
2kopia kancelaryjna język: niemiecki, GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, Ostpr. Fol., 69, s. 227-238
3regest z ekscerptami język: niemiecki, polski, XX w., B. PAU-PAN, 8244 (TK 6), a.1546, k. 6r-7v

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 343

Publikacje:
1HARTMANN 1525-1550 Nr 1044, s. 531-532 (niemiecki regest)
Wes wir vnnlanngst ann E L vnnd Dieselbe ... 
87IDL 5125 Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS & Tiedemann GIESE, Cracow, 1546-04-01


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1ekscerpt język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 326
[incipit not preserved] ... 
88IDL 2946 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1546-04-02
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-04-10

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, AAWO, AB, D. 19, Nr 55

Publikacje:
1HE 1 Nr 217, s. 209-210 (in extenso; łacina regest)
Psitacum revolasse iam non dubito, per quem ... 
89IDL 4633 Johann von WERDEN do Ioannes DANTISCUS, Preußisch Mark, 1546-04-03
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-04-05

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, ręką pisarza, podpis własnoręczny, AAWO, AB, D. 97, k. 90-91

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 287
Ich thu E G dinstlich wissen, das ich ... 
90IDL 2947 Bartłomiej PLEMIĘCKI (von PLEMENT) do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1546-04-03
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-09-20

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, AAWO, AB, D. 6, k. 98-99
2kopia język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8244 (TK 6), a.1546, k. 8-10v

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 283
2regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 31, Nr 368
Dominus Gaspar Hannouius Reverendissimae Paternitatis Vestrae nepos, homo ... 
91IDL 4634 Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach do Ioannes DANTISCUS, Königsberg, 1546-04-04
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-04-06

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, autograf, AAWO, AB, D. 97, k. 92-93
2kopia język: niemiecki, XVI w., AAWO, AB, D. 97, k. 94r-v
3ekscerpt język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8244 (TK 6), a.1546, k. 12-13

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 288

Publikacje:
1HIPLER 1868 s. 533-534 (ekscerpt)
2TSCHACKERT 3/2 Nr 1854a, s. 120 (niemiecki regest)
Zuuoran kan ich wol abnemen, das Ewer ... 
92IDL 5338 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-04-05
            odebrano 1546-04-07

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, ręką pisarza, podpis własnoręczny, GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, C 1, Nr 1045

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 288

Publikacje:
1HARTMANN 1525-1550 Nr 1045, s. 532 (niemiecki regest)
Wir haben Euer F D schreibenn vnns durch ... 
93IDL 2908 UNKNOWN do Ioannes DANTISCUS, s.l., [1546-02-16 — 1546-04-05]
            odebrano 1546-04-05

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, AAWO, AB, D. 6, k. 135r-138v
2kopia język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8244 (TK 6), a.1546, k. 1r-v
3regest z ekscerptami język: łacina, XX w., CBKUL, R.III, 31, Nr 382 bis

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 268
[incipit not preserved] ... 
94IDL 5339 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-04-07
            odebrano 1546-04-09

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, autograf, address in secretary's hand, GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, C 1, Nr 1046
2kopia kancelaryjna język: niemiecki, ręką pisarza, AAWO, AB, D. 97, k. 96r-97v
3kopia język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8244 (TK 6), a.1546, k. 15-18

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 289

Publikacje:
1HIPLER 1868 s. 534-535 (ekscerpt)
2TSCHACKERT 3/2 Nr 1855, s. 121 (regest)
3HARTMANN 1525-1550 Nr 1046, s. 532 (niemiecki regest)
Ewer furstlichen Durchlaucht eigenhant schreibnn / mit ... 
95IDL 4445 Ioannes DANTISCUS do Gdańsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-04-08
            odebrano Gdańsk (Danzig), 1545-04-22

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, ręką pisarza, APG, 300, 53, 269, s. 95-98
Der freuntlichen zuvorsicht halben ... 
96IDL 2945 Mauritius FERBER, jr. do Ioannes DANTISCUS, Frauenburg (Frombork), 1546, shortly before April [11]
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-04-11

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, BCz, 1599, s. 687-690
Accepi litteras Reverendissimae Paternitatis Vestrae XXIII Februarii ... 
97IDL 2948 Szczęsny (Feliks) SRZEŃSKI (SOKOŁOWSKI) do Ioannes DANTISCUS, Szreńsk, 1546-04-12
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-04-16

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, BCz, 1599, s. 691-694
Redditae mihi sunt hodie a Paternitate Vestra Reverendissima ... 
98IDL 6998     Johann HANNAU, jr. do Ioannes DANTISCUS, 1546-04-13 List zaginiony

List zaginiony, mentioned in IDL 2950: Scripsi heri Reverendissimae Celsitudini Vestrae
List zaginiony
99IDL 2949 Eustathius KNOBELSDORF do Ioannes DANTISCUS, Frauenburg (Frombork), 1546-04-14
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-04-16

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, UUB, H. 155, k. 116-117

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 290
2regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 30, Nr 161

Publikacje:
1DE VOCHT 1961 Nr DE, 467, s. 382 (angielski regest)
Nihil dudum optatius mihi contigit, Reverendissime Praesul, ... 
100IDL 2950 Johann HANNAU, jr. do Ioannes DANTISCUS, Frauenburg (Frombork), 1546-04-14
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-04-16

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BCz, 1599, s. 695-698
Scripsi heri Reverendissimae Celsitudini Vestrae de maxima ... 
101IDL 2951 Elbing Town Council do Ioannes DANTISCUS, Elbing (Elbląg), 1546-04-14
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-04-16

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, BCz, 1598, s. 221-224
Wihr thun vnns gegen E F G dinstlich ... 
102IDL 2952 Ermland (Warmia) Chapter do Ioannes DANTISCUS, Frauenburg (Frombork), 1546-04-15
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-04-17

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, BCz, 1599, s. 699-700
Maximo omnium dolore venerabilis dominus Mauritius confrater noster ... 
103IDL 2953 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1546-04-16
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-04-28

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, AAWO, AB, D. 19, Nr 56

Publikacje:
1HE 1 Nr 218, s. 210 (in extenso; łacina regest)
Hac ipsa hora reddidit mihi Psitacus litteras ... 
104IDL 5121 Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach do Ioannes DANTISCUS, Königsberg, 1546-04-17


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, BCz, 403, s. 25-36
2kopia kancelaryjna język: niemiecki, GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, Ostpr. Fol., 69, s. 251-265

Publikacje:
1HARTMANN 1525-1550 Nr 1047, s. 533 (niemiecki regest)
Wir haben E L eigenn hannd schreiben vnnd ... 
105IDL 5989 Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach do Ioannes DANTISCUS, Königsberg, 1546-04-19
            odebrano Marienburg (Malbork), 1546-05-10

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, BCz, 403, s. 39-40

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 291
Wir haben an E L gegenwertige, die erbarn, ... 
106IDL 2954 Johann HANNAU, jr. do Ioannes DANTISCUS, Frauenburg (Frombork), 1546-04-20
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-04-21

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BCz, 1599, s. 701-702
Non potuit non esse gratissimum, ornatissime Praesul, ... 
107IDL 6445     Ioannes DANTISCUS do Johann HANNAU, jr., 1546-04-16 — 1546-04-20 List zaginiony

List zaginiony, mentioned in IDL 2954
List zaginiony
108IDL 6467     Ioannes DANTISCUS do Mikołaj LOKA, before 1546-04-20 List zaginiony
            odebrano 1545-05-20
List zaginiony, mentioned in IDL 2973
List zaginiony
109IDL 5340 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-04-21
            odebrano Ragnit, 1546-04-24

