Liczba odwiedzin: 7035
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.
Aegidius Periander, Germania Aegidii Periandri, in qua doctissimorum virorum Elogia & iudicia continentur, ex diversissimorum nostri temporis poetarum monumentis accurate congesta: quibus addita sunt in singulos authores et viros doctos eiusdem indicia et encomia. Haec est quasi specimen futuri operis., Frankfurt am Main, P. Fabricius, 1567

Znaleziono: 7


IDL 6239 
IDL 6256 
IDL 6252 
IDL 6259 
IDL 6257 
IDL 6238 
IDL 6237