Liczba odwiedzin: 14820
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


WYSZUKIWANIE

Inne teksty – baza danych

Spis Baza danych Pełny tekst

Znaleziono: 20

zachowanych: 20 + zaginionych: 0

1 IDT  331 Georg von KUNHEIM do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach    Königsberg    1540-02-17

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1zapis autorski, GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, Ostpr. Fol., 79, s. 314-327
2kopia,

Publikacje:
1HARTMANN 1525-1550 Nr 633
… ... 
2 IDT  717 Sigismund I Jagiellon do Jan WILAMOWSKI    Cracow    1540-03-03

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, AGAD, LL, 8, k. 217r-218r

Publikacje:
1Sumariusz Nr 1675, s. 184 (polski regest)
Reverendus in Christo pater dominus episcopus Warmiensis ... 
3 IDT  718 Sigismund I Jagiellon do Jan WILAMOWSKI    [Cracow]    [1540-03-03]

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, AGAD, LL, 8, k. 218r-v

Publikacje:
1Sumariusz Nr 1676, s. 184 (polski regest)
Misit ad nos reverendus in Christo pater ... 
4 IDT  142 Georg DONNER & Georg DONNER do UNKNOWN    Guttstadt (Dobre Miasto)    1540-04-10

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1brulion język: łacina, in the hand of Dantiscus, AAWO, AB, D. 70, k. 13r-v
Ego Georgius sub bona fide promitto ... 
5 IDT  676 record of Provincial Diet of Royal Prussia    Marienburg (Malbork)    1540-05-09 — 1540-05-21
... 
6 IDT  133 Sigismund I Jagiellon do Council of Royal Prussia    Vilnius    1540-07-08

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis, AAWO, AB, D. 70, k. 30r-v
2kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, AGAD, LL, 8, k. 285v-287r

Publikacje:
1Sumariusz Nr 1779, s. 194 (polski regest)
Quod s(inceritatibus) et f(idelitatibus) vestris gratae acciderunt constitutiones ... 
7 IDT  738 Sigismund I Jagiellon do Abbots of Royal Prussia    Vilnius    1540-07-08

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, AGAD, LL, 8, k. 287r-v
Quandoquidem ea nunc sunt tempora, ut refrixerit caritas ... 
8 IDT  431 [Ermland (Warmia) Chapter] do Albrecht II Alcibiades        1540-09-11

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1brulion język: niemiecki, ręką pisarza, M19, GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, C 1a, K. 497
Wass Ewer E W auff vnsser jungste briffe, ... 
9 IDT  432 Ermland (Warmia) Chapter do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach        1540-09-12

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1brulion język: łacina, ręką pisarza, GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, C 1a, K. 497

Publikacje:
1HARTMANN 1525-1550 Nr 695, s. 373
Es haben vnss Ewer F Gnaden vermyttelss Ihren ... 
10 IDT  667 Ioannes Thomas MUSCONIUS, De caesaris in Galliam adventu [1]        [1540]

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia język: łacina, XVI w., GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, C 1, Nr 704, k. 4r

Publikacje:
1MUSCONIUS (De Caesaris in Galliam adventu) s. 41 (in extenso)
2Carmina 1720 (De Caesaris in Galliam adventu) s. 375 (in extenso)
3OSOSIŃSKI 2006 Nieznane s. ... (in extenso)
4OSOSIŃSKI 2007 s. 40 (in extenso)
Offenso est ausus caesar se credere Gallo, ... 
11 IDT  668 Ioannes Thomas MUSCONIUS, [De caesaris in Galliam adventu 2]        [1540]

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia język: łacina, XVI w., GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, C 1, Nr 704, k. 4r

Publikacje:
1MUSCONIUS (De eadem) s. 41 (in extenso)
2Carmina 1720 (De eisdem) s. 376 (in extenso, last distich omitted)
3OSOSIŃSKI 2006 Nieznane s. ... (in extenso)
4OSOSIŃSKI 2007 s. 40 (in extenso)
Perdere quem voluit caesar, se credidit hosti, ... 
12 IDT  729 Kaspar HANNAU do Ermland (Warmia) Chapter    Rome    1540-09-26

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, C 1a, K. 497
Etsi permagna dudum cupiditate optavi tempus et occasionem ... 
13 IDT  444 Council of Royal Prussia    Graudenz (Grudziądz)    1540-10-06

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia język: niemiecki, XVI w., APG, 300, 53, 267, s. 137
Wir prelaten, woiwoden, castellan ... 
14 IDT  677 record of Provincial Diet of Royal Prussia    Graudenz (Grudziądz)    1540-09-29 — 1540-10-06

Publikacje:
1PSGPK 4 Nr 7, s. 333-351 (polski regest; niemiecki regest; in extenso)
... 
15 IDT  258 Report of a trial against Georg SCHWANBACH, vicar in Wormditt    Heilsberg (Lidzbark Warmiński)    1540-10-15

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: łacina, AAWO, AB, A 2, k. 25r-v
Anno Domini MDXL die XV Octobris comparuerunt coram ... 
16 IDT  134 Sigismund I Jagiellon do Council of Royal Prussia    Vilnius    1540-11-16

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis, AAWO, AB, D. 70, k. 35r-v
2kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, AGAD, LL, 9, k. 39r

Publikacje:
1Sumariusz (1877 ) Nr 204, s. 204 (polski regest)
Exposuit nobis mandata s(inceritatum) et f(idelitatum) vestrarum generosus ... 
17 IDT  735 Letter from Andrzej CZARNKOWSKI to Piotr GAMRAT    Buda    1540-11-23

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, BCz, 247, s. 341-356
2kopia język: łacina, XVI w., GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, B 4, K. 451, Nr 387 (enclosure)

Publikacje:
1EFE 48 Nr 387, Annexum, s. 147-152 (in extenso)
Venit huc tabellarius serenissimi regis vicesima huius ... 
18 IDT  429 [Ermland (Warmia) Chapter] do Jan Benedyktowicz SOLFA     s.l.    1540-10-19 — 1540-11-26

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, M2, AAWO, AB, D.100, k. 140r-v
Litteras Venerabilitatis Vestrae sexta Octobris Vilnae scriptas ... 
19 IDT  325 UNKNOWN do UNKNOWN    Strasbourg    1540-12-24

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 57 (TN), Nr 174, s. 702-706
Quod ad statum Germaniae ... 
20 IDT  347 Supplication of [Kaspar HANNAU?] to UNKNOWN [official of the Holy See]     s.l.    [1540?]

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BAV, Vat. Lat. 8461, I, k. 52r-53r
In ea parte regionis Prussiae, quae Serenissimo Regi ...