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, ręką pisarza, podpis własnoręczny, GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, C 1, Nr 1048

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 292

Publikacje:
1HARTMANN 1525-1550 Nr 1048, s. 533-534 (niemiecki regest)
Euer Furstliche Durchlaucht freuntlichs und vertraulich schreiben ... 
110IDL 2955 Ermland (Warmia) Chapter do Ioannes DANTISCUS, Frauenburg (Frombork), 1546-04-21
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-04-24

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, BCz, 1599, s. 703-704
Pro voto et sententia Reverendissimae Paternitatis Vestrae summo ... 
111IDL 6157 Gdańsk Town Council do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1546-04-23


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: niemiecki, APG, 300, 27, 19, k. 191v-192r

Publikacje:
1BONK 1912 Nr 96, s. 192-193 (in extenso; niemiecki regest)
Waserley gestallt vnnd muthwilliger zunotigung sich einer Donatus ... 
112IDL 2956 Szczęsny (Feliks) SRZEŃSKI (SOKOŁOWSKI) do Ioannes DANTISCUS, Płock, 1546-04-23
            odebrano Marienburg (Malbork), 1546-05-10

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, ręką pisarza, podpis własnoręczny, BK, 230, s. 163-166
Incolumitatem presentem Reverendissimae Dominationis Vestrae his scriptis meis ... 
113IDL 6195 Melchior ISINDERUS do Ioannes DANTISCUS, Königsberg, 1546, [shortly before April 28]    (dedicatory letter)

Podstawy źródłowe - stare druki:
1CAMERARIUS 1546 s. a1-e (in extenso)

Publikacje:
1PfDE s. 138ss. (in extenso)
Sicut non uno tantum calamitates genere iustus ac ... 
114IDL 4448 Ioannes DANTISCUS do Gdańsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-04-26
            odebrano Gdańsk (Danzig), 1546-04-28

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, ręką pisarza, APG, 300, 53, 269, s. 99-100
Wir habenn gesternn im heiligen ostertage ... 
115IDL 6778     Ioannes DANTISCUS do Melchior ISINDERUS, shortly before 1546-04-28 List zaginiony

List zaginiony, mentioned in IDL 2958
List zaginiony
116IDL 2957 Eustathius KNOBELSDORF do Ioannes DANTISCUS, Frauenburg (Frombork), 1546-04-28
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-04-29

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, UUB, H. 155, k. 118

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 290
2regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 30, Nr 162

Publikacje:
1DE VOCHT 1961 Nr DE, 469, s. 382-383 (angielski regest)
Si cui parum spectata hactenus fuisset Reverendissimae ... 
117IDL 2958 Melchior ISINDERUS do Ioannes DANTISCUS, Königsberg, 1546-04-28
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-05-01

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, BCz, 403, s. 621-624
2kopia język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8244 (TK 6), a.1546, k. 19-20

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 32, Nr 508

Publikacje:
1HIPLER 1891 Nr 60, s. 568-569 (in extenso; niemiecki regest)
2DE VOCHT 1961 Nr DE, 468, s. 407 (angielski regest)
Praeter exspectationem atque adeo omnem voluntatem et ... 
118IDL 2959 Janusz LATALSKI do Ioannes DANTISCUS, Łabiszyn, 1546-04-28
            odebrano Marienburg (Malbork), 1546-05-10

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, letter and signature in the same hand, address in another hand, BK, 230, s. 167-170
Propter amicitiam, quae mihi cum Vestra Reverendissima Dominatione ... 
119IDL 6450     Ioannes DANTISCUS do Eustathius KNOBELSDORF, before 1546-04-28 List zaginiony

List zaginiony, mentioned in IDL 2957
List zaginiony
120IDL 2960 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1546-04-29
            odebrano Wormditt (Orneta), 1546-05-06

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, AAWO, AB, D. 19, Nr 57

Publikacje:
1HE 1 Nr 220, s. 211 (in extenso; łacina regest)
De Cornelio cognoscet ex reverendissimi domini mei ... 
121IDL 5727 Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1546-04-29
            odebrano Wormditt (Orneta), 1546-05-06

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, AGAD, AZ, 2999, k. 261
2kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 63 (TN), Nr 29, s. 95
3kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 284, Nr 161, s. 353

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 294
Litteras Paternitatis Vestrae accepimus, quibus nostris respondet ... 
122IDL 2961 Maciej KALECKI of Mąkolin do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1546-05-02
            odebrano Marienburg (Malbork), 1546-05-14

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, BCz, 1599, s. 705-708
Reddidit mihi non ita pridem litteras Reverendissimae Dominationis ... 
123IDL 2962 Sigismund II Augustus Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1546-05-02


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, BCz, 1618, s. 75-78 (29-32)
Quae nobis Paternitas Vestra his diebus de offensis ... 
124IDL   67 [Ioannes DANTISCUS] do [Sigismund II Augustus Jagiellon], s.l., [before 1546-05-02]


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1brulion język: łacina, autograf, BCz, 245, s. 292
2ekscerpt język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8244 (TK 6), a.1545, k. 3-4
Perlatum est huc certo serenissimam maiestatem regiam ... 
125IDL 6257 Georgius SABINUS do Ioannes DANTISCUS, s.l., [1546-05-01 — 1546-05-05]    (poetical letter)

Podstawy źródłowe - stare druki:
1DANTISCUS 1764 s. 329-330 (in extenso)
2PERIANDER (Georgius Sabinus ad Ioannem Dantiscum episcopum Varmiensem) s. 440-441 (in extenso)
3SABINUS 1558 s. [158r-v] (in extenso)
4SABINUS 1563 s. 307-308 (in extenso)
5SABINUS 1578 s. 307-308 (in extenso)
6SABINUS 1581 s. 307-308 (in extenso)
7SABINUS 1589 s. 307-308 (in extenso)
8SABINUS 1606 s. 282-283 (in extenso)

Publikacje:
1KÜHLMAN s. 729-731 (in extenso; niemiecki przekład)
Cultor Pieriae Sabinus artis, Antistes venerande ... 
126IDL 6258 Ioannes DANTISCUS do Georgius SABINUS, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-05-05    (poetical letter)

Podstawy źródłowe - stare druki:
1SABINUS 1558 s. [158v-159v] (in extenso)
2SABINUS 1563 s. 308-310 (in extenso)
3SABINUS 1578 s. 308-310 (in extenso)
4SABINUS 1581 s. 308-310 (in extenso)
5SABINUS 1589 s. 308-310 (in extenso)
6SABINUS 1606 s. 283-285 (in extenso)

Publikacje:
1Dantisci Carmina (Hendecasyllabi ad Georgium Sabinum) Nr XLVI.1, s. 210-212 (in extenso)
2KÜHLMAN s. 731-734 (in extenso; niemiecki przekład)
Respondere tuis quidem vicissim ... 
127IDL 2963 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1546-05-07
            odebrano Marienburg (Malbork), 1546-05-12

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, AAWO, AB, D. 19, Nr 58

Publikacje:
1HE 1 Nr 221, s. 212 (in extenso; łacina regest)
Etsi, quod magnopere scribam, nihil est, nolui ... 
128IDL 2964 UNKNOWN do Ioannes DANTISCUS, Graudenz (Grudziądz), 1546-05-08
            odebrano Marienburg (Malbork), 1546-05-10

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, AAWO, AB, D. 70, k. 340 + f.[1] missed in numbering after f. 340
Licet ad Vestram Reverendissimam Dominationem, ut ad ... 
129IDL 4640 Johann von WERDEN do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1546-05-10
            odebrano Marienburg (Malbork), 1546-05-10

