Visits: 5279
» CORPUS of Ioannes Dantiscus' Texts & Correspondence
Copyright © Laboratory for Source Editing and Digital Humanities AL UW

All Rights Reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording or any other information storage and retrieval system, without prior permission in writing from the publisher.
Sebastian Śleszkowski, Odkrycie zdrad, złosliwych Ceremoniy, taiemnych rad, praktyk szkodliwych Rzeczypospolitey, y straszliwych zamysłów Zydowskich. Także wytknienie Niektórych pomocnikow Zydowskich. Przytym zdrowa rada, Jak ozdradom praktykom y przedsiewźietym zamysłom…, Braniewo (Braunsberg), Georgius SCHONFELS, 1621

Results found: 1


IDP 49