Visits: 4787
» CORPUS of Ioannes Dantiscus' Texts & Correspondence
Copyright © Laboratory for Source Editing and Digital Humanities AL UW

All Rights Reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording or any other information storage and retrieval system, without prior permission in writing from the publisher.
Pamiętnik albo Kronika Pruskich Mistrzow y Kxiazat Prvskich Tudziesz Historya Inflandzka y Kurlandya : Z przydanemi rzeczy Pamięci godnych, zrozmaitych Kronikarzow, zebrana Przez Mikolaia z Chwałkowa Chwalkowskiego. Oraz iest Szwedzka y Moskiewska Woyna za Panowania [...] Augusta w Torego [!], krotkiem stylem wyrazona y do Druku dana [...] ; Carmen de Iudaeis ; Historya Inflandzka ; Historya Turecka, ed. by Mikołaj Chwałkowski, Poznań, 1712

Results found: 1


IDP 49