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, AAWO, AB, D. 97, k. 101 + f. [3] missed in numbering after f. 103

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 289
Dyeweylle ich mych erynnere meyns schreybens, sso ich ... 
130IDL 2965 Samuel MACIEJOWSKI do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1546-05-16
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-07-04

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, AAWO, Dok. D.M., H 22
2kopia język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8244 (TK 6), a.1546, k. 21-22
Regia maiestas ex catharro laborat, quae res in ... 
131IDL 2967 Maciej KALECKI of Mąkolin do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1546-05-20
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-06-05

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BCz, 1599, s. 711-714
Post meas novissimas ad Vestram Reverendissimam Dominationem datas ... 
132IDL 2968 Sigismund II Augustus Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1546-05-20
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-06-05

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, BCz, 1618, s. 79-82 (33-36)
2kopia język: łacina, XVI w., GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, C 1, Nr 1050 (enclosure)
3kopia język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 301

Publikacje:
1HARTMANN 1525-1550 Nr 1050, s. 534 (niemiecki regest)
Simulatque venisset ad nos illustrissimus dominus ... 
133IDL 2966 Stanisław WŁOSZEK do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1546-05-20
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-06-05

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BCz, 1599, s. 709-710
Accepi litteras Reverendissimae Paternitatis Vestrae per Gregorium organistam ... 
134IDL 5470 Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach do Ioannes DANTISCUS, Ragnit, 1546-05-28
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-06-05

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, AAWO, AB, D. 97, k. 60
2kopia kancelaryjna język: niemiecki, GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, Ostpr. Fol., 69, s. 275-276

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 232

Publikacje:
1HARTMANN 1525-1550 Nr 1049, s. 534 (niemiecki regest)
Aus freuntlicher verwandtnus können wir E L (die ... 
135IDL 4641 UNKNOWN do Ioannes DANTISCUS, s.l., [1546, before May 30]
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-05-30

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, AAWO, AB, D. 97, k. 102 + f. [2] missed in numbering after f. 103
Vnd weytter habe ich auss E F G ... 
136IDL 2969 Diego GRACIÁN de Alderete do Ioannes DANTISCUS, Madrid, 1546-06-03


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BK, 230, s. 175-182UUB, H. 154, k. 177-182
2regest z ekscerptami język: łacina, polski, XX w., B. PAU-PAN, 8243 (TK 5), a.1538, k. 11r-v
3regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 30, Nr 108
4regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 32, Nr 614

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 304

Publikacje:
1Starożytności s. 75 (ekscerpt język: polski przekład)
2DE VOCHT 1961 Nr DE, 470, s. 384-387, 410 (angielski regest; ekscerpt)
3Españoles part I, Nr 42, s. 109-114 (hiszpański przekład)
Etsi statueram nihil umquam ad te scribere ... 
137IDL 2970 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1546-06-04
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-06-25

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, BCz, 3465, s. 323-324
Egimus non gravatim cum regia maiestate de ... 
138IDL 6259 Georgius SABINUS do Ioannes DANTISCUS, s.l., 1546-06-04    (poetical letter)

Podstawy źródłowe - stare druki:
1DANTISCUS 1764 s. 331-333 (in extenso)
2PERIANDER (Idem ad Ioannem Dantiscum episcopi(!) Varmiensem) s. 442-444 (in extenso)
3SABINUS 1558 s. [159v-160v] (in extenso)
4SABINUS 1563 s. 310-312 (in extenso)
5SABINUS 1578 s. 310-312 (in extenso)
6SABINUS 1581 s. 310-312 (in extenso)
7SABINUS 1589 s. 310-312 (in extenso)
8SABINUS 1606 s. 285-287 (in extenso)
Vos, quae Parrhasio sub axe, Musae ... 
139IDL 5341 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-06-05
            odebrano 1546-06-08

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, ręką pisarza, podpis własnoręczny, GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, C 1, Nr 1050

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 305

Publikacje:
1HARTMANN 1525-1550 Nr 1050, s. 534 (niemiecki regest)
Wir habenn diesenn thag / Euer Furstliche ... 
140IDL 2971 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1546-06-05
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-06-14

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, AAWO, AB, D. 19, Nr 59

Publikacje:
1HE 1 Nr 226, s. 217 (in extenso; łacina regest)
Mitto Reverendissimae Dominationi Vestrae litteras ex urbe ... 
141IDL 6260 Ioannes DANTISCUS do Georgius SABINUS, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-06-05    (poetical letter)

Podstawy źródłowe - stare druki:
1SABINUS 1558 s. [160v-162r] (in extenso)
2SABINUS 1563 s. 312-314 (in extenso)
3SABINUS 1578 s. 312-314 (in extenso)
4SABINUS 1581 s. 312-314 (in extenso)
5SABINUS 1589 s. 312-314 (in extenso)
6SABINUS 1606 s. 287-289 (in extenso)

Publikacje:
1Dantisci Carmina (Hendecasyllabi ad Georgium Sabinum) Nr XLVI.2, s. 212-214 (in extenso)
Comptas floribus et rosis novellis ... 
142IDL 5739 Ioannes DANTISCUS do officials of Ermland, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-06-10


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: niemiecki, ręką pisarza, AAWO, AB, A 2, k. 58r
Was in negst gehaltener tagfarth zu Marienburg ... 
143IDL 6843     Johann von WERDEN do Ioannes DANTISCUS, 1546-05-10 — 1546-06-11 List zaginiony

List zaginiony, mentioned in IDL 4447
List zaginiony
144IDL 4447 Ioannes DANTISCUS do Johann von WERDEN, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-06-11
            odebrano Gdańsk (Danzig)

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, ręką pisarza, APG, 300, 53, 269, s. 103-106
Wie Ewer Herlichkeit schreibt ... 
145IDL 2973 Mikołaj LOKA do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1546-06-12
            odebrano Guttstadt (Dobre Miasto), 1546-07-24

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BK, 230, s. 171-174
Ex litteris Reverendissimae Dominationi Vestrae, quas mihi venerabilis ... 
146IDL 2974 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Binche, 1546-06-12*
            odebrano 1547-01-08

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, UUB, H. 155, k. 119-137
2kopia język: łacina, XVIII w., LSB, BR 19, Nr 64
3regest z ekscerptami język: łacina, polski, XX w., B. PAU-PAN, 8244 (TK 6), a. 1546, k. 34-51
4regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 30, Nr 163

Publikacje:
1POCIECHA 1960 s. 75-76, 83 (ekscerpt)
2DE VOCHT 1961 Nr DE, 471, s. 281 (wzmianka)
3DE VOCHT 1961 Nr DE, 471, s. 388-396 (angielski regest; ekscerpt)
4CEID 2/2 (Letter No. 85) s. 516-575 (in extenso; angielski regest)
Optatissimas litteras tuas, postquam diu per Brabantiam ... 
147IDL 2975 Kaspar HANNAU do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1546-06-12
            odebrano Guttstadt (Dobre Miasto), 1546-07-24

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BCz, 240, s. 181-188
2czystopis język: łacina, autograf, AAWO, AB, D. 6, k. 93
3regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 32, Nr 451

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 31, Nr 365
Secundum posteriores meas, quas 27 Martii dedi, nulla ... 
148IDL 2972 Stanisław WŁOSZEK do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1546-06-12
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-06-18

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BCz, 1599, s. 715-718
Litteras et schedam Reverendissimae Paternitatis Vestrae per dominum ... 
149IDL   28 Maciej KALECKI of Mąkolin do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1546-06-13
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-06-18

