Liczba odwiedzin: 2773
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iacobus, citzen of Gdańsk · Iacobus, magister · Iaspar · IASPARUS Iacobus · İbrahim Pasha · Icarus · IDIAQUEZ Alonso de · IGLINGEN Ulrich von · ILLIGENER Franciscus · Imperial Chamber Court · Imperial Diet · Imperial Diet of Worms · Imperial Diet, in Augsburg 1530, participants of · Imperial Estates · Indi · Indians · INGENWINKEL Johann · INGHENWINCKEL Johann · Innocent III · Innocent IV · Innsbruck Regiment in · Insinderus · Ioachimus · Ioannes · Ioannes Antiochenus Chrysostomus · Ioannes de Cowal · Ioannes Patritius · Ioannes, Venetus Lapidarius · Ioannes, servant of Cornelis DE SCHEPPER · Ioannes, son of Marguerita DU PONT; servant of Ioannes DANTISCUS · Ioannes, son of Marguerita DU PONT; servant of Ioannes DANTISCUS, Father of · Ioannes, tailor · Iodoca, sister of Karel UUTENHOVE · Iosephus, Carmelite monk · Ippolito II d'Este · Isabella Jagiellon · Isabella d'Aragona · Isabella I of Castile · Isabella of Austria · Isabella of Portugal · Isabella, daughter of Frederick IV of Naples · Isaiah · ISCARIOT Judas · Ishmaelites · ISINDERUS Melchior · ISKRZYCKI Mikołaj · Ismail I Safavid · Isocrates · Italians · IURECCIUS · Ivan IV Vasilyevich the Terrible · Ixion · IZDBIEŃSKI Benedykt


WYSZUKIWANIE

Baza danych

Spis Baza danych Pełny tekst

Znaleziono: 11

zachowanych: 11 + zaginionych: 0

1IDL  131 Isabella d'Aragona do Ioannes DANTISCUS, Naples, 1519-02-19


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: włoski, autograf, podpis własnoręczny, AAWO, AB, D.132, k. 7-9

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8240 (TK 2), k. 58a(t.p.)
2regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8240 (TK 2), k. 58a-b
Lo ill(ustrissimo) vicer(e) del regno me ha fatto ... 
2IDL  132 Isabella d'Aragona do Ioannes DANTISCUS, Naples, 1519-03-10


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: włoski, ręką pisarza, podpis własnoręczny, AAWO, AB, D.132, k. 12-13

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8240 (TK 2), k. 58b(t.p. 2)
Havemo receput(a) vna sua ad noy no(n) pocco ... 
3IDL  135 Isabella d'Aragona do Ioannes DANTISCUS, Naples, 1519-03-12


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: włoski, ręką pisarza, podpis własnoręczny, AAWO, AB, D.132, k. 10-11

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8240 (TK 2), k. 58b(t.p. 1)
Lo illl(ustrissi)mo s(ignore) vicer(e) di questo regno ne ... 
4IDL  138 Isabella d'Aragona do Ioannes DANTISCUS, Naples, 1519-05-07


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: włoski, autograf, podpis własnoręczny, AAWO, AB, D.132, k. 14-15

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8240 (TK 2), k. 58b(b.p.)
Haue(m)o recepute doe l(ette)re sue a noy molto ... 
5IDL 5802 Isabella d'Aragona do Ioannes DANTISCUS, Naples, 1519-05-28


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, BJ, BAS, Nr 6. 2
Magnificus Gotifredus orator noster, praesentium exhibitor ... 
6IDL  139 Isabella d'Aragona do Ioannes DANTISCUS, Naples, 1519-06-12


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: włoski, ręką pisarza, podpis własnoręczny, AAWO, AB, D.132, k. 16-19

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8240 (TK 2), k. 58b-c
Haue(m)o recept(e) due l(ette)re da v. s., vna ... 
7IDL  140 Isabella d'Aragona do Ioannes DANTISCUS, Naples, 1519-06-13


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: włoski, ręką pisarza, podpis własnoręczny, AAWO, AB, D.132, k. 20-21

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8240 (TK 2), k. 58c
Hauendome noi con vice(rea)le(?) m(aes)ta(?) resposti alla ... 
8IDL  141 Isabella d'Aragona do Ioannes DANTISCUS, Naples, 1519-06-26


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: włoski, ręką pisarza, podpis własnoręczny, BK, 230, s. 351-354

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 32, Nr 622

Publikacje:
1POCIECHA 1947 Polska s. 87 (in extenso)
have(m)o recepti vna let(tera) de V(ostra) S(ignoria) de ... 
9IDL  144 Isabella d'Aragona do Ioannes DANTISCUS, Naples, 1519-07-15


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: włoski, ręką pisarza, podpis własnoręczny, AAWO, AB, D.132, k. 23-24

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8240 (TK 2), k. 58c-d
Haue(m)o receput(o) le l(ette)re de V(ostra) S(ignoria) del ... 
10IDL  145 Isabella d'Aragona do Ioannes DANTISCUS, Naples, 1519-08-13


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: włoski, ręką pisarza, podpis własnoręczny, AAWO, AB, D.132, k. 25-26

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8240 (TK 2), k. 58d
Per le l(ette)re del p(rim)o diq(ue)sto(?) mandatone per ... 
11IDL  160 Isabella d'Aragona do Ioannes DANTISCUS, Naples, 1522-09-11


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: włoski, ręką pisarza, podpis własnoręczny, BCz, 243, s. 13-16

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8241 (TK 3), a.1522, k. 7-8
Havendone significato la ser(enissi)ma s(ignora) regina de Polonia ...