Liczba odwiedzin: 6826
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.
Ioannes Dantiscus (Jan Dantyszek), Hymni aliquot ecclesiastici, variis versuum generibus, de Quadragesimae Ieiunio & sex eius diebus Dominicis, deque horis Canonicis Christi Passionis tempore. Et de Resurrectione, Ascensione, Spiritussancti missione, Matreque gloriosissima Maria Virgine, recens aediti. Cracoviae apud Viduam Hiero(nymi) Vieto(ris), Anno d(omi)ni M.D.XLVIII., wyd. Stanisław Hozjusz, Kraków, Hieronymus WIETOR's widow, 1548

Znaleziono: 31


IDP 64   
IDP 66   
IDP 67   
IDP 68   
IDP 69   
IDP 70   
IDP 71   
IDP 72   
IDP 73   
IDP 74   
IDP 75   
IDP 76   
IDP 77   
IDP 78   
IDP 79   
IDP 80   
IDP 81   
IDP 82   
IDP 83   
IDP 84   
IDP 85   
IDP 86   
IDP 87   
IDP 88   
IDP 89   
IDP 90   
IDP 91   
IDP 62   
IDP 63   
IDP 65   
IDP 158