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BCz, 1599, s. 719-722
Reddidit mihi dominus Mauricius litteras Vestrae Reverendissimae ... 
150IDL 2976 Isabel DELGADA do Ioannes DANTISCUS, Madrid, 1546-06-15


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, AAWO, AB, D.131, k. 27-28
2kopia język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 308
3regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 31, Nr 420, 10

Publikacje:
1Españoles part I, Nr 43, s. 114-115 (hiszpański przekład)
Pridie, antea quam decedere vellet dominus Stenalaus Lassota, ... 
151IDL 6680     Ioannes DANTISCUS do Cornelis DE SCHEPPER, 1546-06-15 List zaginiony

List zaginiony, mentioned in IDL 3016: Non possum ad litteras tuas de XV-a Iunii deque Iulii decima sexta, quae concernunt quendam studiosum Gedanensem, qui apud concives suos dicebatur ex Brabantia raptus vi publica quorundam praedonum etc., pluribus respondere
List zaginiony
152IDL 4639 Johann von WERDEN do Ioannes DANTISCUS, Preußisch Mark, 1546-06-16
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-06-17

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: dolnoniemiecki, AAWO, AB, D. 97, k. 100 + f. [4] missed in numbering after f. 103

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 309
Ich habe herkomende gestern meynnen jungen, sso ich ... 
153IDL 4642 Johann LOHMÜLLER do Ioannes DANTISCUS, Königsberg, 1546-06-17
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-06-24

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, AAWO, AB, D. 97, k. 103 + f. [1] missed in numbering after f. 103

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 309
Ich kan E F G nicht vorhaltenn, das ... 
154IDL 2977 Olaus MAGNUS do Ioannes DANTISCUS, Trent, 1546-06-18
            odebrano Königsdorf, 1546-10-05

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, AAWO, AB, D. 6, k. 94 + f. [1] missed in numbering after 94
2kopia język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8244 (TK 6), a.1546, k. 52-55

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 310
2regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 31, Nr 366

Publikacje:
1KOLBERG 1915 Nr 16, s. 59-62 (in extenso)
Quemadmodum fere omnia, quae in praeteritis tribus ... 
155IDL 5342 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-06-19
            odebrano [Knauten?], 1546-06-19

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, ręką pisarza, podpis własnoręczny, GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, C 1, Nr 1051
2kopia język: niemiecki, XVI w., GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, Ostpr. Fol., 99, k. 378v-379r

Publikacje:
1HARTMANN 1525-1550 Nr 1051, s. 535 (niemiecki regest)
Weil wir eigner person, wie wir gerne woltenn, ... 
156IDL 2978 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1546-06-19
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-07-04

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, AAWO, AB, D. 19, Nr 60

Publikacje:
1HE 1 Nr 227, s. 217-218 (in extenso; łacina regest)
Simul ut Psitacus huc advolavit, regia maiestas ... 
157IDL 2979 Sigismund II Augustus Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1546-06-22
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-06-29

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, BCz, 1618, s. 83-86 (37-40)
Accepimus litteras Paternitatis Vestrae ex Heilsbergk septima ... 
158IDL 2980 Stanisław WŁOSZEK do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1546-06-23
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-06-29

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BCz, 1599, s. 723-724
Quod Reverendissima Paternitas Vestra meae condolet imbecillitati, est, ... 
159IDL 4450 Ioannes DANTISCUS do Johann von WERDEN, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-06-23
            odebrano Gdańsk (Danzig)

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, autograf, APG, 300, 53, 269, s. 107-110
Es sein mir etliche hendel angefallenn ... 
160IDL 4644 Gdańsk Town Council do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1546-07-02
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-07-04

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, AAWO, AB, D. 97, k. 106-107

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 311
Es hott vnns vnser vilgeliebter burgermeister, der eddele ... 
161IDL 4643 Kneiphof Town Council do [Ioannes DANTISCUS?], Königsberg, 1546-07-02


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, AAWO, AB, D. 97, k. 105
Fuegenn wir E Furstlichen Gnaden dienstlicher meynung wissenn, ... 
162IDL 4646 Eggert van KEMPEN do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1546-07-02
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-07-04

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, AAWO, AB, D. 97, k. 110-111

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 311
Ich hab Ewer H Gnaden brief den XVI ... 
163IDL 2981 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1546-07-04
            odebrano Seeburg (Jeziorany), 1546-07-13

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, AAWO, AB, D. 19, Nr 61

Publikacje:
1HE 1 Nr 228, s. 218-219 (in extenso; łacina regest)
Nominatio secundo loco, ita ut Reverendissimae Dominationi ... 
164IDL 4645 Mattes ECKE do Ioannes DANTISCUS, Neuenburg, 1546-07-04
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-08-12

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, AAWO, AB, D. 97, k. 108-109, 112

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 313
Euern Furstlichen Gnaden gebe ich vndertheniger meynung zuuernehmen, ... 
165IDL 6844     Johann von WERDEN do Ioannes DANTISCUS, 1546-06-24 — 1546-07-06 List zaginiony

List zaginiony, mentioned in IDL 4449
List zaginiony
166IDL 6845     Johann von WERDEN do Ioannes DANTISCUS, 1546-06-25 — 1546-07-07 List zaginiony
            odebrano 1546-07-08
List zaginiony, mentioned in IDL 4449
List zaginiony
167IDL 2982 Maciej KALECKI of Mąkolin do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1546-07-07
            odebrano Rössel (Reszel), 1546-07-14

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, BCz, 1599, s. 725-728
Servitor iste Vestrae Reverendae Dominationis recta in aedes ... 
168IDL 2984 Sigismund II Augustus Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1546-07-07
            odebrano Rössel (Reszel), 1546-07-14

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, BCz, 1618, s. 87-90 (41-44)
Quae Paternitas Vestra cum consiliariis Prutenis ... 
169IDL 2983 Stanisław WŁOSZEK do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1546-07-07
            odebrano Rössel (Reszel), 1546-07-14

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, BCz, 1599, s. 729-732
Ex novissimis litteris Reverendissimae Paternitatis Vestrae hoc nuntio ... 
170IDL 7052     Ioannes DANTISCUS do Maciej KALECKI of Mąkolin, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-07-07 List zaginiony

List zaginiony, reconstructed on the basis of IDL 2987: Accepi litteras Reverendissimae Dominationis Vestrae die septima mensis huius Heilsbergi datas
List zaginiony
171IDL 6846     Ioannes DANTISCUS & Tiedemann GIESE do Sigismund I Jagiellon, 1546-06-08 — 1546-07-08 List zaginiony
            odebrano 1546-06-09 — 1546-07-17
List zaginiony, mentioned in IDL 4449
List zaginiony
172IDL 6847     Ioannes DANTISCUS do Maciej KALECKI of Mąkolin, 1546-06-24 — 1546-07-09 List zaginiony

List zaginiony, reconstructed on the basis of IDL 4449: Derhalbenn, wie Ewer Herlichkeit bogert, habenn wir hochgemelter koniglicher maiestet unnd derselbtenn vornembstenn secretario geschriebenn
List zaginiony
173IDL 7051     Ioannes DANTISCUS do Sigismund II Augustus Jagiellon, 1546-06-24 — 1546-07-09 List zaginiony

List zaginiony, mentioned in IDL 4449
List zaginiony
174IDL 4449 Ioannes DANTISCUS do Johann von WERDEN, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-07-09
            odebrano Gdańsk (Danzig)

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, ręką pisarza, APG, 300, 53, 269, s. 111-114
Das Ewer Herlichkeit ir erste schreibenn vor ... 
175IDL 2985 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1546-07-16
            odebrano Guttstadt (Dobre Miasto), 1546-07-24

