Liczba odwiedzin: 10174
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


WYSZUKIWANIE
__ select texts.*, max(text_d_nadania.end) as data_nadania, min(text_publications.number) as ceid_number from texts left join text_publications on text_publications.text=texts.id left join text_from_date_interval as text_d_nadania on text_d_nadania.text=texts.id where 1 and texts.kind in ("1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18", "19", "20", "21", "25", "26") and date_format(text_d_nadania.end, "%Y")="1546" group by texts.id order by data_nadania __
QUERY ERROR!
Nie znaleziono rekordów pasujących do podanych kryteriów!