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, AAWO, AB, D. 19, Nr 62

Publikacje:
1HE 1 Nr 229, s. 219-220 (in extenso; łacina regest)
Alexandri causa iam est absoluta proculdubio ... 
176IDL 6681     Ioannes DANTISCUS do Cornelis DE SCHEPPER, 1546-07-16 List zaginiony

List zaginiony, mentioned in IDL 3016: Non possum ad litteras tuas de XV-a Iunii deque Iulii decima sexta, quae concernunt quendam studiosum Gedanensem, qui apud concives suos dicebatur ex Brabantia raptus vi publica quorundam praedonum etc., pluribus respondere
List zaginiony
177IDL 6159 Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS & Tiedemann GIESE, Cracow, 1546-07-17


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia język: łacina, XVI w., APG, 300, 29, 12, k. 495
Qui ad nos designati esse dicuntur ex terris ... 
178IDL   72     [Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach] do [Ioannes DANTISCUS], s.l., [1546-07-19] List zaginiony

List zaginiony, remark on the fair copy of IDL 5337 concerning reply
List zaginiony
179IDL 2986 Braunsberg Town Council do Ioannes DANTISCUS, Braunsberg (Braniewo), 1546-07-21


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, BCz, 1598, s. 225-228
Wyr geben E F G in aller vnderthenickeith ... 
180IDL 2987 Maciej KALECKI of Mąkolin do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1546-07-22
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-07-30

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, BCz, 1599, s. 733-736
Accepi litteras Reverendissimae Dominationis Vestrae die septima mensis ... 
181IDL 2988 Braunsberg Town Council do Ioannes DANTISCUS, Braunsberg (Braniewo), 1546-07-31


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, BCz, 1598, s. 229-232
Wyr geben E F G vnderthenigesth borichtsweyse vffs ... 
182IDL 5343 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-08-07


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, ręką pisarza, GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, C 1, Nr 1055

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 315

Publikacje:
1HARTMANN 1525-1550 Nr 1055, s. 536 (niemiecki regest)
Es hatt der grosmechtig herr Iohann von ... 
183IDL 4647 Gdańsk Town Council do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1546-08-13
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-08-17

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, AAWO, AB, D. 97, k. 115-116
2kopia kancelaryjna język: niemiecki, APG, 300, 27, 19, k. 244r-245r

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 316-317
Es hatt vns der erbare vnnd namhafftige herr ... 
184IDL 2990 Sigismund II Augustus Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1546-08-15
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-08-30

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, BCz, 1618, s. 91-94 (45-48)
Fuere apud nos civium nostrorum Gedanensium nuntii ... 
185IDL 2991 Kaspar HANNAU do Ioannes DANTISCUS, Rome, 1546-08-21
            odebrano Graudenz (Grudziądz), 1546-09-29

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, AAWO, AB, D. 6, k. 95-97
2regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 31, Nr 367

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 317

Publikacje:
1DE VOCHT 1961 Nr DE, 474, s. 396-397 (angielski regest)
Non frustra quidem, ut prius, sed tamen satis ... 
186IDL 2992 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1546-08-21
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-08-31

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, AAWO, AB, D. 19, Nr 63

Publikacje:
1HE 1 Nr 232, s. 221-222 (in extenso; łacina regest)
Mittitur ad caesaream maiestatem dominus palatinus Marienburgensis ... 
187IDL 7046     Ioannes DANTISCUS do Sigismund II Augustus Jagiellon, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-08-21 List zaginiony

List zaginiony, mentioned in IDL 6352: Accepimus litteras Paternitatis Vestrae ex Heilsperg die XXI mensis huius datas
List zaginiony
188IDL 6848     Stanisław KOSTKA do Ioannes DANTISCUS, 1546-07-17 — 1546-08-22 List zaginiony

List zaginiony, mentioned in IDL 4451
List zaginiony
189IDL 6849     Ioannes DANTISCUS do Tiedemann GIESE, before 1546-08-22 List zaginiony

List zaginiony, mentioned in IDL 4451
List zaginiony
190IDL 6871     Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS, 1546-07-23 — 1546-08-23 List zaginiony

List zaginiony, mentioned in IDL 4452
List zaginiony
191IDL 4451 Ioannes DANTISCUS do Gdańsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-08-23
            odebrano Gdańsk (Danzig), 1546-08-28

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, ręką pisarza, APG, 300, 53, 269, s. 115-118
Aus Euer Erbarkeit schreibenn ... 
192IDL 4452 Ioannes DANTISCUS do Gdańsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-08-25
            odebrano Gdańsk (Danzig), 1546-08-29

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, ręką pisarza, APG, 300, 53, 269, s. 119-122
Wie wir den negsten monthag Euer Erbarkeit ... 
193IDL 4649 Gdańsk Town Council do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1546-08-28
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-08-31

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, AAWO, AB, D. 97, k. 118-120
2kopia kancelaryjna język: niemiecki, APG, 300, 27, 19, k. 264r-265v

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 318
Ewer H Gnaden brief meldende von der botschaft, ... 
194IDL 1241 Johann von WERDEN do Ioannes DANTISCUS, Preußisch Mark, 1546-08-28


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, AAWO, AB, D. 89, k. 22

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 319
Ich fuge hyr neben Ewer Genaden wysszen, dassz ... 
195IDL 4648 Achatius von ZEHMEN (CEMA) do Ioannes DANTISCUS, Stuhm (Sztum), 1546-08-29
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-09-04

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, AAWO, AB, D. 97, k. 117 + f. [1] missed in numbering after f. 125

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 319
Es hot konickliche maiestat, meyn allergenedichster here, eyn ... 
196IDL 6352 Sigismund II Augustus Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1546-08-30
            odebrano 1546-09-06

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, BCz, 1601, s. 513-516
Accepimus litteras Paternitatis Vestrae ex Heilsperg ... 
197IDL 4650 Gdańsk Town Council do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1546-08-30
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-09-05

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, AAWO, AB, D. 97, k. 121-123
2kopia kancelaryjna język: niemiecki, APG, 300, 27, 19, k. 265v-267r

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 320
Ewr H Gnaden schrifte, den XXV dieses monats ... 
198IDL 4651 Braunsberg Town Council do Ioannes DANTISCUS, Braunsberg (Braniewo), 1546-09-02
            odebrano 1546-09-12

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, AAWO, AB, D. 97, k. 124-125
E F G gnedige schryffte in szachen herr ... 
199IDL 4453 Ioannes DANTISCUS do Gdańsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-09-03
            odebrano Gdańsk (Danzig), 1546-09-09

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, ręką pisarza, APG, 300, 53, 269, s. 123-126
Aus Euer Erbarkeit schreiben, ... 
200IDL 4454 Ioannes DANTISCUS do Gdańsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-09-06
            odebrano Gdańsk (Danzig), 1546-09-09

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, ręką pisarza, APG, 300, 53, 269, s. 127-130
Ewer Erbarkeit letztes schreibenn, ... 
201IDL 2995 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1546-09-10
            odebrano Graudenz (Grudziądz), 1546-09-30

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, AAWO, AB, D. 19, Nr 64

Publikacje:
1HE 1 Nr 233, s. 222-223 (in extenso; łacina regest)
De causa Achatii Grabau quid actum sit ... 
202IDL 4655 Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1546-09-10
            odebrano Graudenz (Grudziądz), 1546-10-01

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, AGAD, AZ, 2999, k. 263
Et meritorum generosi Stanislai Kosthca castellani Culmensis ... 
203IDL 2989 Karel UUTENHOVE do Ioannes DANTISCUS, Ghent (Gandavum), 1546-09-12
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1547-02-04

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, UUB, H. 155, k. 138-139
2kopia język: łacina, XVIII w., LSB, BR 19, Nr 65
3regest z ekscerptami język: łacina, polski, XX w., B. PAU-PAN, 8244 (TK 6), a. 1546, k. 57
4regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 30, Nr 164

Publikacje:
1DE VOCHT 1961 Nr DE, 475, s. 397 (angielski regest)
2CEID 2/2 (Appendix No. 17) s. 632-637 (in extenso; angielski regest)
Tametsi, Reverende Praesul, altum omnino inter nos ... 
204IDL 2996 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1546-09-15
            odebrano Graudenz (Grudziądz), 1546-10-01

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, BCz, 1601, s. 741-744
Sokolowski de Wrancza spretis admonitionibus nostris ... 
205IDL 5344 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-09-18
            odebrano Königsberg, 1546-09-20

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, ręką pisarza, podpis własnoręczny, GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, C 1, Nr 1058

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 322

Publikacje:
1HARTMANN 1525-1550 Nr 1058, s. 537 (niemiecki regest)
Weil sich die zeit nahent, das wir vns ... 
206IDL 2997 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1546-09-19
            odebrano Graudenz (Grudziądz), 1546-09-29

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, AAWO, AB, D. 19, Nr 65

Publikacje:
1HE 1 Nr 234, s. 223-224 (in extenso; łacina regest)
Reddidit mihi Mauricius litteras Reverendissimae Dominationis Vestrae, ... 
207IDL 2993 Seweryn BONER do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1546-09-19
            odebrano Graudenz (Grudziądz), [1546]-09-29

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, BCz, 247, s. 411-414

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 323
Quod Reverendissima Dominatio Vestra numquam huc suorum quempiam ... 
208IDL 5728 Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1546-09-20
            odebrano Graudenz (Grudziądz), 1546-09-29

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, AGAD, AZ, 2999, k. 264
Consilium Paternitatis Vestrae de dignitatibus distribuendis libenter ... 
209IDL 2998 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1546-09-20
            odebrano Graudenz (Grudziądz), 1546-09-29

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, BCz, 3465, s. 325-328
Gratae nobis fuerunt litterae Vestrae Paternitatis, quae nos ... 
210IDL 2999 Ioannes DANTISCUS do [Hans PACKUSS?], s.l., 1546-09-20


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1brulion język: niemiecki, ręką pisarza, AAWO, AB, D. 70, k. 280v (t.p.)

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 321
Wir habenn aus des edlenn, ernvhestenn hern ... 
211IDL 3000 Ioannes DANTISCUS do [Johann LOHMÜLLER?], s.l., 1546-09-22


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1brulion język: niemiecki, ręką pisarza, AAWO, AB, D. 70, k. 280v (c.p.)

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 324
Ess hat uns der erbar, unser lieber, ... 
212IDL 5484 Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach do Ioannes DANTISCUS, Tapiau, 1546-09-23
            odebrano Graudenz (Grudziądz), 1546-10-01

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, BCz, 1606, s. 759-768
2kopia kancelaryjna język: niemiecki, GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, Ostpr. Fol., 69, s. 343-349

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 325

Publikacje:
1HARTMANN 1525-1550 Nr 1059, s. 538 (niemiecki regest)
Wir haben aus E L schreibenn, bedatumbt Heilspergk ... 
213IDL 4623 Christoph BEYER & Georg GIESE do Ioannes DANTISCUS, Graudenz (Grudziądz), 1546-10-04


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia język: niemiecki, XVI w., AAWO, AB, D. 97, k. 77r-78v

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 327
Es haben vns dises tages, als schon Ewer ... 
214IDL 5122 Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach do Ioannes DANTISCUS, Königsberg, 1546-10-04
            odebrano between Elbing (Elbląg) and Frauenburg (Frombork), 1546-10-04

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, BCz, 1606, s. 769-770
2kopia kancelaryjna język: niemiecki, GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, Ostpr. Fol., 69, s. 365

Publikacje:
1HARTMANN 1525-1550 Nr 1060, s. 538 (niemiecki regest)
Seinnthemal vnnsers erachtenns die zeit fast nu mehr, ... 
215IDL 4901 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Braunsberg (Braniewo), 1546-10-16
            odebrano Mertensdorf ?, 1546-10-18

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, ręką pisarza, GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, C 1, Nr 1061

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 330

Publikacje:
1HARTMANN 1525-1550 Nr 1061, s. 538 (niemiecki regest)
Inn negster der herren konig rethe thagfart ... 
216IDL 6988     Maximiliaan van EGMOND-BUREN do Ioannes DANTISCUS, before 1546-10-18 List zaginiony

List zaginiony, mentioned in IDL 3001: Interea venit in aulam nostram illustris dominus comes a Buren, cum quo de te longus mihi sermo fuit et suavissimus, cum ille nihil magis optare se dixit, quam ut aliquando tecum adhuc congredi convivereque posset. Addidit et ad te litteras sua manu suoque Marte compositas, utcumque sonantes Latine et praeseferentes non male ab adulescentia institut[um] profecturum fuisse in litteris, nisi diversum vitae genus illum a studiis revocasset. Eas ad te mitto cum praesentibus.
List zaginiony
217IDL 3001 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Brussels, 1546-10-18
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1547-02-04

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, UUB, H. 155, k. 140-143
2kopia język: łacina, XVIII w., LSB, BR 19, Nr 66
3regest z ekscerptami język: łacina, polski, XX w., B. PAU-PAN, 8244 (TK 6), a. 1546, k. 59
4regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 30, Nr 165

Publikacje:
1DE VOCHT 1961 Nr DE, 476, s. 398 (angielski regest)
2CEID 2/2 (Letter No. 86) s. 576-586 (in extenso; angielski regest)
Scripsi ad te superiore mense Iunio de ... 
218IDL 4654 Georg SCHEWECKE do Ioannes DANTISCUS, Grebinerfeld, 1546-10-19
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-10-22

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, AAWO, AB, D. 97, k. 129-130

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 331
Ewer Hochen Gennaden brieff, gebenn Frawenburg den 13 ... 
219IDL 3002 Gdańsk Town Council do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1546-10-19
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-10-22

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, BCz, 1624, s. 229-236
2kopia język: niemiecki, XVI w., AAWO, AB, D. 97, k. 127r-128v
3regest z ekscerptami język: niemiecki, polski, XX w., B. PAU-PAN, 8244 (TK 6), a.1546, k. 65v-66v

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 327
Dweile denne in kurtzen tagenn E H G ... 
220IDL 3003 Andrzej ZEBRZYDOWSKI do Ioannes DANTISCUS, Tiedemann GIESE & Stanisław KOSTKA, Sobków, 1546-10-21
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), [1546], end of October

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BCz, 247, s. 415-418
2kopia język: łacina, XVI w., AAWO, AB, D. 97, k. 131r-v
3kopia język: łacina, XVI w., BJ, 65, s. 65-66
4kopia język: łacina, XVI w., APG, 300, 53, 269, s. 137

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 332, 327

Publikacje:
1AZK Nr 78, 79b, s. 35-38 (in extenso, No. 78 on the basis of copy BJ 65; No. 79b on the basis of fair copy )
Quid egerim et qua ratione sim usus ... 
221IDL 4656 Gdańsk Town Council do Ioannes DANTISCUS & Tiedemann GIESE, Gdańsk (Danzig), 1546-10-22
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-10-25

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, AAWO, AB, D. 97, k. 132
2kopia kancelaryjna język: niemiecki, APG, 300, 27, 19, k. 292v-293r
3regest z ekscerptami język: niemiecki, polski, XX w., B. PAU-PAN, 8244 (TK 6), a.1546, k. 66v

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 327
E H Gnaden brieff, am jungstenn durch Dieselbigen ... 
222IDL 4456 Ioannes DANTISCUS do Gdańsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-10-24
            odebrano Gdańsk (Danzig), 1546-10-26

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, ręką pisarza, APG, 300, 53, 269, s. 131-134
Es ist unns Ewer Erbarkeit schreibenn ... 
223IDL 4455 Ioannes DANTISCUS do Gdańsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-10-26
            odebrano Gdańsk (Danzig), 1546-10-29

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, ręką pisarza, APG, 300, 53, 269, s. 135-140
Das Ewer Erbarkeit fleisig sunder ablassenn ... 
224IDL 3004 Georg von PREUCKEN do Ioannes DANTISCUS, Braunsberg (Braniewo), 1546-10-29
            odebrano 1546-10-31

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, BCz, 1599, s. 739-742
Ich weys E F G vnderthenigk dinstlicher meynungk ... 
225IDL 5123 Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach do Ioannes DANTISCUS, Königsberg, 1546-10-30
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-11-01

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, BCz, 1606, s. 773-778
2kopia kancelaryjna język: niemiecki, GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, Ostpr. Fol., 69, s. 379-382

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 325

Publikacje:
1HARTMANN 1525-1550 Nr 1062, s. 539 (niemiecki regest)
Nachdem es zwischenn E L auch vnnsernn lanndenn ... 
226IDL 3005 Paweł PŁOTOWSKI do Ioannes DANTISCUS, Frauenburg (Frombork), 1546-11-01


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BK, 230, s. 183-184
Accepi litteras a domino Fabiano Czema cum aliis ... 
227IDL 4657 Wolfgang (Wolf) HALLER von Hallerstein do Ioannes DANTISCUS, Brussels, 1546-11-03
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-12-13

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, AAWO, AB, D. 97, k. 133 + f. [2] missed in numbering after f. 134

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 334
Mir sind von Eur F G zway schreiben, ... 
228IDL 3006 Gdańsk Town Council do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1546-11-05
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-11-10

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, BCz, 1624, s. 237-240
2kopia kancelaryjna język: niemiecki, APG, 300, 27, 19, k. 298r-299r
Ewer Hochwirdigen Gnaden brieff de dato 26 octobris ... 
229IDL 3007 Gregorius, organist at Vilnius Cathedral do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1546-11-06
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-11-17

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, letter and signature in the same hand, BK, 230, s. 189-192
Dignata est Reverendissima Paternitas Vestra per servitorem ... 
230IDL 3008 Stanisław WŁOSZEK do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1546-11-06
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-11-17

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, BK, 230, s. 193-196
Litterae Reverendissimae Paternitatis Vestrae declarant benignum animum ... 
231IDL 3009 Sigismund II Augustus Jagiellon do Ioannes DANTISCUS & Stanisław KOSTKA, Vilnius, 1546-11-07


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, AGAD, AZ, 3000, k. 10-11
2regest z ekscerptami język: łacina, polski, XX w., B. PAU-PAN, 8244 (TK 6), a.1546, k. 60
Postquam sacra regia maiestas dominus et parens ... 
232IDL 5345 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-11-08
            odebrano 1546-11-11

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, ręką pisarza, podpis własnoręczny, GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, C 1, Nr 1063

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 335

Publikacje:
1HARTMANN 1525-1550 Nr 1063, s. 539 (niemiecki regest)
Was unns Euer Furstliche ... 
233IDL 3010 Maciej KALECKI of Mąkolin do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1546-11-08
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-11-17

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, BK, 230, s. 197-200
Negocium duarum villarum cum molendino redimendarum et scholae ... 
234IDL 4658 Lazarus TUCHER do Ioannes DANTISCUS, Antwerp, 1546-11-10
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-12-13

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, AAWO, AB, D. 97, k. 134 + f. [1] missed in numbering after f. 134

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 332
Mir sindt von E F G zhwai schreiben, ... 
235IDL 5124 Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach do Ioannes DANTISCUS, Königsberg, 1546-11-11
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-11-15

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, BCz, 1606, s. 779-782
2kopia kancelaryjna język: niemiecki, GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, Ostpr. Fol., 69, s. 397-399

Publikacje:
1HARTMANN 1525-1550 Nr 1064, s. 540 (niemiecki regest)
Wir habenn E L schreibenn, bedatumbt Heilsperg den ... 
236IDL 5116 Maximiliaan van EGMOND-BUREN do Ioannes DANTISCUS, Deventer, 1546-11-12
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1547-02-04

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BCz, 1599, s. 631-632
2ekscerpt język: łacina, XX w., CBKUL, R.III, 32, Nr 545

Publikacje:
1DE VOCHT 1961 Nr DE, 477, s. 399 (in extenso)
2HARTMANN 1525-1550 Nr 1034, s. 527 (niemiecki regest)
Recepi litteras Reverendissimae Dominationis Vestrae, quo nihil ... 
237IDL 6987     Ioannes DANTISCUS do Maximiliaan van EGMOND-BUREN, before 1546-11-12 List zaginiony

List zaginiony, mentioned in IDL 5116: Recepi litteras Reverendissimae Dominationis Vestrae
List zaginiony
238IDL 4457 Ioannes DANTISCUS do Gdańsk Town Council, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-11-12
            odebrano Gdańsk (Danzig)

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, ręką pisarza, APG, 300, 53, 269, s. 141-144
Wir habenn Euer Erbarkeit bericht ... 
239IDL 6873     Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon & Sigismund II Augustus Jagiellon, before 1546-11-12 List zaginiony

List zaginiony, mentioned in IDL 4457: Habenn auch nicht nachgelassenn / solche newheit / und wider unsere gemeine priuilegia einfelle / beide ann die alte unnd junge konigliche maiestet mit unserenn eigenenn geschicktenn bothenn zuschreibenn.
List zaginiony
240IDL 2683 Absalom REYMAN do Ioannes DANTISCUS, Stuhm (Sztum), 1546-11-14
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-11-19

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, BCz, 1599, s. 367-370
Ich weys Ewer F G dinstlicher meinunge nicht ... 
241IDL 3012 Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1546-11-15
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-11-27

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, BCz, 3465, s. 329-332
Pro rebus novis, quas Paternitas Vestra nobis ... 
242IDL 3011 Seweryn BONER do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1546-11-15
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-11-27

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, BCz, 1599, s. 753-756
Habui Reverendissimae Dominationis Vestrae litteras, quibus me pro ... 
243IDL 2260 Stanisław GÓRSKI do [Ioannes DANTISCUS?], Cracow, 1546-11-15


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, AAWO, AB, D. 70, k. 347
Ego non video causam, ut Dominatio Vestra ... 
244IDL 5346 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-11-16


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, ręką pisarza, podpis własnoręczny, GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, C 1, Nr 1065

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 336

Publikacje:
1HARTMANN 1525-1550 Nr 1065, s. 540 (niemiecki regest)
Das Euer Furstliche Durchlaucht sich so freunntlich ... 
245IDL 3013 Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1546-11-17
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-11-27

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, AAWO, AB, D. 19, Nr 66

Publikacje:
1HE 1 Nr 241, s. 226-227 (in extenso; łacina regest)
Nihil est, quod mihi gratias agat Reverendissima ... 
246IDL 3014 Paweł PŁOTOWSKI do Ioannes DANTISCUS, Frauenburg (Frombork), 1546-11-18
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-11-21

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BK, 230, s. 185-188
Mitto Reverendissimae Paternitati Vestrae tonnam Bidgosticensis cervisiae ... 
247IDL 3015 Stanisław KOSTKA do Ioannes DANTISCUS, Graudenz (Grudziądz), 1546-11-18
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-11-26

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, BCz, 1599, s. 743-746
Ich bin bedocht, denn Absalon ynn dissen geloufftenn ... 
248IDL 2682 Georg SCHULTZ do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1546-11-20


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, AAWO, AB, D. 96, k. 96

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 72
Nochdeme ich mich thun kegen Euch freuntlichgenn czw ... 
249IDL 2514 Anna DUNCKEN & Żarnowiec, monastery do Ioannes DANTISCUS, Żarnowiec, 1546-11-22
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-12-21

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, BCz, 1599, s. 79-82
Dye weyl wyr yn unßerenn anlyghenden noth und ... 
250IDL 4660 Absalom REYMAN do Ioannes DANTISCUS, Elbing (Elbląg), 1546-11-23


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, AAWO, AB, D. 97, k. 136

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 337
E F G schreiben habe ich heut dato ... 
251IDL 4659 Ludwig WERSFELT do Ioannes DANTISCUS, Marienburg (Malbork), 1546-11-25
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-11-28

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, AAWO, AB, D. 97, k. 135
Szo dann ynn den Graudenzen beschreibunge mein here ... 
252IDL 4206 Georg of Austria do Ioannes DANTISCUS, Liège, 1546-11-26
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1547-02-04

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, ręką pisarza, podpis własnoręczny, BCz, 1637, s. 587-588
Wiewol wir lange zeit heer von E G ... 
253IDL 3016 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Brussels, 1546-11-28
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1547-02-04

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, UUB, H. 155, k. 144-145
2kopia język: łacina, XVIII w., LSB, BR 19, Nr 67
3regest z ekscerptami język: łacina, polski, XX w., B. PAU-PAN, 8244 (TK 6), a. 1546, k. 61
4regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 30, Nr 166

Publikacje:
1DE VOCHT 1961 Nr DE, 478, s. 399 (angielski regest)
2CEID 2/2 (Letter No. 87) s. 587-591 (in extenso; angielski regest)
Non possum ad litteras tuas de XV-a ... 
254IDL 7089     Ioannes DANTISCUS do Martinus KYSZEWETER & Observants convent in Löbau, shortly before 1546-12-01 List zaginiony

List zaginiony, mentioned in IDL 3018: Redditae sunt nobis et gratiosissimae, et gratissimae litterae Dominationis Vestrae, quibus sane cognovimus Paternitatis Vestrae erga nos propensam et integram esse benevolentiam spemque futuram, maxime in elemosina nobis largiter missa, non nimis necessaria nobis, quam accepta.
List zaginiony
255IDL 3018 Martinus KYSZEWETER & Observants convent in Löbau do Ioannes DANTISCUS, Löbau (Lubawa), 1546-12-01
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-12-04

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, BCz, 1599, s. 757-758
Redditae sunt nobis et gratiosissimae, et gratissimae ... 
256IDL 5347 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-12-03


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, ręką pisarza, podpis własnoręczny, GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, C 1, Nr 1066

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 338

Publikacje:
1HARTMANN 1525-1550 Nr 1066, s. 540-541 (niemiecki regest)
Kurtz davor / wie der achbar wirdige ... 
257IDL 4661 Johann von WERDEN do Ioannes DANTISCUS, Gdańsk (Danzig), 1546-12-03
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-12-13

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: dolnoniemiecki, AAWO, AB, D. 97, k. 137 + f. [2] missed in numbering after f. 141

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 339
Myr ist Ewer Genaden schreyben, geben Heylssbergk den ... 
258IDL 3019 Stanisław KOSTKA do Ioannes DANTISCUS, Marienburg (Malbork), 1546-12-04
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-12-07

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, BCz, 1599, s. 759-762
Ych bin am nehestenn ynn versamelunge des adels ... 
259IDL   16 [Ioannes DANTISCUS] do [Andrzej ZEBRZYDOWSKI], s.l., [1546-12-07]


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, AAWO, AB, D. 6, k. 132r
2regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 31, Nr 381

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 618
Tametsi litteris manu mea ad Dominationem Vestram ... 
260IDL 4653 Gdańsk Town Council do Ioannes DANTISCUS, Tiedemann GIESE, Stanisław KOSTKA & Achatius von ZEHMEN (CEMA), [Gdańsk (Danzig)], 1546-12-09


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: niemiecki, APG, 300, 27, 19, k. 324v-326r
2kopia kancelaryjna język: niemiecki, APG, 300, 27, 19, k. 288v-291r
Nochdeme vnns aus vielen exempelnn vnuerborg die sunderliche ... 
261IDL 3020 Stanisław KOSTKA do Ioannes DANTISCUS, Marienburg (Malbork), 1546-12-11
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-12-14

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, BCz, 1599, s. 763-766
Es hott mich gebeten der edle Hanns Lubedzewski, ... 
262IDL 3021 Szczęsny (Feliks) SRZEŃSKI (SOKOŁOWSKI) do Ioannes DANTISCUS, Marienburg (Malbork), 1546-12-12
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-12-14

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, BCz, 1599, s. 767-770
Cum venissem Mariemburgum, ut primum mihi nuntius obtigit, ... 
263IDL 3022 Stanisław KOSTKA & Achatius von ZEHMEN (CEMA) do Ioannes DANTISCUS, Marienburg (Malbork), 1546-12-13
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-12-19

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, BCz, 1599, s. 269-272
[...]te denn [...] nicht ko[...] f g selbtigenn ... 
264IDL 3023 Stanisław KOSTKA do Ioannes DANTISCUS, Marienburg (Malbork), 1546-12-15
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-12-19

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, BCz, 1599, s. 771-774
Es hot konigliche maietat, mein allergnedigster herenn, ynn ... 
265IDL 4662 Stanisław KOSTKA do Ioannes DANTISCUS, Marienburg (Malbork), 1546-12-21
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-12-24

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, AAWO, AB, D. 97, k. 138 + f. [1] missed in numbering after f. 141
2ekscerpt język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8244 (TK 6), a.1546, k. 66v-67v

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 327
Am gestergem tage bin ich aus der Carthaus ... 
266IDL 6618     Georg von ELDITTEN do Ioannes DANTISCUS, 1545-03-12 — 1546-12-28 List zaginiony

List zaginiony, IDL 3024
List zaginiony
267IDL 3024 Ioannes DANTISCUS do [Georg von ELDITTEN?], Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-12-28


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1brulion język: niemiecki, ręką pisarza, AAWO, AB, D. 70, k. 254r (t.p.)

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 338
Wie du dich durch dein schreibenn beclagst, ... 
268IDL 3017 Lazarus TUCHER do Ioannes DANTISCUS, Antwerp, 1546-12
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1547-02-04

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, BCz, 1597, s. 1165-1166
Ich hab E F G vor etliche tagen ... 
269IDL 6261 Georgius SABINUS do Ioannes DANTISCUS, s.l., [1546-06-05 — 1546-12]    (poetical letter)

Podstawy źródłowe - stare druki:
1DANTISCUS 1764 s. 334-335 (in extenso)
2SABINUS 1558 s. [163r-v] (in extenso)
3SABINUS 1563 s. 316-318 (in extenso)
4SABINUS 1578 s. 316-318 (in extenso)
5SABINUS 1581 s. 316-318 (in extenso)
6SABINUS 1589 s. 316-318 (in extenso)
7SABINUS 1606 s. 290-292 (in extenso)
Cum me propter Hyantias puellas, ...